Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
– Vi ønsker å jobbe nedenfra og bygger allianser lokalt, sier HEFs fylkesleder i Møre og Romsdal, Sverre Støren.

– Vi ønsker å jobbe nedenfra og bygger allianser lokalt, sier HEFs fylkesleder i Møre og Romsdal, Sverre Støren.

Får napp med ny strategi for livssynsnøytrale seremonirom

– Fire kommuner er allerede i gang, er beskjeden fra fylkeskontoret.

Publisert:

Sist oppdatert: 20.02.2018 kl 11:22

Human-Etisk Forbund har i lang tid jobbet for at kommunene skal tilby verdige seremonilokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro og livssyn.

Forbundets fylkeslag i Møre og Romsdal har lagt seg på en litt annen linje enn den som har vært vanlig i Human-Etisk Forbund så langt.

Istedenfor å sende brev til kommunene og argumentere generelt om at det bør bygges flere seremonilokaler – noe som ofte kan være en kostbar affære – jobber fylkeslaget i Møre og Romsdal med å få kommunene til å ta ansvar selv.

Ålesund satte ned utvalg og nå blir det seremonirom

Ålesund har kanskje kommet lengst.

I januar i fjor rettet kommunepolitiker Astrid Thea Ulvestad (V) en interpellasjon til ordføreren, der hun foreslo at det skulle opprettes et utvalg som skulle kartlegge mulige eksisterende seremonirom i kommunen, foreslå eventuelle justeringer, samt gi råd om at eventuelle nye kulturhus, flerbruksbygg og lignende bør inneholde et livssynsåpent seremonirom.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalget ble nedsatt for et drøyt år siden, og den 6. februar nå i år vedtok bystyret i Ålesund å starte forhandlinger med de som eier lokalet "Avholdshjemmet" i Ålesund sentrum, om langtidsleie av lokalet.

Lokalet er tenkt brukt til borgerlig vigsel, som kommunene fikk ansvar for ved nyttår, men det tradisjonsrike lokalet vil også fungere fint som livssynsnøytralt seremonilokale.

– Kommunene må føle eierskap

Fylkesleder for Human-Etisk Forbund i Møre og Romsdal, Sverre Støren, forteller at de har satt i gang lignende arbeid i hele fylket.

– Det er litt forskjellig hvordan vi går fram. I noen kommuner snakker vi med lokale politikere som kan be om at det settes ned et utvalg som lager en kartlegging slik som i Ålesund, mens i andre kommuner prøver vi å gjøre kartleggingen selv.

Fellesnevneren er at det jobbes nedenfra via lokallaget og at det bygges allianser lokalt.

– Ett av målene er å få kommunene til å føle et eierskap til oppgaven, sier Støren.

Sunndal, Sykkylven, Ålesund, Kristiansund, Fræna, Stordal

Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Møre og Romsdal, Bjørn Jacobsen, forteller at det er fire kommuner i fylket som har gjort vedtak.

– Per i dag er det satt ned utvalg i Sunndal, Sykkylven, Ålesund og Kristiansund. I tillegg jobber lokallagene våre med mange av de andre kommunene, så vi håper det vil komme flere på lista etter hvert, sier han.

En av de kommunene det jobbes i, er Stordal kommune. Jacobsen forteller at Stordal-ordfører Eva Hove blant annet gikk til valg på et punkt om livssynsnøytrale seremonirom under kommunevalget i 2015.

– Vi har vært i Stordal og hatt synfaring, så her er det ting på gang, forteller Jacobsen.

En annen kommune Jacobsen nevner som har gjort utmerket jobb, er Fræna kommune. Her har frivillighetssentralen laget en oversikt over livssynsnøytrale lokaler i kommunen som er publisert på kommunens nettsted med info om lokalets størrelse og kontaktinformasjon.

– I Fræna så kommunen at en slik liste kunne føre til at kommunens grendahus kanskje kunne bli leid ut litt mer, så de tok grep ganske raskt. Vi må spre ordet om at det er fullt mulig å bruke et kulturhus eller et grendahus som seremonilokale. Hvis vi stiller for høye krav, kan resultatet fort bli at kommunen mister interessen, sier Jacobsen.

– Kommunen har et ansvar for alle

Jacobsen mener det er en kommunal oppgave å stille verdige seremonilokaler til rådighet for sine innbyggere.

– Det er et offentlig ansvar for å sørge for et tilbud til alle, og ikke bare til de som er med i kirken. Når befolkningen blir mer mangfoldig, kan ikke kommunene bare oppfylle behovene til ett av tros- og livssynssamfunnene, sier han.

Jacobsen legger til at HEF i Møre og Romsdal ikke krever at hver eneste kommune skal ha et eget seremonirom.

– Det er fint om kommunene går sammen om å sikre et slikt tilbud til innbyggerne, så lenge alle innbyggere har brukbart seremonirom som ikke ligger for langt unna, sier han.

Ålesund kommune ønsker å inngå en langtids leiekontrakt av lokalet Avholdshjemmet i sentrum.

Ålesund kommune ønsker å inngå en langtids leiekontrakt av lokalet Avholdshjemmet i sentrum.