Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Iris Karstensen (21) og Cecilie Width (22) tar imot kaffe og informasjon på stand.

Iris Karstensen (21) og Cecilie Width (22) tar imot kaffe og informasjon på stand.

På stand med fargerikt flagg

Flere farger i fellesskapet er slagordet i HEF-kampanjen som pågår. På FN-dagen var kampanjens fargerike "Norgesflagg" sentral, da HEF stod på stand flere steder i Oslo på FN-dagen.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.02.2016 kl 11:40

- Jeg har lenge tenkt på å melde meg inn, jeg har bare ikke fått gjort det, forteller Cecilie Width (22).

Hun er en av mange som var innom Human-Etisk Forbunds stand i Oslo på FN-dagen.

Sammen med venninnen Iris Karstensen (21) tar hun i mot informasjon og gratis kaffe fra Lars-Petter Helgestad på standen på Egertorget i Oslo. Begge jentene har vært humanistiske (den gang borgerlig) konfirmanter.

Nå har de plukket med seg innmeldingsblanketter til Humanistisk ungdom, og Iris har også tatt med seg utmeldingsskjema fra Den norske kirke.

- Vi hadde HEF på skolebesøk og fikk masse info, som jeg tok med hjem. Men derfra kom jeg ikke lenger, sier Cecilie litt beskjemmet.

Lars-Petter Helgestad er leder i Humanistisk ungdom og bruker den kalde oktoberdagen på stand sammen med andre engasjerte medlemmer og ansatte i HEF. Nå gjør han sitt beste for å verve jentene, men Cecilie trenger ingen overtalelse.

- Hun har faktisk snakket om det, forteller Iris.

- Hvorfor vil du melde deg inn i Humanistisk ungdom?

- De ser litt bredere, mener Cecilie.

- Det første jeg tenker på med HEF, er at det er noen som ser litt lysere på alle typer mennesker. Du ikke trenger stå skolerett for hvem du er før du melder deg inn, reflekterer hun.

- Så, er det noen sjanse for at dere vil gjenfinnes som aktive medlemmer?

- Ja, meg kan du risikere å møte igjen, sier Cecilie.

- Dere tar feil
Human-Etisk Forbund stod på stand tre utvalgte plasser onsdag; på Egertorget i Karl Johans gate, på Olaf Ryes plass på Grünerløkka og på Universitet på Blindern.

- Dette burde vi gjøre noen timer hver lørdag, responsen er jo så god, utbryter Rolv Birktvedt fornøyd, etter å ha stått på standen på Egertorget og delt ut informasjon og gratis kaffe.

Han forteller om mange interesserte og mange innmeldinger på stedet. Som økonomiansvarlig i forbundet liker han det godt.

Ikke alle er like ivrige på å ta i mot informasjon fra forbundet som de to jentene, og noen har også en og annen melding til HEF å komme med:

- Dere gjør så mye godt, men dere tar feil, sier en eldre kvinne som forteller at hun hele sitt liv har stått i Frelsesarmeen.

- Hun hadde oppfattet at vi var for å fjerne kirkelig konfirmasjon og at vi mente samboerskap var bedre enn at folk giftet seg, og jeg fikk aldri anledning til å nyansere det, smiler Lars-Petter Helgestad litt oppgitt.

Men det er eldre folk som resolutt spør etter utmeldingsskjema fra statskirken.

- Nå skal du endelig få gjort det?, spør Fritanke.no en eldre mann.

- Ja, nå skal jeg endelig få gjort det. Har tenkt på det lenge, sier han og bretter sammen arket og haster videre.

Sammen med mamma plukker Anna Tørresdal Hågensli (snart 13) med seg termokaffekopp og informasjon fra HEF, men hun har bestemt seg. Selv om det ikke er aktuelt før neste vår, har hun det allerede klart at hun vil konfirmere seg humanistisk. Slik storebroren skal til våren.

Mamma Heidi Tørresdal forklarer at det er barnas egne valg, og det synes hun er fint.

- Vi har ikke noe forhold til kirka, forteller hun, men innrømmer samtidig at hun er statskirkemedlem.

- Men jeg er jo et opplyst menneske som følger med, og står jo kanskje for mer av det dere står for.

- Da burde du kanskje velge å melde deg inn, prøver HEFs Lars-Petter Helgestad.

- Jo, men det er så mange valg man må gjøre i dag. Strømleverandør, fastlege, politikere - det er så enkelt å bare å la være å ta et valg i forhold til kirka, sier hun lett spøkefullt.

- Men jeg skal tenke på det.

"Lavterskeltilbud" for medlemmer og andre

- Med denne kampanjen og dette flagget vil vi si at det norske samfunnet har utviklet seg og at vi nå må ta innover oss at det finnes mange kulturer og tros- og livssynssamfunn i Norge i dag, og at alle må få en likeverdig behandling, forklarer informasjonsrådgiver i HEF, Helene Engen.

- Vi peker på at det fortsatt er grupper som diskrimineres i dag, enten det er på bakgrunn av livssyn, legning eller etnisk tilhørighet. Og vi peker på de politiske sakene HEF arbeider med og som er aktuelle i høst; mot statskirkeordningen og kristne formålsparagrafer og for felles ekteskapslov. Vi vil vise at vi fokuserer på å få til endringer og jobber mot diskriminering av flere grupper i samfunnet.

At valget falt på FN-dagen 24. oktober forklarer hun med at denne dagen passer med budskapet om mangfold og likeverd.

- Vi føler at denne dagen er litt vår dag. Mangfold og livssynslikestilling er noen av våre viktigste saker, og menneskerettighetene er en del av fundamentet i vårt verdisyn. Som det heter i norsk humanistmanifest 2006: "Humanismens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: 'Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.'"

Et vesentlig element i vervekampanjen HEF kjører akkurat nå, er det manipulerte norske flagget - som er blitt en del hakk mer fargerikt enn det egentlig er.

- Flagget gir en bra stoppeffekt - på godt og på vondt. At vi har manipulert flagget, innebærer ikke at vi ønsker at det norske flagget skal endres i den retning eller at det er en kampanje for å få bort korset - slik noen har oppfattet det som. Det er ment som en tankevekker.

- De negative tilbakemeldingene på flagget har vært forsvinnende få, sier Engen, som selv på stand både på Olaf Ryes plass på Grünerløkka og på Egertorget i Karl Johan. Hun opplevde overveiende positiv respons.

- Mange av de som stopper er allerede medlemmer, og enten vil de gjerne si at de synes vi gjør en god jobb, eller så har de spørsmål om navnefest, forbundets økonomi og lignende. Slik har denne stand-aksjonen også som funksjon at vi kommer i kontakt med medlemmer, forteller Engen.

HEF er en organisasjon som gjennom sine 51 år aldri har sluttet å vokse, selv om veksten har variert. De siste årene har forbundet opplevd en økning i denne medlemstilstrømmingen, og i løpet av kort tid vil medlemsmassen passere 72 000.

- De siste tre årene har vi hatt stor innmelding. Fra en årviss økning på rundt 500 medlemmer til en økning på 2000 medlemmer.

- Hvor viktig er slike kampanjer for denne veksten?

- Jeg tror nok den økte veksten har sammenheng med at vi de seinere årene bevisst har forsøkt å profilere oss gjennom større annonser, tydeligere budskap og at vi både profilerer forbundet og verver medlemmer samtidig. Vi har også lagt til rette for enkel innmelding, forklarer hun.

- Vi merker jo økt innmelding i perioder når vi gjør noe spesielt, men vi gjør slikt som dette nesten like mye for at folk - og medlemmer i sær - skal huske oss, slik at vi ikke går i glemmeboka eller at medlemmer melder seg ut.

- Kommer folk til å møte HEF på stand oftere?

- Det er lenge siden sist HEF stod på stand nå, og jeg synes det var på tide å teste det ut om det var en egnet form for å komme i kontakt med publikum. Så får vi se.