Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
To av Viken-fylkene sier nei til HEF-fusjon. Det siste sier ja.

To av Viken-fylkene sier nei til HEF-fusjon. Det siste sier ja.

Tror Akershus fylkeslag ser at fusjon vil gi dem økt makt

– Det er kanskje derfor de synes det er greit å tvinge Østfold og Buskerud til å slå seg sammen med dem? antyder HEFs fylkesleder i Buskerud, Therese L. Gedde.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2019 kl 08:01

På onsdag skrev vi at rundt halvparten av Human-Etisk Forbunds fylkeslag ikke ønsker å følge de offentlige fylkene og slå seg sammen. I det nye og omdiskuterte Viken fylke sier fylkeslagene i Buskerud og Østfold nei til HEF-fusjon, mens Akershus ikke har noe imot det.

Fylkesleder for Human-Etisk Forbund i Buskerud, Therese L. Gedde, tror hun vet hvorfor.

– I det nye Viken vil dagens Akershus få økt innflytelse på bekostning av oss andre. Kanskje det har noe med deres fusjonsiver å gjøre? spør hun.

Gedde understreker at det jevnt over er sentrale strøk i Human-Etisk Forbund som ønsker å slå sammen fylkeslagene, mens fylker med få medlemmer ønsker å opprettholde dagens struktur.

– Dette handler om maktfordeling. Hvis vi gjennomfører denne fusjonen uten vedtektsendringer, vil det uten tvil overføres makt til mer sentrale strøk. Det er uakseptabelt. Vi må sørge for at dette jevnes ut på en eller annen måte. Vi som bor i sentrale strøk må være solidariske med de som ikke gjør det, og finne løsninger som alle kommer godt ut av. Tvangssammenslåing er ikke en sånn løsning, sier hun.

Enda lenger å reise på møter

Gedde kan ikke forstå hvorfor det er så viktig at HEFs fylkeslag må være identiske med de offentlige fylkene.

– Dette er jo et prinsipp vi ikke nødvendigvis følger når det gjelder lokallagene. Selv om det stort sett er praksis, står det ingenting i vedtektene om at lokallagene må følge de offentlige kommunegrensene, sier hun.

– Buskerud er jo allerede et ganske stort og litt merkelig fylke, fra den urbane og hovedstadsnære drammensregionen i sørøst til Hardangervidda i vest. Blir ikke Viken bare mer av det samme?

– Nei, det blir mye vanskeligere hvis Viken fylkeslag i HEF blir en realitet. Det er vanskelig nok å få folk fra Hallingdalen til å komme på møter i Drammen. Det blir ikke bedre av å be dem komme til Moss eller Fredrikstad, sier Gedde.

– Tror du ikke dette vil gå seg til – at folk kanskje trenger litt tid på å venne seg til de nye fylkene?

– Jeg vet ikke, men det utsetter organisasjonen for alt for mye stress å tvangsgjennomføre dette nå. Det beste hadde vært om vi kunne vente med dette fram til landsmøtet i 2021. For vi er ikke enige. Vi er ikke modne for dette, sier hun.

Akershus: – Har ikke tenkt tanken

Styreleder i Akershus fylkeslag, Kaja Sofie Lorentzen, stusser over antydningen fra Buskerud-lederen om at Akershus er ute etter å styrke sin egen makt.

– Dette stiller jeg meg undrende til. Den tanken har jeg aldri tenkt, og det tror jeg ikke noen andre i Akershus-styret har heller. Dette handler om hvordan vi best kan samarbeide i fremtiden når fylkesstrukturen først har blitt som den har blitt, og ikke om at noen skal tilrane seg makt på bekostning av andre, sier hun.

– Det er vel likevel et faktum at en slik fusjon innebærer maktforskyving til fordel for sentrale strøk hvis den gjennomføres uten andre endringer?

– Ja, det er sant, men derfor skal vi jo også kompensere slik at mer spredtbygde områder sikres innflytelse. Det tror jeg det er unison enighet om i hele organisasjonen, sier hun.

Lorentzen antyder at regionale styrer innenfor et fusjonert Viken fylkeslag kan være en løsning.

– Viken blir et veldig stort fylke. Dette må vi selvsagt finne løsninger på, slik at alle blir sett og hørt og at vi styrker aktiviteten i lokallagene som tross alt er det viktigste. En løsning med regionale styrer innenfor fylket kan kanskje være en vei å gå, antyder hun.

– Hvorfor må HEF forandre organisasjonskartet når de offentlige fylkene endres?

– Så lenge vi har dagens vedtekter, har vi lagt til grunn at vi må det. Men vi kan jo endre vedtektene selvsagt. Da kunne jeg personlig tenkt meg en enda sterkere fusjon, der vi tilpasser vårt politisk valgte regionale nivå til de fem regionene generalsekretæren nylig har delt sine ansatte inn i. Men det har jeg ikke tenkt å foreslå i denne omgangen. Det får eventuelt komme senere, sier hun.