Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Dagens bilag i Dagsavisen er et forsøk på å bidra til at Arbeiderpartiet fatter kloke og framtidsrettede beslutninger på helgas landsmøte som gjør slutt på en hver form for statskirke, skriver HEF-generalsekretær Kristin Mile.

Dagens bilag i Dagsavisen er et forsøk på å bidra til at Arbeiderpartiet fatter kloke og framtidsrettede beslutninger på helgas landsmøte som gjør slutt på en hver form for statskirke, skriver HEF-generalsekretær Kristin Mile.

HEF-bilag om stat/kirke i Dagsavisen i dag

#Det er nå det gjelder. Til helga avgjøres statskirkens skjebne på Aps landsmøte. I et siste forsøk på å påvirke landsmøtedelegatene, har HEF invester...

Publisert:

Sist oppdatert: 16.09.2011 kl 14:55

Det er nå det gjelder. Til helga avgjøres statskirkens skjebne på Aps landsmøte. I et siste forsøk på å påvirke landsmøtedelegatene, har HEF investert i et 16-siders bilag i dagens utgave av Dagsavisen.

Tekst: Even Gran
Publisert 18.4.2007

Ifølge generalsekretær Kristin Mile gir Human-Etisk Forbund ut avisbilaget for å bidra til at Arbeiderpartiet fatter kloke og framtidsrettede beslutninger på helgas landsmøte som gjør slutt på en hver form for statskirke.

- Dette bilaget fra Norges største livssynsorganisasjon etter Kirken, er uttrykk for et sterkt ønske om en inkluderende stat som behandler alle livssynssamfunn likt. Intervjuobjektene har stått fritt til å uttale seg om temaet og gjør det på egne vegne, skriver Mile på side 2 i bilaget.

Hun har tillit til at Arbeiderpartiets delegater på det forestående landsmøtet forstår at dette spørsmålet dreier seg om hva slags stat Norge skal være i fremtiden.

Lindholm i front

Det er Tore Lindholm, førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter, som pryder forsida. "Slipp kirken fri", er hans hovedbudskap.

Selv om Lindholm selv er kristen og medlem av statskirken, mener han at statskirkeordningen er diskriminerende og bør avskaffes. Han synes også det er utidig av politiske myndigheter å gripe inn i trosgrunnlaget til et trossamfunn som Den norske kirke.

- Dette er en illiberal politikk som mangler menneskerettslig legitimitet og
er respektløs overfor de troende, slår Lindholm fast.

Asma Jahangir, FNs spesialrapportør for religionsfrihet og tro, oppfordrer ifølge bilaget alle stater til å være nøytrale i saker som omhandler tro eller religiøse overbevisninger.

- Statsstrukturer må være upartiske i saker som gjelder tro eller religion, sier hun.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland er også intervjuet. Han tror det vil bli lettere å utvikle demokratiet i Kirken hvis den ikke lenger er en statskirke.

Utviklingsminister Erik Solheim forteller at den norske statsreligionen er blitt brukt av motstanderne av fredsprosessen og Norges rolle på Sri Lanka.

Visste du at Edvard Grieg var statskirkemotstander?
Statskirkediskusjonen er ikke ny. Det blir illustrert i spalten på siste side som heter "Seks fra graven". Her finner vi uttalelser fra kjente avdøde nordmenn som Christian Michelsen, Henrik Wergeland, Edvard Grieg og Bjørnstjerne Bjørnson.

Den ikke ukjente komponisten Edvard Grieg skrev for eksempel følgende i et brev til sin venn Bjørnstjerne Bjørnson:

"Og saa al denne Geistlighed, som kverker enhver god Spire hos os! Kun ett burde vi alle gjøre: melde os ut av Statskirken, denne Øgle som foruten sin fullstendige Impotens ikke eier annet enn en giftig Brod til at stikke med."

Mer liberalt etter skillet i Sverige

Gjennom hele starten på nittitallet gikk Sverige med små skritt mot et skille mellom kirke og stat. Siden 1. januar 2000 har den tidligere svenske statskirken vært et selvstendig trossamfunn.

Generalsekretær i Svenska kyrkan Lars Friedner hevder i stat/kirke-bilaget at Svenska kyrkan har blitt mer liberal etter skillet. Dermed støtter han de tidligere uttalelsene i Fritanke.no fra stiftsbiskop i Uppsala, Ragnar Persenius.

Må aktivt velge bort kristendom

Du kan også lese at ikke-medlemmer av statskirken aktivt må velge bort å delta i arrangementer og ordninger som er knyttet opp mot statsreligionen, og dermed tvinges til å blottlegge sin annerledeshet. Dette skjer ikke bare i barnehage- og skolesektoren, men også på fødeklinikken, ved alvorlige ulykker og død. Det mangler for eksempel livssynsnøytrale gravferdsrom over hele landet.

Jan Benjamin Rødner fra Det Mosaiske Trossamfund i Oslo slår fast at mange av de dagligdagse problemene minoriteter møter i Norge, bunner i at samfunnet er
bygget på en kristen monokultur hvor man glemmer minoriteters behov.

I verdenserklæringen om menneskerettigheter står det at enhver har rett til tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet. Likevel har Norge ved flere anledninger blitt kritisert av FN for menneskerettighetskrenkelser av religionsfriheten.

- Norge ser på seg selv som et demokratisk foregangsland, men det foregår konkret diskriminering på grunnlag av tro og livssyn i Norge i dag, sier Geir Ulfstein, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter.
Kirkerådslederen: - Ingen vil merke forskjell
Leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen, avviser at medlemsavgift og kostbare religiøse seremonier kan bli en realitet dersom statskirken avvikles.

- Folk vil ikke merke noen økonomisk forskjell ved en eventuell opphevelse av den nåværende kirkeordningen, beroliger kirkerådslederen i stat/kirke-bilaget.

Du kan også lese at europeere er negative til statskirke. En undersøkelse utført for avisen Financial Times i fem europeiske land viser en tydelig motstand mot statsreligion i Europa. 86 prosent i Frankrike og 84 prosent av alle spanjoler mener dette, sammen med 77 prosent av tyskerne.

Det er færre briter og italienere som ønsker et skille, men også i disse landene finner man en stor overvekt av statskirkemotstandere, henholdsvis 70 og 71 prosent.

Ap-representanter mot statskirke

- Fra mitt ståsted passer ikke Ap-verdiene som frihet, likhet og solidaritet overens med at vi i Norge har statsreligion, sier Eirin Kristin Sund, stortingsrepresentant og nestleder i Humanistiske Sosialdemokrater

AUF-leder Martin Henriksen følger opp og sier at det er absurd med statsreligion i et moderne samfunn

- En moderne, flerkulturell stat kan ikke påstå å ha fasiten for meningen med livet. Det er jo det en statsreligion gjør, argumenterer Henriksen.

Last ned hele stat/kirke-bilaget i PDF-format