Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Mens medlemstallet i Human-Etisk Forbund har økt jevnt, har antallet registrerte barn gått ned. Nå prøver forbundet å gjøre noe med saken.

Mens medlemstallet i Human-Etisk Forbund har økt jevnt, har antallet registrerte barn gått ned. Nå prøver forbundet å gjøre noe med saken.

Ber medlemmer registrere barn

Medlemsmassen i Human-Etisk Forbund øker, men stadig færre HEF-medlemmer registrerer barna sine frivillig. Hver registrering gir ca. 800 kroner fra det offentlige.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.10.2012 kl 09:55

Den livssynsmessige lavalderen i Norge er 15 år. Likevel kan alle tros- og livssynssamfunn få offentlig støtte for medlemmers barn under 15 år. Støtten er like stor som for de voksne medlemmene - ca. 800 kroner pr. hode.

De fleste tros- og livssynsorganisasjoner registrerer medlemmers barn automatisk, uten å spørre foreldrene. Dette kunne også Human-Etisk Forbund ha gjort, men ønsker ikke å gjøre dette av prinsipielle årsaker. Forbundet mener det er feil å knytte barn under 15 år opp mot tros- og livssynssamfunn uten å spørre foreldrene, og har følgelig ingen slik automatisk registrering.

Dette påfører forbundet et stort økonomisk tap. For å kompensere for dette, har forbundet innført en ordning der foreldre som er medlemmer frivillig kan registrere sine barn, slik at Human-Etisk Forbund kan kreve offentlig støtte for dem. Dette er en registrering som bare har med pengestøtte å gjøre. Barna regnes på ingen måte som medlemmer. De teller heller ikke med i HEFs offentlige medlemstall (som forøvrig nylig rundet 80.000).

Kunne ha fått åtte millioner ekstra

De siste årene har man sett at jo flere medlemmer Human-Etisk Forbund får, jo færre benytter seg av denne frivillige muligheten. I 1997 hadde forbundet registrert 12.713 barn. I 2011 var tallet nede i 7134. I samme periode vokste forbundet med 38 prosent, fra rundt 57.500 til over 79.000.

Dette blir ganske mye penger for Human-Etisk Forbund. Hvis forbundet i dag hadde hatt like mange registrerte barn i forhold til medlemmer som i 1997 (22,1%), ville forbundet ha fått offentlig tilskudd for rundt 10 000 hoder ekstra. Det ville ha betydd en økning i offentlige tilskudd på rundt åtte millioner kroner årlig.

800 kroner pr. registrerte barn

Denne uka sender Human-Etisk Forbund ut ca. 30.000 brev til alle hovedmedlemmer fra 22 til 55 år, hvor de oppfordrer til registrering av barn under 15 år.

– Hvis du har barn under 15 år vil vi sette meget stor pris på om du kan sende oss de
nødvendige opplysningene slik at vi kan kreve støtte for alle barna, heter det i brevet.

Registrering kan gjøres via nettet, gjennom e-post eller sms.

De første brevene landet i folks postkasser i dag, og medlemsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Per Hansen, forteller at registreringene allerede har begynt å komme inn.

– Nå har det gått omtrent en time siden posten ble levert de fleste steder, og jeg kan rapportere at vi har fått inn 16 registreringer. Jeg regner med at dette kommer til å øke kraftig ut over dagen og i dagene framover, sier en håpefull Hansen.

Litt økt snittalder

Men hvorfor er det så mange færre som registrerer barna sine nå enn før? Medlemsrådgiver Hansen har ingen gode svar, bortsett fra at snittalderen på HEF-medlemmene har økt noe.

– Det kan tenkes at medlemmene har færre barn under 15 i snitt i dag enn i 1997, ettersom gjennomsnittsalderen har økt med noen år. Men dette forklarer ikke at antallet barn nesten er halvert samtidig som medlemsmassen har økt med 38 prosent. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor det er slik, men håper selvsagt det vil rette på seg nå, sier han.

– Registrering er ikke medlemskap

Generalsekretær Kristin Mile understreker at ingen barn regnes som medlemmer av Human-Etisk Forbund selv om de registreres. Hun poengterer også at det ikke er aktuelt for forbundet å gå bort fra at registreringen av barn skal være frivillig.

– Det er svært viktig for oss ikke å ha medlemmer under 15 år. Vi synes ikke det er riktig at barn innmeldes i tros- og livssynssamfunn av sine foreldre eller andre. De bør få bestemme selv når de er gamle nok, hvor de skal være medlem. Registreringen vår handler bare om offentlig støtte, og barna strykes automatisk fra våre registre når de fyller 15. Dette handler altså bare om offentlig støtte og ikke om medlemskap, understreker hun.

Mile håper flest mulig som har barn under 15 år velger å oppgi disse for å hjelpe forbundet økonomisk.

– For hvert barn som registreres, får Human-Etisk Forbund ca. 800 kroner fra stat og kommuner. Dette er altså en enkel og kostnadsfri måte å gi oss ekstra støtte på, understreker hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.