Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Tina Shagufta Kornmo er opprinnelig fra Pakistan. Hun er lege, styremedlem i Oslo Venstre og sunnimuslim. - Min tro er veldig privat og personlig, og jeg går ikke ofte i moskeen. Likevel betyr nok religionen mer for meg enn for gjennomsnittet av etniske nordmenn, sier hun. Her fra markeringen på lørdag. Se innslaget hos NRK.

Tina Shagufta Kornmo er opprinnelig fra Pakistan. Hun er lege, styremedlem i Oslo Venstre og sunnimuslim. - Min tro er veldig privat og personlig, og jeg går ikke ofte i moskeen. Likevel betyr nok religionen mer for meg enn for gjennomsnittet av etniske nordmenn, sier hun. Her fra markeringen på lørdag. Se innslaget hos NRK.

Organiserer nytt, liberalt innvandrernettverk

Nettverket LIM vil snakke på vegne av alle de muslimene som verner om ytringsfriheten og liberale verdier, og som protesterer mot vold og ekstremisme.

Publisert:

Sist oppdatert: 18.01.2010 kl 13:47

På lørdag holdt de en vellykket markering mot vold og ekstemisme i Oslo, og som også ble dekket på NRK Dagsrevyen.

Nå har Nettverket "LIM - Likestilling. Integrering. Mangfold." lagt ut et forslag til manifest på Facebook, og bedt om tilbakemeldinger.

- Vi vil gjerne ha en åpen debatt om hvor vi skal gå, og involvere så mange som mulig. Men verdiene i navnet vårt står fast. Vi skal være et liberalt nettverk, og forsøke å bygge ned fordommer, sier Tina Shagufta Kornmo, talsperson for LIM, til Fritanke.no.

Hun understreker at nettverket er tidlig i startfasen, og at det fortsatt er uklart hvor faste rammer det vil bli.

- Vi ser for oss dette mer som et nettverk enn som en organisasjon, men en viss formalisering og struktur på det hele blir det, sier hun.

Kornmo er godt fornøyd med utviklingen så langt. På under en uke har for eksempel Facebook-gruppen deres fått nesten 1000 medlemmer.

- Dette viser jo noe av engasjementet og interessen for det vi står for, sier hun.

Vil ha bred kontakt

LIM består i dag i hovedsak av personer med muslimsk bakgrunn, men det er ikke meningen at det skal være noen eksklusiv muslimsk organisasjon.

- Vi vil være et nettverk for alle som støtter de sakene vi jobber for, på tvers av etnisitet og religion. Målet er å skape fellesarenaer og knytte bånd slik at spenningene blir mindre. Vi vil ikke være motpol til noen, og vi er slett ikke anti-religiøse. Det vi er imot, er holdninger og praksiser som er i strid med de verdiene samfunnet vårt er bygget på. Det er disse verdiene vi ønsker å forsvare, slår hun fast.

- Hvordan skal dere greie å etablere og holde på troverdighet i de brede lag av innvandrerbefolkningen?

- For det første vil vi gjerne ha kontakt med Islamsk råd og ulike moské-miljøer. Dernest synes vi det er viktig å få fram at det er et mangfold i innvandrerbefolkningen - kanskje et større mangfold enn blant etniske nordmenn. Vi er også opptatt av å redusere frykten for muslimer, som dessverre fortsatt er framtredende. Det er dessuten alt for mye negativitet i debatten. Vi er opptatt av å få fram at det er mye positivt som skjer også, sier hun.

Kornmo tror dette er målsetninger som deles av veldig mange, og at LIM derfor har et bredt rekrutteringsgrunnlag både blant innvandrere og etniske nordmenn.

Hun understreker at det også er et viktig mål å være et liberalt alternativ for unge med innvandrerbakgrunn.

- De unge, som er født og oppvokst i Norge, trenger noe å knytte seg til som kan styrke deres norske identitet, og deres tilslutning til de liberale idealene, sier hun.

Skjønner Islamsk råd

Til tross for den utstrakte hånden, ønsket ikke Islamsk Råd Norge å stille opp på markeringen på lørdag. De var blant annet redde for å stille opp på noe som kunne oppfattes å være en støttemarkering til de danske muhammedkarikaturene.

- Jeg forstår at de var redde for å bli koblet til noe som er ukjent, og at markeringen kunne bli oppfattet som en støtte til karikaturtegningene. Jeg skjønner at dette er kontroversielt internt hos dem. De har jo en del svært konservative muslimer å ta hensyn til. Men jeg vil understreke, som vi også gjorde under demonstrasjonen, at markeringen var ment som en støtte til et menneske som benyttet seg av ytringsfriheten, og til ytringsfriheten som verdi. Markeringen var ikke ment som en støtte til tegningene som sådan, sier Tina Shagufta Kornmo.

Hun synes det er synd at Islamsk råd ikke benyttet anledningen til å vise sin motstand mot ekstremisme og et større engasjement for ytringsfriheten.

En liberal innvandrerstemme

I 2007 forsøkte Sara Azmeh Rasmussen og Walid al-Kubaisi å starte et nettverk for "sekulære muslimer", men forsøket havarerte i konflikt. Fritanke.no har også tidligere snakket med Sylo Taraku om de samme problemstillingene. Taraku er nå en av de sentrale personene bak LIM.

I begge disse tilfellene ble det trukket fram at utgangspunktet for en organisasjon av denne typen er en irritasjon over at det alltid er de religiøse organisasjonene som uttaler seg "på vegne av innvandrerne".

Tina Shagufta Kornmo bekrefter at dette er en viktig begrunnelse for opprettelsen av nettverket LIM også.

- Det er urimelig at det alltid skal være de religiøse som uttaler seg på vegne av innvandrerne, så lenge mange blant "innvandrerne" ikke er mer religiøse enn gjennomsnittet av etniske nordmenn, sier hun.