Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Seksuelle overgrep i den katolske kirke har vært i medienes søkelys de siste ukene. Her representert ved dagens VG-forside.

Seksuelle overgrep i den katolske kirke har vært i medienes søkelys de siste ukene. Her representert ved dagens VG-forside.

- Katolikkene ofre for moralpanikk

- Moralpanikken katolikkene utsettes for i dag er et kjent og beklagelig sosiologisk fenomen, mener den italienske religionssosiologen Massimo Introvigne.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.04.2010 kl 16:06

Det som kjennetegner en moralpanikkbølge, er for det første at problemer som har eksistert i lang tid blir rekonstruert i mediene som "helt nye". Dernest blir all statistikk overdrevet og fordreid, slik at det skal framstå som om problemene har økt veldig i den siste tiden.

Den italienske religionssosiologen Massimo Introvigne slår fast at mediepanikk er et kjent sosiologisk fenomen. Begrepet kom først i bruk på 70-tallet for å forklare hvorfor visse problemer, og da spesielt seksuelle overgrep i religiøse miljø, ofte blir utsatt for "sosial hyperkonstruksjon", hevder Introvigne i en artikkel på det katolikk-baserte nettmagasinet Mercatornet.com.

Han understreker at slik mediepanikk sjelden fører noe godt med seg.

- For det første fordreies virkelighetsoppfatningen, slik at det blir vanskeligere å løse problemene på en effektiv måte. Dernest legger hysteriet til rette for urettmessige og undertrykkende sanksjoner mot de som rammes, understreker han.

- Nedgang siden 2002

Introvigne fornekter ikke at pedofili og seksuelle overgrep skjer i den katolske kirken, og at dette er et alvorlig problem som må taes på alvor. Men han benekter at det er mer av slike overgrep i den katolske kirken enn ellers i samfunnet.

Han viser til en undersøkelse fra John Jay College, utført på oppdrag fra "US Conference of Catholic Bishops". Her vises det til at 100 av 109.000 amerikanske katolske prester ble dømt for å ha hatt sex med mindreårige i perioden 1950 til 2002. 4392 prester ble beskyldt for tilsvarende handlinger i samme periode, uten å bli dømt.

Etter 2002 har John Jay College registrert en betydelig nedgang i beskyldninger og fellende sedelighetsdommer i den katolske kirken, noe de mener skyldes strengere kontroll og mottiltak fra den katolske kirkens side.

Introvigne poengterer i tillegg at hvis man tar hensyn til alderen på ofrene, blir det enda mer problematisk å beskylde den katolske kirken for pedofili. 78,2 prosent av beskyldningene omhandler nemlig mindreårige som var ferdig med puberteten, skriver han.

- Å ha sex med en 17-årig gutt er slett ikke noe som bør forsvares, i hvert fall ikke når en prest gjør det, men man kan ikke kalle det pedofili, skriver Introvigne.

Han slår derfor fast at antallet rene pedofilisaker, der barn i og før puberteten rammes, kan reduseres til 958 beskyldninger og 54 domfellelser i løpet av 52 år.

- Det er bare så vidt over én domfellelse pr. år, underskreker han.

Overgrep i alle grupper

I samme periode som 100 katolske prester i USA ble dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, ble hele 6000 lærere, idrettstrenere og lignende dømt for det samme, skrver Introvigne.

Han siterer sosiologen Peter Jenkins, som i boka Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contemporary Crisis påviser at antallet pedofile er fra to til ti ganger høyere i ulike protestantiske trossamfunn, sammenlignet Den katolske kirke.

I tillegg viser han til tall fra amerikanske myndigheter som viser at de aller fleste seksuelle overgrep mot mindreårige verken begås av prester, lærere eller fotballtrenere, men av nære slektninger; foreldre, onkler, besteforeldre, søsken og søskenbarn.

- Sølibatet kan ikke være årsaken

Tallene Introvigne viser til er absolutte, og sier ikke noe om det relative forholdet mellom den katolske kirken og andre grupper. Det kan altså godt være at det relativt sett er flere overgrep blant katolske prester. Det er langt flere lærere og protestanter i USA enn katolikker, så da er det ikke underlig at de absolutte tallene også blir høyere.

Introvigne bruker imidlertid de mange overgrepsdømte blant ikke-katolikker til å understreke et annet poeng, nemlig at det neppe kan være det katolske sølibatet som er årsaken til katolske prester begår seksuelle overgrep, når det også er så mange andre som begår overgrep.

- Tallene viser klart at det ikke er sølibatet som er problemet. De andre gruppene, der det også foregår overgrep i stort monn, gjør jo dette til tross for at de har full mulighet til å ha et normalt seksualliv, mener han.

Tror overvekt av homofile kan være årsaken
Avslutningsvis lanserer Introvigne en alternativ og en smule politisk ukorrekt analyse på hvorfor katolske prester i større grad begår seksuelle overgrep, hvis det nå er slik det har seg.

Introvigne viser til at mannlige homofile i større grad begår seksuelle overgrep mot mindreårige enn mannlige heterofile. Samtidig er det mye som tyder på at det er en overvekt av homofile blant katolske prester. Han mener dette kan være årsaken hvis det er slik at den katolske kirke har flere overgrepssaker enn gjennomsnittet.

- Hvis dette er et problem som skyldes den katolske kirke, har det ikke noe med sølibatet å gjøre, men heller den toleransen som ble utvist mot homoseksualitet, spesielt på 70-tallet da mange av de prestene som senere har blitt dømt for overgrep ble ordinert, skriver han.

Les mer om omfanget av de katolske sexovergrep-sakene på Wikipedia