Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
- Vi imøteser rask tilbakemelding på denne klagen, står det i det siste klagebrevet fra HEF. Nå er det snart ett år siden det ble sendt. Staten har ennå ikke svart. Les hele brevet her (pdf).

- Vi imøteser rask tilbakemelding på denne klagen, står det i det siste klagebrevet fra HEF. Nå er det snart ett år siden det ble sendt. Staten har ennå ikke svart. Les hele brevet her (pdf).

Rot med dobbeltregistrering for tredje år på rad

HEF taper fortsatt sekssifrede beløp på grunn av statlige påstander om dobbeltmedlemmer mot andre tros- og livssynssamfunn. Årsaken er trolig treghet i oppdateringen av kirkeregisteret.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.09.2009 kl 10:41

I år hevder staten at 2048 av Human-Etisk Forbunds medlemmer også er medlemmer av andre tros- og livssynsorganisasjoner, hovedsakelig Den norske kirke.

Dermed får ikke forbundet i utgangspunktet statsstøtte for disse, noe som potensielt utgjør et tap på rundt 700.000 kroner. Tapet fordobler seg hvis man også mister kommunestøtte for de samme medlemmene.

Årsaken til rotet later til å være en forsinkelse i oppdateringen av kirkeregisteret.

- De 2048 "dobbeltmedlemmene" vi har fått personnummerne til, er i hovedsak folk som har meldt seg inn i Human-Etisk Forbund i løpet av 2008. Det er en høyere andel dobbeltførte blant de som meldte seg inn sent på året, enn de som meldte seg inn tidlig, forteller medlemsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Per Hansen.

Han mener dette tyder på at "dobbeltmedlemskapene" skyldes at kirken er treg med å stryke folk fra det sentrale kirkeregisteret etter at de faktisk har meldt seg ut.

De blir stående i kirkeregisteret en god stund etter at de har meldt seg ut, slik at de i denne perioden teknisk sett blir stående som "dobbeltmedlemmer" mellom kirken og Human-Etisk Forbund, selv om de reelt sett meldte seg ut av kirken og inn i HEF samtidig.

Færre for hvert år

Siden 2007 har Human-Etisk Forbund fått beskjed fra staten om at tallet på dobbeltmedlemmer mot andre tros- og livssynsorganisasjoner er langt høyere enn det som har vist seg å være reelt. I disse årene har Human-Etisk Forbund dokumentert at tilnærmet alle de påstått dobbeltregistrerte faktisk er legitime medlemmer av forbundet.

Det første året dette skjedde, i 2007, ble det hevdet at 3482 av forbundets medlemmer var dobbeltmedlemmer. Human-Etisk Forbund ansatte da en person på heltid i to måneder til å gå gjennom innmeldingene til alle disse 3482 medlemmer.

Det ble da dokumentert at 99,6 prosent faktisk hadde meldt seg aktivt inn i forbundet. Det hele endte opp med at HEF fikk statsstøtte for omtrent halvparten, og endte opp med et tap på drøyt en halv million i forhold til hva man ville ha fått hvis alle hadde blitt godkjent som støtteberettigede medlemmer.

Samme historie gjentok seg året etter, i 2008. Da var antallet påståtte dobbeltmedlemmer sunket til ca. 2500. Mange av de samme navnene som forbundet hadde dokumentert som medlemmer året før, dukket opp igjen dette året også.

Etter en klagerunde fikk Human-Etisk Forbund også i 2008 utbetalt støtte for omtrent halvparten av de man mente å krav på statsstøtte for. Også dette innebar et sekssifret tapsbeløp, sammenlignet med hva man ville ha fått hvis alle hadde blitt godkjent.

Nå i 2009 er antallet påstått dobbeltregistrerte redusert ytterligere, til 2048. Human-Etisk Forbund har klaget nok en gang. Utfallet er ennå ikke kjent.

Nytt kirkeregister kan rydde opp

Det sentrale kirkeregisteret har fra 1998 og fram til i dag blitt oppdatert ved at de lokale prestekontorene har sendt inn kopier av kirkebøkene på papir. Opplysningene her har så blitt punchet inn i det sentrale, elektroniske kirkeregisteret.

Dette har naturlig nok ført til en forsinkelse fra en person har meldt seg ut lokalt, til det sentrale registeret har blitt oppdatert. Dette er denne kjente forsinkelsen medlemsrådgiver i HEF, Per Hansen, mener er årsaken til rotet med alle de påståtte dobbeltmedlemmene.

I disse dager tar kirken i bruk et nytt register som skal oppdateres direkte fra de ulike prestekontorene. Per Hansen håper dette kan føre til at Human-Etisk Forbund i framtida slipper å måtte krangle med staten om å få statsstøtte for personer som faktisk er innmeldt i Human-Etisk Forbund.

- Ja, jeg håper det kan bli bedre når de får tatt i bruk det nye elektroniske registeret. Det er slitsomt å måtte krangle hvert eneste år for å få statsstøtte for medlemmer som beviselig er våre, sier han.

Departementet svarer ikke
Human-Etisk Forbund har ikke ligget på latsiden i saken. Nå er det nesten ett år siden Human-Etisk Forbund sendte det siste klagebrevet til Kultur- og kirkedepartementet (KKD) om saken. Det skjedde den 31. oktober 2008. Forbundet har fortsatt ikke fått noe svar med løsning.

- Det er frustrerende at KKD ikke svarer. Det eneste vi har hørt så langt er muntlige beskjeder om at de "jobber med saken". Det er i strid med forvaltningsloven ikke å svare på slike henvendelser. Jeg kan ikke si noe konkret om det nå, men vi vurderer selvsagt hvilke skritt vi skal gå til hvis departementet ikke lar høre fra seg snart, sier økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Rolv G. Birketvedt.

I brevet sendt den 31. oktober i fjor skriver Human-Etisk Forbund at det er uholdbart at en treghet i oppdateringen av kirkeregisteret skal føre til så store problemer for Human-Etisk Forbund og andre tros- og livssynsorganisasjoner.

- Vi følger det offentliges krav om å sende inn oppdaterte lister ved utgangen av hvert år. Den norske kirke gjør ikke det samme, og dette fører til at våre lister ikke blir sammenlignbare med kirkeregisterets lister. Det blir feil når tros- og livssynssamfunnene straffes økonomisk på bakgrunn av dette, og vi ber om at det foretas en umiddelbar og endelig opprydding i saken, skriver forbundet.

Tidligere saker om medlemsrotet:

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook