Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Sør-Trøndelag fylkeslag sendt ut kort med dette tradisjonelle julemotivet til alle skoler i fylket allerede i august, slik at skolene skulle få bedre mulighet til å tilby elevene inkluderende julesamlinger.

Sør-Trøndelag fylkeslag sendt ut kort med dette tradisjonelle julemotivet til alle skoler i fylket allerede i august, slik at skolene skulle få bedre mulighet til å tilby elevene inkluderende julesamlinger.

Julekort mot julegudstjeneste

Flere lokal- og fylkeslag i HEF sender kort og brosjyre til skolene for å minne dem på at alle barn har rett til en verdig julefeiring på skolen.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.11.2014 kl 18:23

En felles, inkluderende juleavslutning er ikke en selvfølge ved alle landets grunnskoler. I forskriftene står det at alle skal tilbys et likeverdig tilbud til de tradisjonelle julegudstjenestene. Dette har, som Fritanke.no har avdekket tidligere, ikke alle skoler fulgt like godt opp.

Human-Etisk Forbunds (HEF) lokallag i Molde sendte i fjor ut julekort til 43 skoler i Molde og omegn. Dette initiativet har nå spredt seg til andre lokal- og fylkeslag. Sør-Trøndelag var først ute da de allerede i august sendte kort til alle fylkets grunnskoler. Tidspunktet var valgt fordi skolene da ikke hadde satt planene for høsten.

Livssynsøytral skole

Kortet har overskriften "Livssynsnøytral skole" og åpner med en vennlig påminnelse om at den norske fellesskolen skal være inkluderende og behandle alle barn på en likeverdig måte, og fortsetter med:

“Dersom skolen deltar på julegudstjeneste eller julesamling i Den norske kirke, bør det utarbeides en påmeldingsordning. Det er fornuftig at elver meldes på – og ikke av – en slik aktivitet som holdes i skoletiden. På denne måten sikres retten til fritak fra forkynnende undervisning.”

Fylkeslaget minner også skolene på at det skal være verdige alternativ, med henvisninger til opplæringsloven, samt barneombudets uttalelse i fjor om at hele ordningen med skolegudstjenester bør avvikles.

Mange sender kort

Organisasjonssekretær Annette Glaser Holthe i Sør-Trøndelag fylkeslag har ikke fått andre tilbakemeldinger fra skolene enn en henvendelse med spørsmål om HEF vil komme på besøk. Om dette har sammenheng med utsendingen av julekortene, vet hun ikke.

I de øvrige fylkes- og lokallagene Fritanke.no har vært i kontakt med, blir kortene sendt ut i disse dager. Dette gjelder Vestfold, Aust Agder, Vest Agder, Egersund og omegn, Stavanger og Ålesund og omegn.

Oppskrifter på alternative arrangement

HEFs fylkeslag i Oslo og Akershus har videreutviklet ideen fra Molde og Sør-Trøndelag til å inneholde en brosjyre i tillegg, med praktiske oppskrifter på hvordan de kan gjøre noe annet enn julegudstjenster. Brosjyren er en oppdatert versjon av informasjon som tidligere kun var tilgjengelig på forbundets nettsider.

– Julekortet er en hilsen hvor vi ønsker lykke til med arbeidet med en inkluderende og verdig juleavslutning for alle. I brosjyrene har vi laget noen forslag til alternative måter de kan lage en juleavslutning som kan omfavne alle på. Det er rett og slett en hjelp, siden vi vet at ikke alle skolene har tid og ressurser til å finne på nye ting, sier fylkeslagsleder Terese Svenke i Akershus Human-Etisk Forbund.

Øke skolenes bevissthet

Svenke tror kortene og brosjyrene sendes i seneste laget for å få betydning for årets avslutninger. Hun håper likevel de vil heve skolenes bevissthet.

– Vi blir kontaktet av foreldre som opplever det provoserende at de ikke blir tatt med på råd, at barna må i kirken fordi skolen ikke har kunnskap eller kapasitet til å lage et samlende alternativ. Det er derfor vi ønsker at skolene skal lage en inkluderende avslutning for alle

– Er ikke skolene pålagt å ha et likeverdig alternativ?

– Så vidt jeg vet slipper de unna ved å ha julegudstjeneste med et ikke-forkynnende innhold. Og mange av de stedene der de har et alternativ er ikke dette noe hyggelig eller verdig. Det finnes flere eksempler på at elevene må rydde og gjøre klar skolen til de andre elevene kommer tilbake fra skolegudstjenesten.

– I tillegg er det veldig stigmatiserende. Du skal ikke behøve å sortere barn etter hvilket livssyn foreldrene deres har. Og særlig ikke i en årstid som skal være veldig hyggelig. Det som ikke er med i brosjyren er forberedelsene. Mange steder synger de kristne julesanger i måneder før jul, og det er i hvert fall stigmatiserende for barna å tas ut av, hvis det i det hele tatt er mulig.

Vil fremstå postive

Svenke håper også at kortene oppleves som et positivt tilbud på skolene. Hun er opptatt av at forbundet ikke bare skal fremstå som negative til gudstjenester, ved å tilby måter å lage gode alternative og inkluderende avslutninger for alle elever.

Flere av skolene Fritanke.no har vært i kontakt med kan ikke huske å ha mottatt hverken julekort eller brosjyre. De som hadde mottatt det hadde enten kastet materiellet, eller ga uttrykk for at det ikke var noe behov for påminnelsen.

– Vi har vår tradisjon for en inkluderende feiring på vår skole. Den er utviklet av oss over tid og stadig i endring i takt med elevers, foreldres og ansattes tanker og innspill. Vi føler ikke noe spesielt behov for noen tips utover det som rører seg i den generelle samfunnsdebatten og årets planer er lagt, svarer rektor Tove Lund Nilsen ved Bondi skole i Asker.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.