Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kreftforbundet (obs, ikke Kreftforeningen) mener norske leger har en "religiøs tro på cellegift", og mener folk bør ha rett til å velge bort denne behandlingsformen.

Kreftforbundet (obs, ikke Kreftforeningen) mener norske leger har en "religiøs tro på cellegift", og mener folk bør ha rett til å velge bort denne behandlingsformen.

Kreftforbundet og positiv tenking

Det er veldig, veldig stor forskjell på "Kreftforbundet" og Kreftforeningen, lærer vi i Fritanke.nos nye serie om alternativ kreftbehandling. Dette er del 1.

Publisert:

Sist oppdatert: 11.10.2010 kl 15:57

I Kristiansand har en sivilingeniør og en fiskehandler sett seg lei av at det norske helsevesen holder livsviktig informasjon skjult for allmennheten. Informasjon om hvordan kreftsyke kan bli friske gjennom alternative behandlingsmetoder.

Nå ønsker de å spre sin kunnskap med resten av oss, og har derfor stiftet organisasjonen Kreftforbundet. Dette er et navn som virker forlokkende offisielt. Men ikke la deg lure. Det klinger ganske likt Kreftforeningen, men mens Kreftforeningen faktisk kan hjelpe kreftsyke til et bedre liv, står Kreftforbundet i fare for å hjelpe kreftsyke rett i graven.

Kreftmonsteret

Kreft er det fryktede monsteret med skarpe, råtne tenner, stor kjeft og giftig spytt. Et av de få monster som ikke bare finnes i eventyrene, men som biter seg fast et sted inni kroppen, kanskje i levra, kanskje i lungene, tykktarmen eller hjernen, og spiser deg opp innenfra, organ for organ.

Vi er alle livredde kreft. Og vi vet at en stor andel av alle vi kjenner, mødre og fedre, brødre og søstre, kollegaer og venner, en dag vil få kreft. Det er et uunngåelig statistisk faktum. Mange av dem vil også dø av det, ofte etter en kortere eller lengre periode med stor lidelse. Hele fire av ti nordmenn forventes å få kreft i løpet av livet, og litt over halvparten dør innen ett år fra diagnosen er stilt.

Kreft skyldes ukontrollert cellevekst eller deling hvor en celle ikke slutter å dele seg som den skal, og ender til slutt opp i en klump - en kreftsvulst. Årsaken til at en celle plustelig går amok kan skyldes både arveanlegg, alder, og forskjellige miljøfaktorer som forurensende stoffer eller røyking.

Vi hater kreft. Derfor spyttes det enorme summer inn i forskning for å finne opp nye våpen i krigen mot dette monsteret. I stor grad har vi også lykkes. Selv om andel mennesker i befolkningen som får kreft øker, overlever flere og flere takket være bedre diagnostiserings- og behandlingsmetoder. Det gjør at selv om forekomsten av kreft har økt, har dødeligheten endret seg lite fra 1950 og frem til i dag.

Det går sakte men sikkert fremover, men en del krefttyper gir fortsatt en rask og brutal død, og vi har en lang vei å gå før vi kan finne effektive behandlingsmetoder mot alle de ulike formene for kreft.

The truth is out there

Tull, mener Kreftforbundet. Løsningen finnes allerede, og den er enkel. Svært enkel. Gjennom positiv tenking, kostholdsendringer og litt blåsyre kan alle unngå eller bli friske fra kreft uten skumle medisiner, stråler og skalpeller som bare gjør vondt verre. Derfor vil nå Kreftforbundet vise oss alle hvilke gylne muligheter som finnes der ute for den kreftsyke som er desperat nok til å prøve alt.

Og her snakker vi alt. I følge Kreftforbundets Eyvind Todal Larsen kan selv hypnose brukes mot kreft. Dette omtales ikke konkret på nettsidene deres, men derimot har de en hel side som omhandler psyken, hvor de skriver: «De fleste vet at psyken betyr mye for imunsystemet [sic] og at placebo effekten [sic] har gjort mange friske

Jasså, vet de fleste det? Hvor er studiene som viser at placeboeffekten gjør folk friske fra kreft? Jeg tror det vil være vanskelig for Kreftforbundet å dokumentere en slik påstand. Placeboeffekt kan bedre opplevelsen av sykdommen og lindre symptomer, samt i noen tilfeller kanskje ha en viss fysiologisk effekt, men så langt vi vet kan ikke placeboeffekt helbrede somatiske sykdommer.

Positiv tenking

Mye tyder også på at psyken i form av å være optimistisk og positiv sannsynligvis ikke har noen effekt på kreftsykdommens forløp. En stor studie publisert i 2007 som ble utført ved Universitetet i Pennsylvania og som omfattet 1093 pasienter med kreft i hode eller nakke viste at pasientens holdning til sykdommen ikke hadde noen innvirkning på sykdommens utfall. Flere andre studier viser det samme bildet. For å si det på en annen måte: Du dør like fort enten du er optimist eller pessimist.

Selvsagt vil nok likevel en kreftsyk med positiv holdning kunne ha bedre livskvalitet i sin sykdomsperiode enn en som har "gitt opp". Men den moderne ideen om at positiv tenking er løsningen på det meste, kan like gjerne påføre pasientene lidelser. I boken Smile or Die: How Positive Thinking Fooled America And The World av Barbara Ehrenreich henviser hun til en annen studie publisert i 2004 som viste at optimisme ikke hadde noe positivt utfall på overlevelsesraten til pasienter med lungekreft.

Ehrenreich siterer studiens forfatter, Penelope Schofield, som sier:

"We should question whether it is valuable to encourage optimism if it results in the patient concealing his or her distress in the misguided belief that this will afford survival benefits... If a patient feels generally pessimistic... it is important to acknowledge these feelings as valid and acceptable."

Hvis omgivelsene legger et press på kreftsyke om alltid å se lyst på livet og ikke være trist og deprimert over sin egen situasjon, vil det oppleves som en belastning som kan gi redusert livskvalitet og stress. Dette minner styggelig om "faith healing" hvor bønn til Gud skal helbrede syke, og blir ikke den syke frisk, ja så er vedkommende ikke sterk nok i troen. Kreftsyke som ikke er optimistiske nok og "har troen" på at dette kommer til å gå bra, vil kunne lide under et forventningspress som er uheldig.

Kreftforbundet har som mål "å gjøre kjent behandlingsmetoder som er mer gunstige med hensyn på overlevelse og bivirkninger". Så da har de vel god dokumentasjon på at psyken er en sentral faktor i helbredelse av kreft slik de hevder?

Nei. Det eneste de referer til av dokumentasjon er en undersøkelse utført av healer og sykepleier Else Egeland som ble publisert i den tunge vitenskapelige journalen..., nei, vent litt, det var visst i ukebladet Hjemmet, i 2004 . Dette er kvaliteten på den informasjon Kreftforbundet ønsker å spre.

Skremmende

Og mer skremmende skal det bli. Positiv tenking og ideen om at man kan helbrede seg selv gjennom å kontrollere sin egen psyke er bare en av mange ideer som kastes frempå som alternativ, og foretrukket, kreftbehandling.

I neste del skal vi se på kosthold, helbredende oljer og den «Germanske nye medisin».

Følg også Gunnar R. Tjomlids blogg unfiltered perception, der han blant annet blogger om lignende og andre skeptiske tema.