Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Hva er egentlig viktigst på landsmøtet?

Hvem er folkene som stiller på landsmøte i Human-Etisk Forbund? Hvor lenge har de vært med i forbundet, og hva synes de er viktig?

Publisert:

Sist oppdatert: 11.06.2017 kl 11:48

Vi har tatt en runde på landsmøtet og stilt tre faste spørsmål til ti delegater:

Richard Kloumann, Buskerud

Har du vært på landsmøte før?

Dette er det fjerde landsmøtet.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

I lokallagsstyret på Ringerike har jeg vært aktiv siden 2006.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Jeg tror jeg vil si uttalelsene. Det er viktig at forbundet viser hva vi står for og henvender oss ut til samfunnet utenfor.

Gro Andresen, Akershus

Har du vært på landsmøte før?

Nei, dette er første gang.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Jeg har vært medlem siden 1977, men aktiv bare de siste fire årene.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Prinsipprogrammet og valget. Prinsipprogrammet er et viktig arbeidsverktøy for oss i lagene.

Dag Olsen, Nordland

Har du vært på landsmøte før?

Mange ganger. Det har blitt så mange at jeg ikke husker helt. Jeg var med på mange landsmøter på 80-tallet. Det siste var kanskje i 1989 i den runden. Så hadde jeg en pause, men begynte igjen fra omtrent 1997 og fram til 2005 eller 2006. Så var det en liten pause igjen, og så på'n igjen nå igjen de siste par årene. Jeg har også vært fylkesleder i Nordland og vært på mange landsstyremøter.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Siden 1983.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Da blir jeg litt usikker. Prinsipprogrammet er viktig. Arbeidsprogrammet er jeg også spent på om vi greier å ro i land. Så er vi selvsagt opptatt av organisering og hvilke oppgaver fylkene og lokallagene skal ha.

Torunn Pedersen, Nord-Trøndelag

Har du vært på landsmøte før?

Dette er det tredje landsmøtet mitt.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Siden starten på 90-tallet.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet. Da tenker jeg mest på det lokale. Det er det vi frivillige er mest opptatt av, tror jeg. Så er det viktig at vi får nok penger til å løse de opphavene som HEF sentralt bestemmer at vi skal gjøre.

Raymond Jakobsen, Buskerud

Har du vært på landsmøte før?

Dette er første gang.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Bare en tre års tid, så det er ikke så veldig lenge.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Det er mange ting som er viktig. Men prinsipprogram og arbeidsprogram er grunnlaget for jobben vi skal gjøre framover. Det er mye vi må ta tak i. Vi må få inn flere folk. Vi har høy gjennomsnittsalder, og det må vi prøve å gjøre noe med. Men jeg har ikke noe tro på honorering. Det er viktig at de som engasjerer seg gjør det fordi de har en tanke om at det er noe de ønsker å bidra til - at de har et personlig forhold til organisasjonen.

Ingelin Hansen, Hordaland

Har du vært på landsmøte før?

Dette er mitt første, så det er ekstra spennende. Jeg er nylig innvalgt i fylkesstyret i Hordaland, og var heldig å få en delegatplass.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Har vært veldig aktiv de siste fem årene. Kursleder. Så ble jeg leder for konfirmasjonsutvalget i Bergen, og nå sist da inn i fylkesstyret.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Jeg synes jo det er ekstra spennende med Bergen lokallags sak om å opprette egne storbylag som plasseres på samme nivå som fylkene/regionene. Det er en omstridt mening, tror jeg det er en debatt forbundet trenger. Det skal bli spennende å se hvordan avstemningen går.

Øystein Røsland, Finnmark

Har du vært på landsmøte før?

Jeg har vært på mange landsmøter, men ikke i Human-Etisk Forbund.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Rundt ti år. Jeg har sittet i lokallagsstyre, fylkesstyre og er økonomikontakt i fylkesstyret.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Det viktigste synes jeg alltid er arbeidsprogram og prinsipprogram. Alle de gode sakene er jo der, men det er alt for mye. Jeg synes vi burde kunne klare å konsentrere det mye mer. Og i prinsipprogrammet er det mye HEF ikke våger å ta opp. Her sier vi jo at HEF er opptatt av ressurssituasjonen i verden og vil jobbe for ting rundt det, men spørsmålet om fordeling sier programmet ingenting om. Men det må nok gå en lang debatt forut for landsmøtet før HEF skal si noe om det.

Annette Honnestad, Oslo

Har du vært på landsmøtet før?

Ja, dette er tredje gang.

Hvor lenge har du vært aktiv?

Åtte eller ni år, tror jeg. Jeg begynte med å være konfirmasjonskursleder, jeg har jobbet med navnefest, aktivitetsutvalget, og er involvert i HEF-opplæring, det vil si at jeg driver med kursing av nye frivillige, estetikk-kursene.

Hva synes du er viktigst på landsmøtet?

At vi får noen konkrete mål å jobbe med fram mot neste landsmøte, slik at vi vet hvilken retning organisasjonen skal gå i. Og så synes jeg det er viktig å møte folk fra resten av forbundet, slik at man blir kjent med hvordan det er å være HEF'er i Finnmark, Hordaland og andre steder i landet. En viktig sak i år er HEFs landskonferanser: Jeg synes det er viktig å ha slike møteplasser som landskonferansen er, hvor man får diskutert viktige spørsmål og tema mer i dybden uten at det skal skrives inn i noe prinsipp- eller arbeidsprogram.

Martin L. Mikkelsen, Telemark

Har du vært på landsmøte før?

Nei

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Jeg har vært aktiv i to og et halvt år. Jeg har vært konfirmasjonskursleder, og så er jeg blitt huket inn i lokallagsstyre. Og sånn som det er i små lokallag, så har jeg vært økonomiansvarlig, nestleder og nå konstituert leder; jeg vært fylkesstyrerepresentant og nå er jeg konstituert fylkesstyrenestleder - mange hatter.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Jeg brenner for lokallagene og aktivitet i lokallagene, og synes det er viktig at lokallagene får vist seg fram for Hovedstyret og at de kan sette litt dagsorden for organisasjonen. Derfor er arbeidsprogrammet og diskusjonen rundt og i forkant viktig. Vi har hatt en god diskusjon i forkant av landsmøtet, og de som sier noe her har sagt mye bra. Men så er det også slik at de som er enige kanskje mer bare burde vise det ved stemmegiving, ellers blir det mye at mange sier det samme.

Hallgerd Holt Conradi, Møre og Romsdal

Har du vært på landsmøte før?

Jeg har vært på mange landsmøter, men ikke i Human-Etisk Forbund.

Hvor lenge har du vært aktiv i forbundet?

Jeg har vært medlem i 40 år, men ikke vært aktiv før i de tre siste årene. Svogeren min var prest i kommunen og jeg ville ikke være konkurrent til ham, og så har jeg hatt en krevende jobb. Men jeg har alltid prøvd å være aktiv i de organisasjonene jeg har vært medlem i, så ble det anledning, og så ble det HEF sin tur.

Hva synes du er viktigst på dette landsmøtet?

Nå må jeg tenke meg om. Jeg synes de overordnede prinsippene og det å få et program som gjør at du vet hva som er sentralt for deg som humanetiker. Jeg hører til dem som mener at seremoniene er sentralt, og ble skuffet da Fritanke.no-saken om kandidatene til hovedstyret viste at det ikke var noen som hadde det som viktigste sak. For jeg tror at selv om HEF er blitt en voksen organisasjon, er vi ennå i den fasen at det er viktig å lage gode seremonier som får fram livssynet vårt og er gode tilbud. Vi arrangerte konfirmasjon i vår lille kommune for første gang i år. Da så vi hvordan gjestene - som skeptiske besteforeldre - kom til seremonien med strenge ansikt uten smil, mens vi kunne se dem gå smilende og avslappede ut etter seremonien. Vi hadde fått vist oss fram i en fin seremoni, og de fikk se hvordan vi verdiggjorde ungdommene.

Selvfølgelig må man ha HEF for det livssynspolitiske arbeidet og være synlig nasjonalt, men utover i landet handler det om hverdager og høytid der folk bor og det er kanskje vanskelig å være den ene eller de få som forfekter et annet livssyn, enten du er forelder eller lærer i skolen. Da er det viktig at HEF presenterer seg på en måte som gjør at folk sier «jøss, ja, dette er en organisasjon som jobber seriøst». Da tenker jeg at vi må vektlegge hvordan vi fremstår overfor publikum slik at de får sikkerhet i at det er mulig å velge alternativt.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus