Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Stadig færre oppsøker Norges kirker og kapeller. Likevel får Den norske kirke stadig mer penger.
 Foto: Wikimedia commons@Siri J

Stadig færre oppsøker Norges kirker og kapeller. Likevel får Den norske kirke stadig mer penger. Foto: Wikimedia commons@Siri J

Statsbudsjettet:

Kirken får stadig mer selv om de mister medlemmer

I dag ble statsbudsjettet lagt fram. Kirken får en økning på rundt 16 millioner fra i fjor.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.10.2019 kl 10:04

Forslaget til statsbudsjett for 2020 gir Den norske kirke et rammetilskudd på drøyt 2,2 mrd kroner. I tillegg kommer kommunetilskuddene som totalt sett er høyere enn statstilskuddet.

Kirken er fornøyd med budsjettforslaget.

– Dette forslaget vil gjøre det mulig å opprettholde en landsdekkende folkekirke som er aktivt tilstede, og det viser at regjeringen tar kirkens oppdrag på alvor, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, i en pressemelding.

Hun er spesielt fornøyd med at satsingen på vedlikehold av kirkebygg videreføres med 20 millioner kroner.

Kirken beholder 25 prosent av ekstrabevilgningen på 89 millioner de fikk i fjor for å gjennomføre kirkevalget. Meningen er at kirken framover skal få en fjerdedel av den totale kirkevalgsbevilgningen hvert år, så får de selv sørge for å nok penger til å holde valg hvert fjerde år.

– Ikke bærekraftig

Tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke får også en påplussing i statsbudsjettet på rundt 30 millioner. Men dette er bare en teknisk avsetning som reflekterer at staten regner med utgiftene til sektoren vil øke. Bevilgningene til tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke er rettighetsstyrt, og beregnes pr. medlem på basis av bevilgningen til Den norske kirke.

Leder for Human-Etisk Forbunds politikkavdeling, Lars Petter Helgestad, er ikke overrasket over statsbudsjettet, men undrer seg som vanlig over at Den norske kirke, som stadig får færre medlemmer, skal få stadig mer penger over statsbudsjettet.

– Det er selvsagt hyggelig for kirken at de får mer, og det gjør jo at vi andre også får mer. Men det er et paradoks at staten fortsetter å øker bevilgningene til en kirke som får stadig færre medlemmer. Dette er ikke bærekraftig i lengden, sier han.

OPPDATERT:

Vi har rettet tallet på kirkens økning til 16 millioner. Det tallet vi opprinnelig skrev, var regnet mot regnskapet fra 2018 og da ble differansen til budsjettforslaget for 2020 større.

16 millioner i økning er regnet ut fra summen fra Statsbudsjettets forslag til budsjett for 2020 minus saldert budsjett for 2019. Se side 127 her.