Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Christian Grorud har mye styreerfaring, men ingen HEF-erfaring...

Christian Grorud har mye styreerfaring, men ingen HEF-erfaring...

Kamp om styreledervervet i HEF

#På HEFs landsmøte til helga skal det velges nytt hovedstyre. Valgkomiteen har innstilt 49-åringen Christian Grorud fra Oslo som ny styreleder. Det er...

Publisert:

Sist oppdatert: 05.06.2007 kl 22:35

På HEFs landsmøte til helga skal det velges nytt hovedstyre. Valgkomiteen har innstilt 49-åringen Christian Grorud fra Oslo som ny styreleder. Det er kontroversielt. Grorud er helt fersk i HEF-sammenheng, og var ikke engang medlem før han ble foreslått som styreleder.

Tekst: Even Gran
Publisert 5.6.2007

- Jeg misliker signalet valgkomiteen sender når de går utenfor tillitsvalgtapparatet for å finne en ny styreleder, sier Arild Knutsen. Han er vararepresentant i det avtroppende styret.

Knutsen synes forslaget på Christian Grorud tyder på at valgkomiteen ønsker å profesjonalisere HEFs hovedstyre. Grorud har god erfaring som styreleder og styremedlem i en rekke bedrifter, spesielt innenfor miljø- og energisektoren. Men Human-Etisk Forbund har han altså ingen erfaring med.

- Jeg synes ikke en person uten noen som helst erfaring fra vår organisasjon bør velges inn som styreleder. Grorud har jo ikke en gang funnet det verdt å melde seg inn hos oss, til tross for at HEF i lang tid har oppfordret alle som sympatiserer med oss om å melde seg inn, sier Knutsen.

Knutsen tror Groruds styreerfaring kan bli verdifull for HEF, og understreker at hans innsigelser ikke har noe med Grorud som person å gjøre.

- Han er sikker en hyggelig og dyktig person. Men kanskje han kunne ha blitt valgt inn som vanlig styremedlem eller varamedlem til å begynne med, slik at han kunne få anledning til å bli litt bedre kjent med organisasjonen før han eventuelt trer inn som styreleder? spør Knutsen.

Han understreker at styreledervervet krever et spesielt høyt bevissthetsnivå rundt HEFs standpunkter, samt en inngående kjennskap til organisasjonen. Det har man ikke når man kommer helt utenfra, sier Knutsen.

- Hva med Kristin Mile? Hun ble jo ansatt som generalsekretær uten å ha noen organisasjonserfaring?

- Ja, det er sant. Det var jeg også skeptisk til, men det har jo gått bra. Likevel synes jeg det blir noe annet. En generalsekretær har medarbeidere å støtte seg til. Det har ikke en styreleder. I tillegg hadde Mile vært medlem i mange år før hun ble generalsekretær. Det synes jeg er en viktig forskjell, sier Knutsen.

Foreslår Leonid Rødsten

Arild Knutsen har foreslått dagens nestleder Leonid Rødsten som ny styreleder. Rødsten har nettopp denne organisasjonserfaringen som Grorud mangler, mener han.

- Leonid kjenner organisasjonen godt og hele organisasjonen kjenner han. Han er like profesjonell som Grorud, men har HEF-erfaringen i tillegg, sier Knutsen.

For å underbygge dette, trekker han fram at Rødsten ble valgt rett inn til nestledervervet på landsmøtet for to år siden, uten at han på forhånd var foreslått fra valgkomiteen.

- Leonid er de tillitsvalgtes mann, slår Arild Knutsen fast.

Jobber med flere kandidater
Oslo fylkeslag jobber også med å få fram andre kandidater, men det er i skrivende stund uklart hva som kommer ut dette. Dette forteller fylkesleder i Oslo HEF, Bjørn Borgund. Han innrømmer at det er betimelig sent i prosessen å jobbe med nye navn nå, og at fylkeslaget egentlig burde ha vært tidligere ute.

Tirsdag gikk det ut en melding til NTBs begivenhetskalender fra HEFs pressesjef Jens Brun-Pedersen der det stod at det trolig også vil komme inn et forslag på at nåværende styreleder Roar Johnsen gjenvelges. Bjørn Borgund vil ikke kommentere hvorvidt et slikt forslag vil komme fra Oslo fylkeslag, som er Johnsens hjemfylke.

- Kan støtte seg på resten av styret
- Jeg blir litt bekymret hvis forslaget vårt på Christian Grorud blir nedstemt, sier Gunnar Olafsen fra valgkomiteen.

Han understreker at valgkomiteen har gjort et grundig arbeid for å finne fram kandidater, og legger til at de fleste som valgkomiteen har snakket med i prosessen har etterlyst en større grad av profesjonalisering av styret.

- Nå har vi endelig funnet en kandidat som tilfredsstiller dette kravet, og som ønsker å ta på seg jobben. Vi har gjort en grundig jobb. Jeg synes det er trist for oss, og synd for HEF, hvis landsmøtet overprøver oss, sier Olafsen.

Han legger til at valgkomiteen har kompensert for Groruds manglende HEF-erfaring ved å foreslå mange med tung organisasjonsbakgrunn i resten av styret. Dermed kan Grorud støtte seg på disse i saker der det er en fordel å kjenne organisasjonen godt, poengterer Olafsen.

- Hva vil du si til de som stiller spørsmålstegn ved Groruds reelle engasjement for HEFs kjernestandspunkter all den tid han ikke har vært medlem i forbundet før han ble aktuell som styreleder?

- Jeg kan bare si at han overbeviste oss i valgkomiteen. Grorud virker tillitvekkende, han er engasjert og har satt seg godt inn i HEFs historie og hva forbundet står for, sier Gunnar Olafsen.

Siri Gunn Simonsen, som også sitter i valgkomiteen, slutter seg til Olafsens kommentarer, og legger til at det er hennes inntrykk at Christian Grorud er en person som er flink til å spille de andre gode. Han er derfor en person som vil få styret til å jobbe bedre sammen, tror hun.

Når det gjelder kritikken om at Grorud ikke har noen organisasjonserfaring, understreker Simonsen at han har blitt utfordret på nettopp dette gjennom flere møter og samtaler.

- Valgkomiteen er gjennom disse samtalene blitt styrket i sin nominasjon av Christian Grorud, skriver hun i en e-post til Fritanke.no.

Frihetsaksjonen, navneskifte, og eutanasi
I tillegg til valg på nytt hovedstyre, skal helgas landsmøte behandle forslag om å starte en prosess for å få endret navn på forbundet, om å legge ned Frihetsaksjonen og om å "legge individets rett til å bestemme over eget liv og egen død til grunn for den videre diskusjonen om eutanasi".

Forslaget om navneendring har bakgrunn i at alle seremoniene til forbundet i 2005 skiftet navn fra "borgerlige" til "humanistiske" seremonier.

- Betegnelsen på vårt livssyn har over tid endret seg fra "human-etikk" til "humanisme". Dette var bakgrunnen for navneendringen på seremoniene i 2005. Nå må dette også gi seg utslag i forbundets navn, mener forslagsstillerne fra Vestfold fylkeslag. De kommer ikke med noen konkrete navneforslag, men foreslår at landsmøtet "starter en prosess med det mål å vedta et eventuelt skifte av navn på organisasjonen senest innen 2013".

Forslaget om legge ned Frihetsaksjonen kan du lese mer om i denne Fritanke.no-artikkelen. Diskusjonen rundt eutanasi er en gjenganger på HEFs landsmøter, uten at forbundet så langt har greid å komme fram til et klart standpunkt.

Fritanke.no kommer selvsagt tilbake med fyldig rapport fra behandlingen av alle disse sakene.