Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Et knippe av Humanist forlags utgivelser.

Et knippe av Humanist forlags utgivelser.

Frykter Humanist forlag ryker hvis konfirmasjonsbok kuttes

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund skal fredag ta stilling til om humanistiske konfirmanter fortsatt skal få en bok som del av kurset - en utgivelse som er Humanist Forlags finansielle fundament.

Publisert:

Sist oppdatert: 11.10.2017 kl 17:10

Fredag skal hovedstyret i Human-Etisk Forbund (HEF) avgjøre om det blir avvikling eller videreutvikling av konfirmasjonsboka Tenk på det!. Boka utgis på Humanist Forlag.

Den er siden 2006 blitt gitt til alle humanistiske konfirmanter og kursledere. Opplaget er på over 10.000 bøker hver år. Underveis har Human-Etisk Forbund også utviklet nettstedet «Konf-ressurs». Boka ble sist revidert i 2016. Denne revideringen gjorde det klart at boka er moden for større endringer for å være nyttig i bruk.

I sitt møte før sommeren vedtok Hovedstyret derfor blant annet:

«Boka «Tenk på det!» deles ut til alle konfirmanter i 2018. Dette blir det siste året boka i sin nåværende form benyttes.

Administrasjonen igangsetter umiddelbart forhandlinger med Humanist Forlag om pris og frist for bestilling.

Administrasjonen viderefører arbeidet med å vurdere alternativer og kostnader for videreutvikling av materiell og verktøy til bruk i Humanistisk konfirmasjon.»

Kan ikke utelukke nedleggelse

Det er denne vurderingen som legges frem fredag. Det skisseres tre mulige modeller for videreføring. Administrasjonen innstiller på at boken ikke erstattes og at man heller satser på å styrke nettstedet «Konf-ressurs».

I saksdokumentene som legges fram for styret er ikke konsekvensene dette vil ha for utgiveren, Humanist Forlag, utredet eller nevnt. Human-Etisk Forbund er majoritetseier i forlaget.

Forlegger Bjørn Smith-Simonsen sitter i Humanist Forlags styre og har vært minoritetseier i forlaget siden oppstarten i 1995. Han gjorde investeringen på forespørsel fra daværende generalsekretær Lars Gunnar Lingås.

– Jeg synes det var en god idé å bygge opp et forlag. Fundamentet skulle være denne konfirmasjonsboken.

– Er det dermed fundamentet som blir borte hvis Human-Etisk Forbund ikke lenger vil ha noen konfirmasjonsbok?

– Fundamentet for forlagets videre drift vil i hvert fall bli veldig svekket om boken forsvinner. Det er klart.

– Betyr dette at forlaget står i fare for å måtte legge ned?

– Jeg vil ikke utelukke det. Samtidig vil jeg ikke svartmale situasjonen. Skulle boken bli nedlagt, eller få en annen rolle, må vi snu oss rundt og se om det kan finnes noe annet som kan skape de nødvendige resultatene. Men det vil koste litt.

– Jeg tror det er et feil valg å gå bort fra bok. Det er nesten ingen andre som gjør det. Boken har en større påvirkningskraft enn hva som flyr rundt på nettet, mener forlegger og styremedlem i Humanist forlag, Bjørn Smith-Simonsen.

– Jeg tror det er et feil valg å gå bort fra bok. Det er nesten ingen andre som gjør det. Boken har en større påvirkningskraft enn hva som flyr rundt på nettet, mener forlegger og styremedlem i Humanist forlag, Bjørn Smith-Simonsen.

Informasjonen fra hovedeieren, Human-Etisk Forbund, har han lite å utsette på. Han har fått flere henvendelser og god innsikt i både argumenter og saksgang. Og han er tydelig på at det selvsagt er opp til HEF å gjøre sine vurderinger.

– Det nytter ikke å sutre. Men i den grad jeg kan ha noen innflytelse skulle jeg ønske boken blir videreført. Og så vil jeg for det andre forsøke å finne en vei videre for forlaget.

– Jeg tror det er feil å gå bort fra bok. Det er nesten ingen andre som gjør det. Boken har en større påvirkningskraft enn det som flyr rundt på nettet, foreløpig. Jeg mener det vil være en feilvurdering.

Smith-Simonsen mener at om Humanist Forlag ryker vil Human-Etisk Forbund overlate bokmarkedet til de religiøse forlagene.

Uansvarlig uten utredning

Hovedstyrerepresentant Hans-Christan Nes er ikke enig i at det nødvendigvis er feil å kutte ut konfirmasjonsboken. Han reagerer imidlertid på at dette foreslåes uten at det samtidig utredes hvilke mulige konsekvenser dette kan få for forlaget.

– Vi kan ikke behandle forlaget vårt på denne måten, sier han, og fortsetter:

– Det er helt forståelig at HEF ønsker å styrke de nettbaserte konfirmantressursene. Det problematiske er at konsekvensene for forlaget overhodet ikke er kommentert. Kontekstualiseringen av det vedtaket vi er tenkt til å gjøre er for tynn.

Nes er selv mangeårig konfirmasjonsleder, og ser behovet for å forbedrede og forenkle verktøyene i arbeidet. Han er enig i at det er en god ide å styrke nettutgaven.

– Men hovedstyret har ansvar for hele Human-Etisk Forbund, og vi er majoritetseier i Humanist Forlag. Vi kan ikke gjøre en slik beslutning uten å utrede konsekvensene for forlaget, og med det også se på om vi kan foreta oss andre grep for å kompensere forlaget for bortfallet av en bok som er så viktig finansielt. Det å ta den bort uten å utrede dette er uansvarlig, sier Nes.

– Dukker forlaget under mister vi en viktig stemme, en viktig møteplass og viktige publikasjoner, mener hovedstyremedlem Hans Christian Nes.
 Foto: Christian Johander/Human-Etisk Forbund

– Dukker forlaget under mister vi en viktig stemme, en viktig møteplass og viktige publikasjoner, mener hovedstyremedlem Hans Christian Nes. Foto: Christian Johander/Human-Etisk Forbund

Ensidig sparefokus

Behovet for at forbundet trenger å spare penger har han ingen problemer med å se. Samtidig synes han at det er et noe ensidig fokus på selve sparingen, uten at det reflekteres godt nok over hva forlaget bidrar med inn i organisasjonen.

– Vi får igjen ganske mye fra forlaget. Vi får hvert år en del viktige publikasjoner som kanskje ellers aldri ville blitt utgitt. Vi får igjen en mengde aktiviteter i regi av forlaget alene, men også i samarbeid med lokal- og fylkeslag, der forfattere løftes frem og bokbades om viktige humanistiske og samfunnsmessige tema.

– Dukker forlaget under mister vi en viktig stemme, en viktig møteplass og viktige publikasjoner. Det å sikre forlagets drift, er også å sikre viktige aktiviteter i skjæringspunktet humanisme, kultur, vitenskap og etikk, sier han.

– Hva kommer du til å stemme for fredag?

– Jeg kan være åpen for å støtte flere av modellene som er skissert. Men modellen som innebærer å ta bort konfirmantboka, den må i så fall suppleres med en annen form for støtte til Humanist Forlag for å sikre videre drift.

Skulle hovedstyret lande på å kutte ut boken vil han foreslå at HEF i dens sted gir ut en gavebok som skal gå til alle humanistkonfirmanter, som et minne.

På villspor

Styreleder Tom Hedalen i HEF er også generalforsamling i forlaget. Han er usikker på om han kommer til å være til stede under behandlingen av konfirmasjonsbokens fremtid fredag. Til Fritanke.no er han imidlertid tydelig på at saken handler mer om en et retningsvalg enn en konsekvens.

– Lander vi i hovedstyret på at vi ikke skal bruke nåværende bok, og heller ikke utvikle en ny, må vi i seinere sak se på konsekvensene for forlaget.

– En sannsynlig konsekvens er da at forlagets økonomi ikke holder uten boka?

– Vi er på villspor om vi kjøper en bok for å subsidiere et forlag. Da må vi være mer åpne på hvordan vi bruker pengene våre.

– Vi er på villspor om vi kjøper en bok for å subsidiere et forlag, sier styreleder Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund.
 Foto: Human-Etisk Forbund

– Vi er på villspor om vi kjøper en bok for å subsidiere et forlag, sier styreleder Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund. Foto: Human-Etisk Forbund

Undervisningen viktigst

Nyvalgt styremedlem Christian Lomsdalen tenker som konfirmasjonsleder og medlem av konfirmasjonsutvalget i Bergen at det viktigste i denne saken at konfirmasjonslederne får et godt verktøy å jobbe med.

– Det må være det grunnleggende prinsippet når man skal velge om det skal være bok eller ikke. Det å skulle videreføre boken av andre grunner enn at den bidrar til best mulig konfirmasjonsundervisning mener jeg vil være problematisk. Skulle diskusjonen fredag vise at boken gir best undervisning så taler det for en videreføring.

– Gir innstillingen noen svar på om boken gir best mulig konfirmasjonsundervisning?

– Nei. Jeg synes ikke at innstillingen behandler eller drøfter dette spørsmålet særlig inngående. Det blir spennende å se hvilke inntrykk de andre hovedstyremedlemmene har når vi skal diskutere saken fredag.

Trenger mer informasjon

Han er selv glad i å dele ut boken til konfirmantene, og han setter pris at de får noe håndgripelig å ta med seg. Samtidig innrømmer han at den nok ikke har vært så mye brukt i hans konfirmasjonstimer.

– Konsekvensene for forlaget er ikke nevnt i innstillingen dere skal diskutere. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at vi må få informasjon som er nødvendig rundt dette. Vi kan ikke fortsette med en bok bare fordi det gagner forlaget. Samtidig bør vi også tenke over om det kan være at «Tenk på det» har litt samme funksjon og bruk som den kokeboken mange norske elever får i heimkunnskapsundervisningen. En bok som gjerne ikke er så mye i bruk mens de har faget, men som kommer til glede og nytte senere.

– Jeg håper at jeg får mer informasjon om konsekvensene for forlaget på styremøtet, sier hovedstyremedlem Christian Lomsdalen.

– Jeg håper at jeg får mer informasjon om konsekvensene for forlaget på styremøtet, sier hovedstyremedlem Christian Lomsdalen.

– Hva om konsekvensen skulle være at forlagets finansielle grunnmur faller fra?

– Jeg håper at jeg får mer informasjon om konsekvensene for forlaget på styremøtet. Det må selvsagt være en del av drøftelsene på hovedstyremøtet. Selv er jeg veldig glad i forlaget og setter pris på utgivelsene derfra. Vi ser at flere av de bøkene forlaget har gitt ut de siste årene har hatt suksess, og flere har vært kjøpt inn av Kulturrådets innkjøpsordning. Mange av bøkene har vært brukt til å fronte Human-Etisk Forbund under Humanistisk Uke, og forfatterne av disse bøkene har vært mye ute i lokallagene for å holde foredrag og delta i boksamtaler om gode humanistiske tema. Humanist Forlag er derfor viktig på flere måter.

Lomsdalen kan ikke nå svare på hva hans stemme vil gå til på fredag, dersom det blir klart at Humanist Forlag ikke har økonomi til å bære bok-kuttet.