Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Bannord som flyr gjennom lufta mellom de norske deltagerne på Robinson-ekspedisjonen, blir sensurert med et pip.

Bannord som flyr gjennom lufta mellom de norske deltagerne på Robinson-ekspedisjonen, blir sensurert med et pip.

Finn Erik Vinje: - Nymoralisme fra TV3

I reality-serier på TV3 får du aldri høre ord som "faen", "jævlig" eller "søren". Isteden piper det ustanselig mens deltagerne konspirerer, krangler og stemmer hverandre ut.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.11.2009 kl 16:40

Hver søndag kan du se deltagerne i årets sesong av Robinson-ekspedisjonen på TV3 surre rundt på en sydhavsøy i Malaysia mens de konkurrerer, konspirerer og krangler for å unngå å bli den neste som stemmes hjem.

Språket i serien er et friskt og folkelig norsk, ispedd en del kraftgloser. Men de får man aldri høre på TV3. Norske bannord som "søren", "jævlig", "faen" og lignende sensureres nemlig konsekvent med et pip.

Sensuren ble også konsekvent gjennomført i TV3-serien Paradise Hotel, der deltagerne i tillegg åpenlyst hadde sex med hverandre.

- Jeg må bare le

Språkprofessor Finn-Erik Vinje har tidligere gått ut og forsvart banning som en naturlig del av språket. Han ler høyt når Fritanke.no ringer og forteller om bannesensuren til TV3.

- Dette må jeg nesten bare le av. Dette er jo en norsk versjon av amerikansk nymoralisme. Der borte er de jo helt besatt av sex og vold, samtidig som de ber til Gud og er veldig pripne f.eks. når det gjelder bannskap. Og nå overfører altså TV3 denne kulturen til norske forhold, sier Vinje.

Han synes det er alt for mange "frøkentradisjoner" i debatten rundt banning, og understreker at bannskap er en delt naturlig del av språket, som man ikke bare kan "fjerne".

- Det er kanskje satt litt på spissen, men jeg er tilhenger av bannskap. Ordene har en viktig, emosjonell funksjon i språket. Vi får uttrykk for det som buldrer inni oss. Det er i hvert fall bedre å banne litt enn å gå løs på møblementet, sier Vinje med et smil.

Han legger til at banning selvsagt må brukes med omhu, og at man må ta hensyn til tid og sted.

- Ordene kan miste sin kraft hvis de brukes for ofte. Man bør spare de beste glosene til man har bruk for dem, sier han.

Britisk påbud

Presse- og informasjonsansvarlig i TV3, Glenn Ø. Støldal, sier til Fritanke.no at årsaken til at TV3 piper ut banningen i serier som Robinson og Paradise Hotel, er at kanalen teknisk sett sendes fra London og må forholde seg til britiske regler.

- Ifølge det britiske organet som regulerer tv-kanalene, Ofcom, skal det ikke være banning i programmer som begynner før kl. 21 på kvelden. Før dette "vannskillet" skal innholdet på tv være barne- og familievennlig, sier Støldal.

Han forklarer at det britiske regelverket ikke skiller på om banningen foregår på engelsk eller norsk.

- Ofcom har en liste med banneord som vi har oversatt til norsk så konsekvent som mulig. Alle bannord som står på denne listen "pipes vekk" på skjermen før vannskillet kl. 21. Vi er svært nøye på dette, og bruker mye tid på å overholde Ofcom-reglementet, forteller Støldal.

Han understreker at det er tidspunktet programmet starter som er avgjørende.

- Robinson starter kl. 20. og fortsetter til kl. 21.20. Men det går ikke an å starte med banning i den delen av programmet som går etter kl. 21. Dessuten tar vi hensyn til at programmene går i reprise tidligere på kvelden andre dager. Vi lager altså ikke to versjoner, konstaterer han.

Støldal forteller videre at selv om det britiske regelverket åpner for en mildere linje i forhold til banning etter kl. 21., så piper TV3 ut en del grov banning etter dette også.

- Generelt sett piper vi ut nesten alt av banning i programmer som starter før vannskillet. Men vi skiller mellom ren banning og "kraftuttrykk" som kan forsvares redaksjonelt. Noe av dette lar vi passere, slik også Ofcom-reglementet åpner for, sier han.

- Er det mulig å få se bannordlisten dere bruker?

- Denne listen anses som et internt dokument av vår juridiske avdeling i London, så det går nok ikke dessverre.

Medietilsynet: - Mest opptatt av virkningen

Rådgiver i Medietilsynet, Erik Langebeck, forteller at det norske regelverket nok er mer liberalt i forhold til banning enn det britiske.

- Det norske regelverket er mer opptatt av virkningen av det som sies og vises, enn om det som sies eller vises i seg selv. Når vi får en klage, vurderer vi først og fremst om det som er sagt eller vist kan sies å være skadelig for barn. Vi reagerer ikke mekanisk på et definert sett med bannord. Banning som sådan er ikke regulert i Norge, sier han til Fritanke.no.

Langebeck legger til at Norge opererer med det samme "vannskille"-prinsippet som Storbritannia og mange andre land.

- Før kl. 21.00 skal man være trygg på at det ikke kommer ting som kan sies å være skadelig for barn, understreker han.

Rådgiveren trekker fram et eksempel der Medietilsynet fikk en klage i 2006 på NRK-programmet Melodi Grand Prix Junior, der ordet "herregud" ble brukt gjentatte ganger.

- Jeg tror svaret vårt i denne saken kan sies å være en prinsippavklaring rundt hva vi mener om banning på tv, sier han.

I svaret Langebeck viser til, skriver Medietilsynet at banning av den art som er beskrevet i klagen ikke kan sies å være skadelig for mindreåriges moralske utvikling, slik loven krever for at noe må være for at det skal kunne forbys.

- I vår vurdering har vi lagt vekt på at banningen i programmet alene ikke kan sies å bidra til å skape forvirring rundt moralske spørsmål som er fundamentale i samfunnet. Videre har vi tatt hensyn til samfunnsutviklingen og den språkbruk som faktisk råder blant dagens barn og unge, skriver Medietilsynet i svaret.

Vinje: - Store høyder med komikk

Finn-Erik Vinje må nok en gang le nå han hører om TV3s liste med oversatte bannord.

- Det er jo veldig vanskelig å oversette bannord fra ett språk fra et annet. Ordene kan jo ha helt andre valører på ulike språk, selv om de er direkte oversatt. Hvis for eksempel et mildt bannord som "søren" pipes ut, når jo dette store høyder med komikk, ler språkprofessoren.

"Sju stygge ord"

Bannordlisten til TV3 anses ifølge Glenn Ø. Støldal som et internt dokument som vi ikke får se. For å komme noe nærmere et svar på hva som kan stå på denne listen, har vi søkt på Ofcoms nettsted

Der fant vi en undersøkelse om folks oppfatning av ulike bannord fra 2005. Listen over bannordene og hvordan responentene vurderer dem, finner du fra side 81 i denne rapporten (pdf).

På Wikipedia har vi funnet en liste over de "sju stygge ordene" som man, i henhold til amerikansk rettspraksis, ikke kan si på tv i USA. Komikeren George Carlin ble dømt for å ha brukt disse ordene på amerikansk tv i 1972.

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook