Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Hvert år deltar over 250 000 mennesker Human-Etisk Forbunds seremonier, enten som brudepar, navnebarn, konfirmant, foreldre, pårørende eller gjester. Seremonisjefen er øverste faglig ansvarlig for alle disse seremoniene.
 Foto: Human-Etisk Forbund

Hvert år deltar over 250 000 mennesker Human-Etisk Forbunds seremonier, enten som brudepar, navnebarn, konfirmant, foreldre, pårørende eller gjester. Seremonisjefen er øverste faglig ansvarlig for alle disse seremoniene. Foto: Human-Etisk Forbund

Denne jobben har aldri vært utlyst før

Human-Etisk Forbund søker ny seremonisjef

Human-Etisk Forbund arrangerer rundt 2000 humanistiske seremonier hvert år. Nå søker forbundet Yngvild Kvaales etterfølger til det som må være den eneste stillingen av sitt slag i landet.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.07.2014 kl 14:19

Over 250 000 mennesker tar del Human-Etisk Forbunds seremonier hvert år, enten det er som gjest eller den som feires eller markeres i Humanistisk navnefest, Humanistisk konfirmasjon, Humanistisk vigsel eller Humanistisk gravferd. Seremoniene har vært ryggraden i Human-Etisk Forbunds arbeid siden før forbundet ble stiftet, da Foreningen for borgerlig konfirmasjon arrangerte den første «ungdomsfesten» i Universitetets aula i 1951.

Den øverste faglige ansvarlige for Human-Etisk Forbunds seremonier, er forbundets seremonisjef. Nå skal hun i løpet av året gå av med pensjon, og Human-Etisk Forbund søker derfor hennes etterfølger. Men så vidt Fritanke.no kjenner til, finnes det bare én seremonisjef av denne typen i Norge. Så hvor skal forbundet finne sin nye seremonisjef?

Yngvild Kvaale har sittet i stillingen som seremonisjef i Human-Etisk Forbund siden 1995. Hun kan i hvert fall si noe om hva denne ganske unike stillingen innebærer og oppsummerer den på følgende måte:

– En seremonisjef er den som skal lede forbundets seremoniarbeid, først og fremst gjennom arbeidet i seremoniavdelingen og som deltaker i generalsekretærens ledergruppe. Målet for arbeidet er gode humanistiske seremonier, kompetente seremoniarbeidere og fornøyde brukere.

– Mer konkret, hva gjør en seremonisjef?

– Seremonisjefen har daglig faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for seremoniavdelingen, og administrerer seremoniavdelingens årssyklus – hva som skal skje – når det gjelder kompetanseutvikling gjennom et år. Det betyr å sørge for at vi får avviklet sentrale kurs hvor seremonimedarbeidere fra hele av landet får påfyll og kan reise hjem og selv kurse de som på ulikt vis jobber på grasrota, forteller Kvaale.

Gjennomfører forbundets vedtak i praksis

Seremoniavdelingen arrangerer sentrale kurs både for de som skal lære opp kursledere i Humanistisk konfirmasjon ute i fylkene, kurs og sertifisering for kommende og nåværende vigslere og gravferdstalere, og estetikk-kurs for arrangører om hvordan legge opp form og innhold på navnefest- og konfirmasjonsseremonier.

Med utgangspunkt i Human-Etisk Forbunds vedtak om seremonier, lager seremonisjefen og de øvrige medarbeiderne i seremoniavdelingen forslag til strategier og handlingsplaner for gjennomføring av forbundets vedtak og holdninger i praksis.

– Det finnes ingen tilsvarende stilling andre steder i norsk arbeidsliv?

– Nei, jeg vet ikke om noe tilsvarende. Stillingen vokste fram på bakgrunn av utviklingen av seremoniområdet i forbundet. Da seremoniene vokste, ble det etter hvert behov for å organisere seremoniarbeidet ut fra en erkjennelse av at dette var et eget fagområde.

Ideologi, kultur og kommunikasjon

Seremonisjefen bruker ordene «ideologi, kultur og kommunikasjon» for å beskrive fagfeltet sitt.

– Det er en del grunner til at Human-Etisk Forbund tilbyr seremonier. Ideologifaktoren handler om at gjennom våre humanistiske seremonier er det mange som finner identifikasjon når det gjelder hva slags verdier de står for, og at deres verdier harmoniserer med Human-Etisk Forbunds verdier.

– Kultur-aspektet handler om at seremonier står sterkt i det norske samfunnet. Det fins seremonier som tar vare på familietradisjoner, men med humanistisk innhold, slik at folk slipper å velge noe de ikke kan stå inne for. Det handler – som det gjorde den gang Human-Etisk Forbund startet seremoniarbeidet – om å ta vare på folks redelighetsfølelse.

– Kommunikasjonsbiten handler om kunnskapen om at det er mer enn 250 000 mennesker som er til stede under seremonier i regi av Human-Etisk Forbund hvert år, og de ser, hører og leser om oss både før, under og etter seremonien. Vi har en genuin mulighet til å kommunisere på en visuell og umiddelbar måte hva vi er og hva vi står for overfor disse, og derfor er felles strategier viktig på seremoniområdet.

Ny tid trenger nye svar

– Men hva skal Human-Etisk Forbund se etter når din etterfølger skal ansettes? Hvor kan man finne den kompetente søkeren?

– Ja, det kan du spørre om. Forbundet skal jo flytte fra lokalene i St. Olavsgate. Det varsler en ny epoke for organisasjonen. Jeg tror en ny tid kan ha behov for nye svar på en del ting. At en ny seremonisjef vil gripe an arbeidet på en annen måte enn jeg har gjort, ser jeg på som bare naturlig. Jeg har ikke noen oppskrift på hva en ny sjef bør ha av kvalifikasjoner, men jeg håper det er en som kan ha litt kjærlighet til en sånn fin organisasjon som Human-Etisk Forbund er.

– Det er et privilegium å få lov til å jobbe med et sånt fantastisk formål – og å få jobbe sammen med så mange flotte og engasjerte mennesker, både blant organisasjonens ansatte og de frivillige på grasrota. Dette er jo en grasrotorganisasjon, og respekt for det som gjøres blant de frivillige er punkt 1!

– Tenker du at vedkommende bør rekrutteres innenfra organisasjonen – for eksempel blant de mange frivillige seremoniarbeiderne – eller utenfra?

– Det er et vanskelig spørsmål. Det er et «nisjeprodukt» vi har her. Det finns sikkert noen blant forbundets aktive som kan ta en slik jobb, og kommer vedkommende utenfra er det viktig å få raskt kjennskap til de fire seremoniene vi driver med. Det å skulle gå ordentlig inn i hver av dem er en selvfølge. Kanskje har det kommet godt med at jeg har hatt den kjennskapen, at jeg har vært utøvende seremoniarbeider. Men jeg ser ikke bort fra at noen som kommer utenfra kan tilføre både Human-Etisk Forbund og seremoniene noe nytt.

– Nå har det jo vært fire seremonier i mange år, kanskje en ny seremonisjef kunne komme opp med noen nye seremonier?

– Haha, ja, hvem vet. Man må være åpen for alt. Jeg har fått det spørsmålet mange ganger, men så langt har vår kapasitet vært begrenset til å ta vare på de fire seremoniene vi alt har. Men kanskje en ny seremonisjef finner på noe, smiler hun lurt.