Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Det Katolske Bispedømme i Oslo etter gjennomføring av razzia i lokalene i februar 2015.
 Foto: NTB-Scanpix

Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Det Katolske Bispedømme i Oslo etter gjennomføring av razzia i lokalene i februar 2015. Foto: NTB-Scanpix

Høyesterett avviser anke fra Oslo katolske bispedømme – må betale tilbake millioner

Høyesterett har satt endelig punktum for medlemsrotsaken i Oslo katolske bispedømme. Dermed må bispedømmet betale tilbake omtrent 100 millioner kroner.

Publisert:

– Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. juni at Oslo katolske bispedømmes anke over Borgarting lagmannsretts dom av den 13. mars 2019 i sivilsaken mot staten, ikke skal fremmes for Høyesterett, melder Vårt Land som siterer den Den katolske kirkes nettside katolsk.no.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, heter det.

– Vi er skuffet, men ikke overrasket. Rent generelt er nåløyet i Høyesterett trangt og det er bare et fåtall anker som fremmes, sier bispedømmets advokat, Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind.

At OKB går tapende ut av ankesaken betyr at de også må betale tilbake både statlig og kommunal støtte, i alt omtrent 100 millioner kroner.

Rettssaken om tilbakebetaling av statsstøtte har sitt opphav i medlemsrot-saken i OKB, som ble kjent i 2015. Der kom det fram at OKB fra 2011 til 2014 hadde brukt telefonkatalogen til å melde inn personer med katolsk-klingende navn inn i bispedømmet.

Les mer om medlemsrotsaken i Oslo katolske bispedømme i relaterte saker.

#Oslo katolske bispedømmeVis flere