Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
På den ene siden av Tromsø sentrum ligger Ishavskatedralen. På den andre siden, på Sandnedssund,  skal det nå bli krematorium og livssynsnøytralt seremonilokale. Spørsmålet er bare hvem som skal drifte det.
 Foto: Wikimedia commons @Krg

På den ene siden av Tromsø sentrum ligger Ishavskatedralen. På den andre siden, på Sandnedssund, skal det nå bli krematorium og livssynsnøytralt seremonilokale. Spørsmålet er bare hvem som skal drifte det. Foto: Wikimedia commons @Krg

Kirkelig fellesråd utredet og konkluderte med at de selv burde få ansvaret

Tromsø kommunestyre vedtok at kommunen skulle ha ansvaret. Men så ble kirkevergen satt til å prosjektere.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.05.2016 kl 08:29

Tromsø skal få nytt krematorium med tilhørende livssynsnøytralt seremonirom. Høsten 2014 vedtok Tromsø kommunestyre at kommunen skal drive det nye krematoriet.

Etter vedtaket bestemte administrasjonen i kommunen at det var best om Tromsø kirkelig fellesråd ved Kirkevergen fikk i oppgave å utarbeide et driftskonsept for krematoriet og seremonirommet.

I begynnelsen av april, for en måneds tid siden, kom Kirkevergens konklusjon. Her slås det fast at det er Kirkevergen selv som er best egnet til å drive og eie det nye krematoriet.

«Siden Kirkevergen allerede driver den livssynsuavhengige gravplassen på Sandnessund, bør den øvrige del av riten; kremasjon og seremoni også bli drevet av den samme. (…) Både praktisk og økonomisk synes det som om Kirkevergen kan drive stedet mer effektivt enn Tromsø kommune», heter det i utredningen.

Kirkevergen vil ha ansvaret selv

Den 11. april skrev nettavisa iTromsø om saken. Her uttaler kirkeverge Nils Harald Opsahl at det ikke lenger er samme prinsipielle motstand i kommunestyret mot at Tromsø kirkelige fellesråd kan drive krematoriet.

Etter valget i fjor høst ble en borgerlig flertallskoalisjon bestående av Høyre, Frp og Venstre byttet ut med et flertall utgått av Ap, SV og Rødt.

Kirkevergen viser til at de allerede har IT-systemer som vil gjøre det enkelt å drifte krematoriet i tillegg til gravlundene. I tillegg blir driftssentralen for Sandnessund gravlund, som allerede er kirkevergens ansvar, liggende rett ved siden av det ny planlagte nye krematoriet.

Kommunalsjefen håper det ikke blir bråk med tros- og livssynssamfunnene

Kirkeverge Opsahl får støtte av kommunaldirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, Bjarte Kristoffersen.

– Jeg er enig i at det er mer rasjonelt at Kirkelig fellesråd drifter krematoriet, enn kommunen selv. Jeg har bedt kirkevergen kontakte trossamfunnene for å høre om de er enige i driftskonseptet som foreslås. Jeg ønsker ikke en situasjon hvor de protesterer på det, sier kommunaldirektøren til avisa.

Kristoffersen sier videre at han vil avvente reaksjonene fra byens mange trossamfunn, før han konkluderer, men poengterer samtidig at dersom trossamfunnene ikke protesterer, regner han med at saken legges fram til politisk behandling om kort tid.

Human-Etisk Forbund: – Oppsiktsvekkende politisk av kommunalsjefen

En av de som reagerer på framgangsmåten, er Human-Etisk Forbunds lokallag i Tromsø. Lokallagsleder Aud Tågå har skrevet et brev til kommunen og kirkevergen der hun reagerer på uttalelsene i avisa. Spesielt er hun kritisk til kommunaldirektørens uttalelser om at han «ikke ønsker en situasjon hvor tros- og livssynssamfunn protesterer på dette».

– Human-Etisk Forbund er selvsagt veldig fornøyd med vedtaket om at krematoriet og seremonirommet skal drives og eies av kommunen. Kirken bør ikke ha ansvaret for en slik fellestjeneste. Det er kommunens jobb. Derfor ble jeg veldig overrasket over ordlyden til kommunalsjefen, der han gir uttrykk for at Kirkevergen bør få ansvaret, samtidig som han også håper det ikke blir noen protester fra oss i tros- og livssynssamfunnene, sier hun til Fritanke.no.

Tågå mener kommunaldirektøren legger klare føringer på hva Human-Etisk Forbund og de andre skal mene.

– Jeg vet hva en høring er, og den skal være åpen. Det er oppsiktsvekkende at kommunaldirektøren er såpass politisk, og spesielt blir det feil når det faktisk er fattet et vedtak om at krematoriet skal drives av kommunen. Dette har ikke kommunalsjefen noe med. Han er administrator, ikke politiker, konstaterer HEFs lokallagsleder.

– Kirkevergen og kommunaldirektøren sier det er praktiske hensyn som gjør at Kirkevergen bør få ansvaret. Det er bare de som har kompetanse, hevdes det. Hva tenker du om det?

– Det er vel ikke verre enn at noen av de som i dag jobber hos Kirkevergen, får seg jobb i kommunen isteden. Man ansetter jo de man trenger for å få jobben gjort, sier hun.

Har ikke bestemt seg ennå

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen bekrefter overfor Fritanke.no at det var han som ga utredningsoppdraget til Kirkevergen. Årsaken var at det var på tide å få fortgang i saken, sier han.

– Det var ikke gjort noen utredning, og krematoriet skal stå ferdig til høsten. Vi snakket med kirkevergen og de hadde kompetanse til å gjøre jobben, så for å få dette ferdig i tide ga vi oppdraget til dem, sier han.

Han avviser beskyldningene fra Human-Etisk Forbunds lokallagsleder Aud Tågå om at han har opptrådt politisk i saken.

– Vi har ikke bestemt oss ennå, for om vi skal gi råd til politikerne om at Kirkevergen bør få ansvaret, men jeg må si at så lenge Kirkevergen kan gravlegge folk fra alle trosretninger, så bør det jo også være mulig for Kirkevergen å kremere dem. Hvis dette er et problem, burde man jo ta opp hele gravferdsforvaltningen til ny vurdering og eventuelt overføre alt til kommunen, sier han.

– Tågå reagerer på at du «ikke ønsker noe bråk fra de andre tros- og livssynssamfunnene»? Prøver du å legge føringer på hva de skal mene?

– Det var ikke det jeg sa. Det jeg sa var at Kirkevergen har kalt inn til møte, og at jeg ikke vil ha en situasjon med stor kontrovers rundt dette. Men samtidig har jo kommunestyret fattet et vedtak om at kommunen skal drive det. Det kan tenkes vi vil foreslå at vedtaket blir omgjort, men det er ikke bestemt ennå. Det er selvsagt politikernes sak om de ønsker å gjøre om på et tidligere vedtak. Vi kommer til å avklare med Byrådet før vi eventuelt foreslår noen endringer, sier han.

– Kirkevergen antyder at stemningen har snudd etter valget i fjor høst, da Ap, SV og Rødt tok over, og at det nå er stemning for å la kirkevergen få ansvaret. Hva tenker du om det?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Bare realpolitikk

Kirkeverge Nils-Harald Opsahl er ikke nødvendigvis uenig med Human-Etisk Forbund i prinsippet.

– Jeg har stor forståelse for Human-Etisk Forbunds prinsipielle syn om at fellestjenester bør drives av kommunen, men jeg tror de undervurderer hvor kompetansekrevende det er å drive noe slikt. Den kompetansen har vi, og det er derfor vi mener dette er den beste løsningen. Dette er bare realpolitikk, ikke noe annet, sier kirkeverge Opsahl til Fritanke.no.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.