Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Går ut med støtte til Horn

Styreleder i Human-Etisk Forbund fra 1981 til 1983, Hall Trøan Galaaen, går i dag ut med støtte til Kjell Horns kritikk av HEF.

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2016 kl 12:25

I et leserinnlegg på Fritanke.nos debattside i dag, går tidligere styreleder Hall Trøan Galaaen ut med støtte til Kjell Horns bok "Svik - fra human-etikk til humanisme".

Trøan Galaaen oppfordrer forbundets medlemmer å skaffe seg Kjell Horns bok og lese den grundig. Han synes det er en stor synd at en "så god ide som Human-Etisk forbund skulle forvitre så sterkt i etisk forstand".

Han synes Kjell Horn har mye rett i sin kritikk og slår fast at det ikke er stor hjelp i at forbundet har mange medlemmer, når prisen er at forbundet "tar skade på sin sjel".

Kritikk av Fragell

Hall Trøan Galaaen støtter også Kjell Horns kritikk mot tidligere generalsekretær Levi Fragell.

Han anklager blant annet Fragell for å bruke manupulasjonsteknikker han lærte som pinsepredikant for å påvirke HEF til å bli en sekt.

- Levi hadde som pinsevennpredikant lært seg alle knep og kunne manipulere folk dit han ville. Han skrøt av dette offentlig og det står å lese i VG for 28.08.82. Oppskriften fungerer åpenbart også på humanetikere, sjøl om jeg gjorde Levi oppmerksom på at den slags øvelser ikke hørte hjemme i Human-Etisk Forbund, skriver Trøan Galaaen.

Han hevder også at Fragell aktivt skal ha forsøkt å holde Kjell Horn utenfor forbundet, og at han på et visst tidspunkt skal ha uttalt at "det er nok med én Horn i HEF".

Videre kommer Trøan Galaaen med en personlig beretning om hvordan Fragell jobbet for å presse ham ut av styreledervervet. Fragell skal ifølge Trøan Galaaen på et møte ha sagt at "Vi må bli enige om hvordan vi skal kvitte oss med Hall".

Avviser påstandene

Levi Fragell blir litt oppgitt når Fritanke.no refererer påstandene fra Hall Trøan Galaaen. Fragell reagerer sterkest på påstanden om at han skal ha uttalt at "det er nok med én Horn i HEF".

- Nei, det har jeg aldri sagt! Det er bare sludder. Jeg var og er en sterk beundrer av Kristian Horn, og jobbet faktisk tidlig på 80-tallet for at også sønnen Kjell Horn skulle ha en rolle i forbundet. Jeg var ingen mostander av Kjell Horn på dette tidspunktet. Men det var andre i forbundet som satte seg imot dette.

- Hvem var det da?

- Det vil jeg helst slippe å kommentere, svarer Fragell.

Han avviser også at han skal ha sagt at "vi må bli enige om hvordan vi skal kvitte oss med Hall".

- Jeg kan ikke huske at jeg har sagt akkurat dette. Men om jeg faktisk har sagt det eller ikke blir påstand mot påstand, sier Fragell.

Han bekrefter imidlertid at det i 1983 var en konflikt mellom styreleder Hall Trøan Galaaen og han selv som generalsekretær.

- Det hadde skåret seg mellom Hall Trøan Galaaen som styreleder på den ene siden, og resten av styret og sekretariatet med meg som generalsekretær på den andre. Så det er ingen tvil om at vi hadde en konflikt på gang. Det er heller ingen tvil om at jeg ønsket meg noen andre enn Trøan Galaaen som styreleder. Men jeg tviler altså på om jeg har sagt ordrett at "vi må finne ut hvordan vi skal kvitte oss med Hall". Det er ikke slik jeg bruker å uttrykke meg, sier Fragell.

Reagerer på henvisninger til pinsefortiden

Levi Fragell reagerer også på at Trøan Galaaen bruker fortiden i pinsebevegelsen mot ham.

- Det er uverdig av Trøan Galaaen såvel som Kjell Horn å bruke mot meg og HEF en setning fra et intervju med VG i 1982 hvor jeg beskriver det oppgjør med min pinsefortid jeg hadde tatt allerede i 1961, 20 år tidligere, sier Fragell.

Han minner om at han forlot prekestolen allerede som 22-åring.

- Da jeg ble generalsekretær i HEF hadde jeg bak meg en seriøs yrkeskarriere fra næringsliv og statsforvaltning. Hvis det er noe jeg har lært av min oppvekst i sektmiljøet, så er det å ikke krenke andre menneskers integritet. Jeg ble så godt vaksinert mot irrasjonell propaganda og sektvesenets lumske metoder at jeg heller ikke lot meg rive med av 70-åras poltiske vekkelser, sier han.

Uenighet om flytting

I boka om HEFs historie av Paul Knutsen, som kom ut til 50-årsjubileet i 2006, står det at Hall Trøan Galaaen i 1983 trakk seg som styrelder på grunn av uenighet med resten av styret i forbindelse med flytting av hovedkontor fra Huitfeldtsgate til større og mer moderne lokaler på Tøyen.

Flyttingen skjedde i april 1983, og måneden etter skulle forbundet ha landsmøte. Her fikk ikke Trøan Galaaen den støtten han ønsket seg, skriver Knutsen.

- Galaaen hadde forventninger om støtte (for sin motstand mot flyttingen) på landsmøtet. Det som skjedde, var imidlertid at landsmøtet valgte en ny formann, Kari Vigeland, i tråd med valgkomiteens innstilling, skriver Knutsen i historieboka "Livet før døden - Human-Etisk Forbund 1956-2006".

Knutsen legger til at generalsekretær Fragell, rimelig nok, spilte en rolle i dette i god tid før landsmøtet, noe Fragell også har bekreftet i intervju med forfatteren.