Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Fritanke.no's saker om Stålsett-utvalget

Dette er sakene Fritanke.no har skrevet i tilknytning til det såkalte Stålsett-utvalgets arbeid i etterkant av at NOU'en ble overlevert kulturministeren 7.januar i år.

Publisert:

Dette er sakene Fritanke.no har skrevet om det regjeringsoppnevnte utvalget – det såkalte Stålsett-utvalget – som 7. januar i år leverte sin innstilling til en ny og mer rettferdig tros- og livssynspolitikk.

De nyeste sakene er listet først.

Kirken droppet det niende prinsippet
Innstillingen var at Kirken skulle føye et niende livssynspolitisk prinsipp til de åtte Stålsett-utvalget allerede har foreslått. Det skulle styrke tradisjonens og religionens historiske rolle. (18.04.13)

Human-Etisk Forbund reagerer sterkt mot lovfesting av valg-samrøre
Regjeringen har i dag bestemt at det skal bli forbudt å holde kirkevalg og offentlig valg adskilt. Lovforslaget går nå til Stortinget. (15.03.13)

Statskirken diskuterer Stålsett:
– Vil øke betydningen til tradisjon, historie og religion

Kirken vurderer å supplere Stålsett-utvalget med et niende prinsipp som styrker religionens og tradisjonens rolle. "Alle dyr er like, men noen dyr er likare enn andre", kommenterer Andreas Hompland. (14.03.13)

Staten bruker 63 millioner årlig på bibelskoler
Staten betaler ut over 84 000 kroner årlig pr. bibelskoleelev. Et stort mindretall i Stålsett-utvalget vil avvikle støtten, mens flertallet vil beholde den som en frikirkelig motvekt til utdanningen av statskirkeprester. (04.03.13)

Kommentar av Human-Etisk Forbunds fagsjef, Bente Sandvig:
– En usolidarisk kirke

Kirkerådet mener at hensynet til majoritetstradisjoner og kirkas posisjon må veie tungt i forhold til prinsippene om likebehandling og ikke-diskriminering. Fagsjef i HEF, Bente Sandvig, synes Kirkerådets respons på Stålsett-utvalgets rapport er usolidarisk. (04.02.13)

Debattmøte om religionenes plass i framtidens Norge:
– Kan sykehuspresten ivareta alle?

– Ikke alle tros- og livssynssamfunn har kompetansen til å snakke med alvorlig syke mennesker, hevder prest Anne Hege Grung, med støtte fra prost Trond Bakkevig. HEF-rådgiver Kaja Melsom undres på om sykehusprestene trengs hvis de først og fremst ivaretar allmenmenneskelige behov som et livsynsuavhengig tilbud også kan ivareta. (01.02.13)

– Provoserende og kunnskapsløst fra biskopen
Biskop Atle Sommerfeldt beskylder Human-Etisk Forbund for å være «religionsbekjempere». – Hvis de andre biskopene deler disse vurderingene blir jeg bekymret, sier Kristin Mile. (28.01.13)

Tror Stålsett-forslag vil bli dømt i Strasbourg
Stålsett-utvalget går inn for å pålegge trossamfunn kjønnsbalanse i styrene hvis de vil ha statsstøtte.
– Det kan ikke Norge gjøre, sier menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen. (25.01.13)

Dagen(e) derpå - eller konspirasjonsteorier finnes der du minst aner det
– På et felt hvor moralsk panikk og ryggmargsreflekser lenge har hersket, er det ikke lett å få til å snakke med «innestemme» om viktige avveininger mellom stat og samfunn i endring, oppsummerer Bente Sandvig, nestleder i Stålsett-utvalget. (15.1.2013)

Biskop kritiserer «vanhellig allianse» mellom HEF og frikirkene
Biskop Atle Sommerfeldt mener frikirkene må være med å sikre religionens rolle i samfunnet og ikke alliere seg med «den lille minoriteten som avskriver Gud». (11.01.13)

Les også pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersens svar til Sommerfeldt på Verdidebatt.

Departementet tar ikke hensyn til Stålsett – står fast på å lovfeste valgsamrøre
Kirkedepartementet tar ikke hensyn til Stålsett-utvalget som samlet går mot at kirkevalg og offentlig valg skal skje samtidig. Loven om samtidige valg vedtas trolig før sommeren. (10.01.13)

Ja til livssynsåpent samfunn og sekulær stat
Human-Etisk Forbund slutter seg i grove trekk til mange av forslagene fra Stålsett-utvalget, men i noen av forslagene blir skillet mellom religion og offentlig virksomhet uklart. (10.01.13)

Samlet krav:
– Stålsett-utvalget vil ha fullt skille mellom stat og kirke

– Dette er noe av det jeg er mest fornøyd med, sier Bente Sandvig. Ingen stemte mot da Stålsett-utvalget konkluderte med at reell livssynslikestilling krever et fullt skille mellom stat og kirke. (09.01.13)

KrF sabler ned Stålsett-utvalget
Det er KrF som bruker de sterkeste ordene mot Stålsett-utvalgets innstilling. – Utvalget har forspilt en viktig sjanse. Livssynsnøytralitet ikke er svaret, sier partileder Knut Arild Hareide. (8.1.2013)

Human-Etisk Forbund jubler over Stålsett-utvalget
Human-Etisk Forbund ser bare ett skjær i sjøen i sitt første innspill til Stålsett-utvalgets rapport, som ble lagt fram i dag. – Rapporten er full av positive tiltak, sier Kristin Mile. (7.1.2013)

Stålsett-utvalgets rapport lagt fram i dag:
– Vil presse trossamfunn til ikke-diskriminering

Et flertall i Stålsett-utvalget vil bruke offentlig støtte for å presse trossamfunn til mer likestilling. I dag ble den omfattende rapporten lagt fram for kulturminister Hadia Tajik. (07.01.13)

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus

#Stålsett-utvalgetVis flere

Sjonglering med like-behandlingsprinsippet

Sjonglering med like-behandlingsprinsippet

I sin respons på NOU'en «Det livssynsåpne samfunn» viser Den norske kirke et lemfeldig forhold til prinsipper den ellers smykker seg med, mener HEF-rådgiver Kaja Melsom. (19.9.2013)

Kristenfolket mot alle de andre tros- og livssynssamfunnene

Stålsett-høringene:

Kristenfolket mot alle de andre tros- og livssynssamfunnene

Kristendommen har monopol i dag og vil ikke gi fra seg eneretten. Den norske kirke, katolikkene og frikirkene tok dissens i STL mot alle de andre når det gjelder gravferdsforvaltning. (5.9.2013)

Skjønner ikke hva Nedre Eiker kirkelige fellesråd snakker om

Stålsett-høringene:

Skjønner ikke hva Nedre Eiker kirkelige fellesråd snakker om

Høringsuttalelsene til Stålsett-utvalget strømmer på. Barneombudet går mot skolegudstjenester. Også kristne institusjoner støtter HEF på viktige områder. Men noen ting stusses det over i Humanismens hus. (2.9.2013)