Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Bilde fra signeringsseremonien utenfor Det hvite hus sist torsdag, på USAs nasjonale bønnedag.
 Foto: Official White House Photo by Andrea Hanks

Bilde fra signeringsseremonien utenfor Det hvite hus sist torsdag, på USAs nasjonale bønnedag. Foto: Official White House Photo by Andrea Hanks

Trump brukte USAs nasjonale bønnedag til å gi de kristne en tyngre hånd på rattet

Trossamfunnene i USA skal få mer innflytelse. Det er intensjonen med presidentordren Donald Trump signerte siste torsdag.

Publisert:

Sist torsdag, den 3. mai, var det «National Day of Prayer» i USA. Det er en dag som presidenten blant annet er lovforpliktet til å annonsere i en egen pressemelding, noe som i år ble gjort på denne måten.

Men USAs president Donald Trump gjorde også noe annet denne dagen enn å oppfordre folk til å tenke på hvor viktig bønn er og hvordan Herren har velsignet nasjonen.

Han signerte en presidentordre for «å sikre at trosbaserte fellesskapsorganisasjoner, som utgjør grunnfjellet i samfunnet vårt, får sterke talspersoner i Det hvite hus og ellers i det føderale statsapparatet».

Presidentordren ble signert under en seremoni i hagen utenfor Det hvite hus. En rekke regjeringsmedlemmer var tilstede sammen med rundt 200 representanter fra trossamfunnene.

De som skal jobbe med programmet skal ifølge presidentordren gi religionsbaserte politiske råd for å bekjempe fattigdom samt styrke religionsfriheten. Initiativet er ment som et tillegg til, og en styrking av, det eksisterende «Center for Faith-Based and Community Initiatives» som ble etablert av George W. Bush i 2002.

Stolt av å stå ved Trumps side

Representanter for det kristne USA er selvsagt svært fornøyd med Trumps utspill.

– Det gjør meg stolt å stå på president Trumps side i hans kamp for trossamfunnene i USA, sier en av presidentens ledende evangeliske rådgivere, Paula White, til Religion News Service.

Hun er pastor i en evangelisk «megakirke» i Florida.

Mener kristne dikter opp liksom-forfølgelse

Den amerikanske ateistbloggeren Hemant Mehta (Friendly Atheist), på den andre siden, er ikke spesielt begeistret for nyheten.

– Nei, nei, nei, de gjør nok skade allerede. Vi trenger ikke flere liksom-teokrater som får hjelp fra staten til å dikte opp enda flere måter å bli liksom-forfulgt på, skriver han.

Som eksempel på dette nevner han hvordan kristne butikkeiere påberoper seg religionsfrihet for å kunne diskriminere homofile.

– De framstiller seg som forfulgte fordi kristne butikkeiere (gisp!) som tvinges til å selge det samme produktet til homofile som til heterofile, skriver Mehta.

– «Religionsfrihet» er egentlig kodespråk for kristen makt

Mehtas viktigste ankepunkt er imidlertid hvordan ordene «trossamfunn», «religion» og «religionsfrihet» misbrukes. Han oppfatter dette som kodespråk for at hvite evangelisk kristne skal få mer makt.

– Det er ikke nødvendigvis dumt å få innspill fra et bredt sammensatt utvalg av tros- og livssynssamfunn, men dette handler selvsagt ikke om å få innspill fra jøder, muslimer, hinduer eller ateister. Det handler bare om å styrke makten og innflytelsen til hvite evangelisk kristne, slår han fast.

For å underbygge det, peker han på den oppgitte målsetningen om å bekjempe fattigdom og styrke religionsfriheten.

– Det er ikke troverdig at de er opptatt av dette, når de samtidig støtter en president som vil stenge muslimer ute fra USA og gi de aller rikeste de største skattelettelsene. «Religionsfrihet» for denne gjengen betyr bare flere særrettigheter til dem selv, konstaterer Mehta.