Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Yusuf al-Qaradawi (bildet) og det europeiske fatwarådet kommer ikke til å svare på utfordringen om Irans dødsstraff for homofili, tror Shoaib Sultan. Hans teori er at henvendelsen ikke har blitt prioritert i mengden av henvendelser.

Yusuf al-Qaradawi (bildet) og det europeiske fatwarådet kommer ikke til å svare på utfordringen om Irans dødsstraff for homofili, tror Shoaib Sultan. Hans teori er at henvendelsen ikke har blitt prioritert i mengden av henvendelser.

Tror ikke det kommer noe svar om homodødsstraff

I disse dager er det tre år siden Islamsk Råd spurte det europeiske fatwarådet om hva de bør mene om Irans dødsstraff for homofili. Shoaib Sultan tror ikke det vil komme noe svar.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.11.2010 kl 10:39

Under et debattmøte på Humanismens hus i november 2007 ble Ap-politikeren og daværende nestleder i Islamsk Råd Norge, Asghar Ali, spurt hva han synes om at Iran praktiserer dødsstraff for homofili. Han ville ikke svare.

- De er sjiamuslimer. Jeg vil ikke ta stilling til det, for jeg vet ikke hva de begrunner disse lovene med, uttalte Ali på møtet.

Svaret hans satte igang en storm mot Ali og Islamsk Råd Norge. Så nær som alle ytret at dødsstraff for homofili er horribel politikk, og at ethvert anstendig menneske må ta utvetydig og uforbeholdent avstand fra det.

Asghar Ali mente seg feilsitert og understreket at han faktisk tar avstand fra dødsstraff.

- Jeg tar som norsk muslim naturligvis avstand fra alle former for vold og forfølgelse av mennesker basert på deres tro, hudfarge, seksualitet og etnisitet. Dette innebærer selvsagt også at jeg tar avstand for dødsstraff for homofile, skrev han i en pressemelding.

Likevel motsatte han seg å uttale seg om den konkrete praksisen med å henrette homofile i Iran.

Asghar Ali fikk støtte av daværende generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan.

- Ali ville ikke si noe om dette fordi det iranske regimet er shia-muslimsk, mens han selv er sunni-muslim. Derfor var han redd for å si noe feil på vegne av noen han ikke representerer. Men dessverre ble dette misforstått, sa Sultan til Fritanke.no.

Også Sultan nektet å fordømme Irans dødsstraff for homofili på et generelt grunnlag.

- Jeg mener at dødsstraff er feil, men jeg vil ikke uttale meg om Irans teologiske begrunnelse for dette, konstaterte Sultan i 2007.

Spurte om råd?

Det presset som oppstod fordi Islamsk Råd Norge nektet å fordømme en politikk som for de fleste framstod som forkastelig uansett "teologisk begrunnelse", fikk Islamsk Råd Norge til å henvende seg til Det europeiske fatwarådet for å løfte problemet opp på et høyere plan. Fatwarådet ledes av den kjente muslimske skriftlærde Yusuf al-Qaradawi.

Islamsk Råd Norge er ikke underlagt dette organet på noen måte, men følte, ifølge et innlegg Shoaib Sultan skrev i Ny Tid, at spørsmålet var av stor prinsipiell betydning, og fortjente en bredere teologisk behandling enn det Islamsk Råd Norge kunne gi.

IRN vil bare ytre seg om Norge

Nå har det gått tre år siden Islamsk Råd Norge (IRN) henvendte seg til Det europeiske fatwarådet.

Shoaib Sultan, som nylig har gått av som generalsekretær i IRN, tror ikke det vil komme noe svar.

- Nei, jeg tror ikke det kommer noe. Dette rådet får mange spørsmål, og sjansen er stor for at de ikke vil prioritere et gitt spørsmål.

- Hva synes du om det?

- Jeg mener at det var viktig å sende spørsmålet for å løfte problemstillingen, og at det var riktig tenkt. I det store bildet håper jeg det bidrar til å få debatten internt opp og igang, noe jeg ser på som positivt. Dette skjer selv om man ikke synes man ser noe bevegelse fra utsiden.

- Vil dette påvirke meningene til Islamsk Råd Norge eller deg når det gjelder dødsstraff for homofili?

- Nei. Både IRN og jeg er mener dette er feil. Vi ønsker derfor heller ikke å innføre noe slikt i Norge, verken mot homofili eller andre ting som er i strid med vår religion.

- Men dette handler om Iran. Hvorfor er det så vanskelig å fordømme Iran spesielt, når du allerede implisitt har sagt at IRN og du motstander av politikken deres?

- Vi bor i Norge, og Islamsk Råd Norge har et mandat fra norske muslimer om å arbeide i og med dette samfunnet. Jeg mener at det som skjer i Iran er feil, men det er meg og ikke Islamsk Råd Norge. Spørsmålet om man ønsker det innført i Norge er mye enklere å besvare for rådet, noe man har gjort klart og entydig, fordi det oppleves som relevant i forhold til dette mandatet.

- Er dette et prinsipp som gjelder andre land også? Hva synes IRN for eksempel om israelere som bosetter seg på Vestbredden ut fra en teologisk begrunnelse om at dette landet er gitt dem av Gud? Eller at USA praktiserer dødsstraff?

- IRN jobber faktisk ikke med spørsmål knyttet til ting som skjer i andre land. Selv når landet er Israel eller USA. Individer og andre organisasjoner har selvsagt et engasjement utover dette. Jeg personlig er svært opptatt av det og mener det er feil, på samme måte som jeg mener mye annet er feil. Dette er saker jeg engasjerer meg i gjennom ulike andre organisasjoner, men altså ikke gjennom Islamsk Råd Norge.

- Du har nylig gått av som generalsekretær i Islamsk Råd Norge, og det er ennå ikke tilsatt noen ny generalsekretær. Tror du den nye ledelsen vil se annerledes på det?

- Nei, det tror jeg ikke. Mandatet til IRN er det samme som før.

- Har jeg forstått det riktig hvis IRN da heller ikke vil kunne mene noe om dødsdommen mot blasfemi i Pakistan som Fritanke.no skrev om i går?

- Det må du nesten spørre Islamsk Råd Norge om, men jeg mener jo at det er aktualisert på en annen måte gjennom at vi har hatt flere delegasjoner fra Pakistan på besøk og hatt noe dialog, men det er altså en antagelse fra min side, sier Shoaib Sultan.