Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Saksomkostningene er nesten femdoblet for Rolf Erik Hanssen etter at han krevde muntlige rettsforhandlinger om den midlertidige forføyningen fra 13. mars. Anker han til lagmannsretten, vil prisen øke ytterligere.

Saksomkostningene er nesten femdoblet for Rolf Erik Hanssen etter at han krevde muntlige rettsforhandlinger om den midlertidige forføyningen fra 13. mars. Anker han til lagmannsretten, vil prisen øke ytterligere.

Må betale etter nettsjikane

Saksøkte Rolf Erik Hanssen er pålagt å betale dagbøter på 1000 kroner så lenge han ikke sletter injurierende materiale fra nettet. Han må også betale saksomkostninger på kr. 34.545. Hanssen nekter å slette, og vil anke saken videre.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.06.2013 kl 14:07

Rolf Erik Hanssen er pålagt å fjerne et injurierende innlegg fra nettet der professor Øivind Bergh henges ut som pedofil. Kjennelsen kom i Sør-Trøndelag tingrett i går ettermiddag. Tingretten konkluderte på samme måte som de gjorde den 13. mars i en midlertidig forføyning.

Hanssen klagde på denne midlertidige forføyningen og krevde muntlige forhandlinger. Forhandlingene ble gjennomført sist mandag, og kjennelsen kom altså i går ettermiddag.

Retten finner det uomtvistet at det foreligger et krav.

– Det er klart at saksøktes uttalelser om saksøker på internett representerer ærekrenkelser som kan sorteres under flere straffebud i straffelovens kapittel 23, heter det i kjennelsen.

Retten er heller ikke i tvil om at saksøktes adferd på internett gir grunn til å frykte nye ærekrenkende uttalelser om saksøker.

– Saksøkte har vist at han har få, om noen, sperrer i forhold til hvordan han karakteriserer meningsmotstandere på internett, skriver tingretten.

Les hele kjennelsen her.

– Saksøkte har vist at han har få, om noen, sperrer i forhold til hvordan han karakteriserer meningsmotstandere på internett.

– Et bidrag i kampen mot nettmobbing

Saksøker Øivind Bergh er godt fornøyd med utfallet, men er ikke spesielt overrasket.

– Dette gikk som ventet. Jeg håper dette blir et bidrag til kampen mot nettmobbing. Kjennelsen er en seier for ytringsfriheten. Det må være lov til å ta til orde mot ekstreme ytringer på sak uten å bli trakassert som person, sier han.

Hanssen unnskylder ingenting og vil anke

Rolf Erik Hanssen synes dommen er "morsom". Den gjør ikke inntrykk på ham. Overfor Fritanke.no gjentar Hanssen insinuasjonene om at advokaten til Øivind Bergh, Liv Torill Evenrud, har utført seksuelle tjenester på dommeren, noe som gjør dommeren inhabil, slik Hanssen ser det.

– Kommer du til å anke?

– Ja. Dette er bare en side av saken. Det vil komme til å slå motsatt vei. Denne personen sitter og spiller offerlam. Det vil bli et kjør mot Bergh etterhvert.

– Så du varsler mer skyts mot saksøker i neste runde?

– Ja.

– Og det er advokaten din inneforstått med?

– Den advokaten jeg kommer til å bruke da vil være innforstått med det. Det vil være flere. Det går ikke an at en person tillegger folk meninger i forhold til et høyreekstremt miljø. Det vil han få tilbake i den bloggposten jeg har skrevet i rent forsvar.

– Du er ikke redd for at dette skal bli veldig dyrt for deg?

– Nei, langt i fra.

– Vil du etter dette bli mer forsiktig i dine formuleringer?

– Nei.

– Kommer du til å fjerne bloggposten?

– Nei, ikke tale om.

– Du har jo karakterisert flere på lignende vis – frykter du flere saksøkinger?

– De får bare vær så god å komme igjen. Jeg har aldri angrepet noen før de har angrepet meg, sier Hanssen.

Rettssak i Tønsberg før jul

Kjennelsen i Sør-Trøndelag tingrett i går, dreier seg bare om hvorvidt Hanssen skal fjerne den injurierende bloggposten. Øivind Bergh har også varslet et bredere injuriesøksmål mot Hanssen og to andre; Ronny Alte og Unni Anita Iversen. De to sistnevnte har bidratt til å spre Hanssens blogginnlegg på nettet, hevder Bergh.

Denne saken kommer trolig opp i Tønsberg tingrett før jul. Bergh forteller at stevningen blir levert nå i juni.

Motsøksmål fra Hanssen

Under rettsmøtet sist mandag, der Fritanke.no var tilstede, presenterte Rolf Erik Hanssen et motsøksmål mot Bergh. Sammen med Alte og Iversen har han anmeldt saksøker for falsk framstilling av saken til retten. I anmeldelsen hevder Hanssen, Alte og Iversen at Bergh har fremmet søksmål mot dem på feilaktig grunnlag. De krever derfor at han straffes.

Hanssen hevdet også i retten sist mandag at han er utsatt for en organisert mobbekampanje av folk i Human-Etisk Forbund og Skepsis.

I anmeldelsen står det som følger:

"Bakgrunnen for at Bergh ønskes straffet, er for å ha innlevert og fremmet stevning mot 3 personer på feilaktig grunnlag og hans fremstilling som et offer og hans forsøk på å hevde seg krenket. (...)

Det er beviselig at Bergh selv ønsker at det aktuelle blogginnlegget skal bli liggende i en gruppe (Skeptikergruppen), identisk med den gruppen som er nevnt i stevningen (Ordet er fritt, ordet er ditt). Personen som har postet innlegget får direkte beskjed av Bergh om ikke å slette innlegget."

Bakgrunnen er at lenker til de artiklene Bergh søker fjernet gjennom søksmålet, ble lagt ut på den lukkede Facebook-gruppen "Skeptikergruppen". Da det ble stilt spørsmål fra andre brukere om hvorvidt ikke lenkene burde slettes for å unngå spredning, skrev Bergh selv at det ikke var nødvendig i den aktuelle tråden.

De tre som anmelder Bergh mener dette viser at han selv søkte oppmerksomhet omkring de injurierende påstandene.

– Dette ble skrevet på Skeptikergruppen for at flest mulig medlemmer skulle rapportere blogginnlegget til webhosten. Linken til Altes bloggpost ble liggende for at medlemmene på Skeptikergruppen skulle få tatt stilling til innholdet på selvstendig grunnlag. Jeg ba dem eksplisitt sende personlig mail til webhosten med klage fordi innholdet var i strid med norsk lov, sa Bergh da dommeren ba om en oppklaring av dette.

Mange skal ha fulgt denne oppfordringenen fra Bergh, og i retten takket han medlemmene av Skeptikergruppen for dette. Bergh forklarte også at han hadde bedt en venn om å fjerne lenken fra sin egen Facebook-vegg for å begrense spredningen.

Ronny Alte hadde lagt ut Hanssens opprinnelige bloggpost på sin blogg. Ifølge Bergh førte oppfordringen fra Bergh til at Altes gjengivelse av Hanssens bloggpost ble fjernet derfra og heller ikke har blitt lagt ut på nytt. Henvendelsene til Hanssens webhost (Wordpress) ga til svar at de kun aksepterte en amerikansk rettsavgjørelse for å fjerne innlegget.

– En styrt aksjon fra saksøker

Advoktane holdt hver sin innledning i retten. Deretter ble både Bergh og Hanssen utspurt av de to advokatene og dommeren. Advokat Stig Rune Østgard fra advokatfirmaet Christian Wiig &co representerte Hanssen i retten. Han la fram anmeldelsen i sin innledning og forklarte det som synes å være grunnlaget for den og Hanssens forsvar mot søksmålet fra Bergh.

– Hanssen forsøker å påpeke at Bergh framstiller seg selv som fornærmede/et offer. Hanssen forsøker å påpeke at dette ikke er tilfellet og at dette er en styrt aksjon fra Bergh i en nettkrig som har tatt helt av mellom to parter, sa Østgård i retten.

Han påpekte at selv om anmeldelsen var innlevert kun en time eller to før retten ble satt så var ikke dette et ”stunt”.

Østgård la også fram en samling uttalelser fra Bergh i media som han mente viste at Bergh og Evenrud selv hadde bidratt til publisitet om saken. Han presenterte også statistikk for antall besøkende til Hanssens blogg som han mente viste lite interesse for bloggposten og dermed begrenset skadeomfang.

– Ikke æresverdig

Advokat Østgård sa at da han fikk oppdraget om å representere Hanssen og fikk lest den forrige kjennelsen, så mente han den for så vidt var riktig. Men under forhandlingene sist mandag hadde han endret mening:

– Årsaken til at man likevel framsetter krav om muntlige forklaringer er fordi Hanssen mener kjennelsen er uriktig og har et ønske om å forklare seg for retten. Videre er jeg engasjert fordi jeg mener avgjørelsen slik den står i dag er uriktig, sa Østgård i innledningen.

Han var imidlertid enig i at språkbruken til Hanssen i bloggposten ikke er holdbar.

– Det er ikke noen tvil om at ordbruken som er brukt på nettet vanskelig kan forsvares og ikke er æresverdig. Den er fremmet for å framsette sjikane, skrive nedsettende bemerkninger om Bergh som ikke har noen rot i virkeligheten. Det tror jeg enhver normal leser vil forstå, sa Østgård. Han mente at Hanssens ordbruk måtte anses som en form for satire.

Advokaten viste til at Bergh på Skeptikergruppen hadde bedt om at lenken til blogginnlegget skulle bli stående, og han viste til at Bergh og advokat Evenrud hadde sendt ut en pressemelding da retten beordret Hanssen til å fjerne blogginnlegget.

– Bergh bidrar ikke til at saken får mindre publisitet. Da mener jeg det blir helt uriktig å bruke rettsmidlet ’midlertidig forføyning’ for å få denne ”krigen” midlertidig avgjort, sa Østgård.

– Hanssen er interessant

Bergh forklarte at han og advokat Evenrud ikke gikk ut med pressemeldingen sin umiddelbart etter at forføyningen var klar.

– Den første som gikk ut med opplysninger om saken var Ronny Alte, som har hatt svært mange bloggposter om dette. Vi så det som tvingende nødvendig å komme ut med korrigeringer fordi vi ville forhindre at pressen ”kjøpte” Ronny Altes forklaringer. VI har ikke først ute, sa Bergh.

Han sa også at medieoppmerksomhet omkring Hanssen ikke er noe nytt, og viste blant annet til uttalelser fra Hanssen om pressefolk i andre sammenhenger. Bergh mente Hanssen på denne måten selv har gjort seg interessant for media.

– Pressen har egen interesse i å skrive om dette. Pressen er oppriktig interessert i spørsmål omkring ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser. Hanssen er interessant fordi han er en person som overtrår ytringsfrihetens grenser med trakassering og trusler. Dette er folk flest interessert, og det er derfor pressen skriver om Hanssen, sa Bergh da han ble utspurt av advokat Østgård.

Vil forsvare seg mot "en flokk som angriper"

I sin forklaring for retten hevdet Rolf Erik Hanssen at han selv hadde blitt angrepet og forfulgt på nettet. Ifølge ham skal det ha startet med at han skrev en bok i 2006 og at han var med og frontet antivaksinekampanjen mot svineinfluensaen i 2009, med bla. opptreden i et debattprogram på NRK.

Dette skal ifølge Hanssen ha skapt et slags hat mot ham i Human-Etisk Forbund og Skepsis, noe som har resultert i en organisert nettmobbing av ham, slik han ser det. Hanssen mener det finnes åtte blogger og ca. 480 ”sider” som kun handler om ham som person og meningsfellene hans. Dette mener han er gjort kun i den hensikt å sverte navnet hans og få han til å tie stille.

Det er uklart hvor mange han mener står bak dette, han henviste vekselvis til en gruppe på åtte personer eller til et antall på ti-femten personer. Han sier han har sporet opp navnene på alle de som har skrevet om ham og at alle sammen har tilknytning til det han vekselvis omtaler som ”Skepsis”, ”Skepsismiljøet”, ”Skepsisforeningen” og Human-Etisk Forbund (HEF).

Hanssen henviste til dette oppslaget i NRK og hevdet at motivasjonen hans var å få satt søkelys på nettmobbing, og at ordene og uttrykkene han brukte var for å få medias oppmerksomhet.

Når omtalene av ham er egnet til å sverte navnet hans mener han seg berettiget til å ta igjen, til å sette foten ned, og vise at han ikke er en person som man kan skrive hva man vil om uten at han tar til motmæle. Han ga uttrykk for å forsvare seg mot en flokk som angriper ham.

Hanssen sa også at han ikke lenger er på nett fordi det har krevd for mye energi av ham og at det har kostet ham for mye å forsvare seg.

For å få slutt på nettmobbingen tok Hanssen til orde for en ordning hvor det ble innført en slags ”hurtigdomstol” som slo ned på at man nevnte andres navn. Det var noe uklart hvordan han så for seg dette, men han ga uttrykk for at ”miljøet” burde innføre nulltoleranse mot å bruke ytringsfriheten til å nevne navn når man omtalte noen negativt. Han ønsket sensur på dette og en slags bøteordning. Løsningen han beskrev lignet mye på det blokkeringssystemet som finnes på Facebook og som blant annet Hanssen er anklaget for å ha misbrukt.

Mot slutten av forklaringen ble Hanssen utspurt av advokat Evenrud og da kom det fram at han mente "pedofil" og "høyreekstrem" er to ord som er like ille, og at han ikke har noen formening om hvorvidt Ronny Alte er høyreekstrem eller ikke.

Fri Tanke har i tidligere omtaler av denne saken anonymisert Øivind Bergh. I samråd med Bergh har vi i denne artikkelen valgt å navngi ham. Frilansjournalist Håkon Mosseby omtales i en av Hanssens bloggposter som "leder i foreningen Skepsis". Det er ikke riktig. Mosseby har aldri vært leder i Skepsis, men har hatt blant annet hatt styreverv i organisasjonen. Fri tankes redaktør Kirsti Bergh er ikke i slekt med saksøker Øivind Bergh (red.komm.)

OPPDATERT 4.6.2013: Den injurierende bloggposten er nå fjernet

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.