Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Noen utdrag fra markedsføringen til de 16 alternative behandlerne som har gått brev fra Forbrukerombudet.

Noen utdrag fra markedsføringen til de 16 alternative behandlerne som har gått brev fra Forbrukerombudet.

«Som alternativ behandler har du ikke lov å behandle disse sykdommene»

Fritanke.no har gått gjennom Forbrukerombudets brev til seksten alternative behandlere som de mener har brutt forbudet mot udokumenterte påstander i markedsføring.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.05.2014 kl 11:35

Når man skal prøve å selge noe, vil man jo gjerne prøve å skryte litt. Men det er ikke så enkelt når man skal selge alternativ behandling. Da er det forbudt å love noe om effekter og virkninger på konkrete tilstander.

Jo mer konkrete sykdommer eller tilstander de lover hjelp mot, jo mer problematisk blir det.

Og det holder ikke bare å kutte ut de direkte påstandene. Det er også forbudt å:

  • Sitere «suksesshistorier» - uttalelser fra enkeltpersoner som hevder at de skal ha hatt god effekt av behandlingen.
  • Sitere oppslag i ukeblad eller aviser der samme påstander blir framsatt.
  • Å sitere «vitenskapelige artikler» for å underbygge samme poeng.

Kort sagt er det forbudt, uansett hvilke metoder du bruker, å skape inntrykk av at en alternativ behandlingsform har effekt mot noe som helst. Hvis det etterlatte inntrykket hos den jevne forbruker er at behandlingen har effekt, er markedsføringen forbudt.

Ikke lov til å la det skinne gjennom

Du kan for eksempel ikke nevne markedsføringsforbudet og la det skinne gjennom at «hvis jeg bare hadde fått lov, kunne jeg ha fortalt dere mange solskinnshistorier». Det får for eksempel helsecoach og healer Karina Ødegård (www.dittindrelys.no) kritikk for i ett av brevene Forbrukerombudet har sendt ut.

Ødegård hadde, før hun fikk brevet, følgende tekst på sine nettsider:

«Det er strenge regler for markedsføring av alternativ behandling. Derfor finner du ingen på mine nettsider som uttaler seg om behandlingen, selv om jeg rent personlig ville synes det var både fint og hyggelig.»

Dette slår Forbrukerombudet ned på. De skriver at gjennomsnittsforbrukeren meget lett kan oppfatte denne uttalelsen slik at den alternative behandlingen som tilbys kan ha en effekt.

– Å formulere seg på en slik måte er en omgåelse av regelverket. Vi ber derfor om at du umiddelbart fjerner denne uttalelsen, heter det i brevet fra ombudet.

Ombudet reagerer imidlertid ikke på at den samme Ødegård presenterer seg som «registrert helsecoach MNFNLP, registrert godkjent healer MNHA» til tross for at markedsføringsforskriften også forbyr bruk av titler og deltagelse i den offentlige registreringsordningen for alternativbehandlere som et kvalitetsstempel.

– Tilbydere av alternativ behandling kan ikke oppfylle dette kravet og slike påstander er derfor forbudt.

«Du må umiddelbart endre markedsføringen»

De seksten brevene Fritanke.no har lest starter først med at Forbrukerombudet redegjør for gjeldende regelverk. Hovedpoenget i brevet er at det i realiteten er forbudt å påstå at alternativ behandling hjelper mot noe som helst.

– Påstander om behandlingseffekt krever som utgangspunkt at tilbyder må kunne fremlegge anerkjente forskningsmaterialer som kan dokumentere påstandene. Tilbydere av alternativ behandling kan ikke oppfylle dette kravet og slike påstander er derfor forbudt, heter det i brevet.

Det slås fast at en tommerfingerregel er at jo mer konkrete sykdommer eller tilstander den alternative behandlingen påstås å ha effekt på, desto mer forsiktig må man være.

Ombudet ber i brevene de alternative behandlerne om umiddelbart å endre markedsføringen slik at den blir i tråd med forskriften, dvs. fjerne alle direkte eller indirekte lovnader, «suksesshistorier» og kildehenvisninger, samt avstå fra tilsvarende markedsføring i fremtiden.

Noen tilbyr hjelp også mot «forbudte sykdommer»

Forbrukerombudet har ikke hjemmel til slå ned på selve praksisen til de alternative behandlerne (noe de har henvendt seg til departementet for å få).

Likevel reagerer de i noen av de seksten tilfellene på markedsføring som avslører ulovlig praksis. I reklamen ombudet har gått gjennom, har de funnet tilfeller der alternative behandlere tilbyr hjelp mot såkalt alvorlig eller allmennfarlig smittsom sykdom.

Dette er sykdommer som bare godkjent helsepersonell har lov til å behandle. Det er følgelig forbudt for alternative behandlere.

– Som alternativ behandler har du ikke lov å behandle disse sykdommene, er den klare meldingen fra Forbrukerombudet i brevene.

De «forbudte sykdommene» Forbrukerombudet finner lovnader rundt hos de seksten alternativtilbyderne er Kols, migrene, ME, kreft og HIV/AIDS.

De som har gjort seg skyldig i dette, får beskjed om å endre markedsføring og praksis umiddelbart.

Harila trues med tvangsmulkt

En av aktørene, Laserklinikken Anne Harila, hadde i kontrolløyeblikket tidligere i år ikke rettet seg etter påpakningen hun fikk fra Forbrukerombudet i fjor. I år får hun derfor en ny bred gjennomgang av sin egen markedføring og hvorfor Forbrukerombudet mener denne bryter med markedsføringsforskriften.

Harila melder tilbake at hennes behandling ikke er å regne for alternativ behandling, ettersom den ifølge Harila er dokumentert. Derfor gjelder ikke markedsføringsforskriften for hennes praksis, mener hun.

Dette avvises av Forbrukerombudet som slår fast at Harila ikke er godkjent helsepersonell, og at behandlingen derfor er alternativ. De varsler sak for Markedsrådet og mulig trangsmulkt.

Harila har i skrivende stund fjernet all markedsføring fra sine nettsider.

Har de fulgt opp?

Det er nå to måneder siden behandlerne fikk sine brev med krav om å endre markedsføringen «umiddelbart». Har de gjort det? Fritanke.no har tatt enn gjennomgang. Omtalen gjelder nettstedene slik de så ut den 8.5.14.

Mange av tilbyderne har gjort små endringer, men mye ligger fortsatt ute. Formuleringer Forbrukerombudet reagerer på, som «du vil raskt merke effekten akupunktur har på deg», har for eksempel blitt endret til «Du vil raskt merke om akupunktur er positivt for deg».

Et annet eksempel er at en overskrift over en liste med konkrete sykdommer/tilstander har blitt endret fra «Hva kan behandles med refleksologi» til «Jeg jobber med:».

De fleste har fjernet noen eller flere av de konkrete teksteksemplene Forbrukerombudet bruker for å underbygge det generelle poenget om at informasjonen på nettstedet er egnet til «å få den jevne forbruker til å tro at behandlingen har effekt mot konkrete sykdommer eller tilstander».

Viljen til å gjøre noe med selve dette hovedinntrykket ser imidlertid ikke ut til å være like stor. Ting som ikke påpekes konkret av ombudet, ligger fortsatt ute. Fortsatt titulerer flere av dem seg som «registrert i offentlig godkjent registerordning» og bruker ulike teknikker for å formidle til brukeren at behandlingen tross alt har reell effekt på konkrete tilstander.

Noen av suksesshistoriene som Forbrukerombudet påpeker, ligger også ute fortsatt. Noen har også fått inn ting som ser nye ut, eller som Forbrukerombudet evt, ikke reagerte på i første omgang. Helsesprederen kan for eksempel presentere følgende: «Nyhet i Norge! Ny plasterteknikk! Nanoteknologi som virker på flere områder (smerter, søvn, stress) uten bruk av medikamenter og nåler! Virker også på hester og hunder!»

To av tilbyderne ser ut til å ha mesteparten, om ikke alt, av den lovstridige markedsføringen fortsatt liggende ute.

Andre har gått i motsatt retning og fjernet nesten all informasjonen fra nettet. Det gjelder Østensjø akupunktur og homeopati, Oslo Akupunkturklinikk, Laserklinikken Anne Harila og Biontologiklinikken Reino Nordin.

Se alle de 16 brevene Fritanke.no har gått gjennom (106 sider, pdf)

---------------------------

Oppdatert 12.5. kl. 11:10:

UDOKUMENTERTE BESKYLDNINGER FJERNET FRA KOMMENTARFELTET

Vi har slettet en del udokumenterte og anonyme beskyldninger mot Laserklinikken Anne Harila i kommentarfeltet under. Alvorlige beskyldninger er tillatt på Fritanke.no, men de må begrunnes og dokumenteres. Vi krever også at de framsettes under fullt navn.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus