Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Foto: Human-Etisk Forbund

Foto: Human-Etisk Forbund

Horten Rådhus åpner for seremonier

– Søk om midler til tilrettelegging, oppfordrer HEF-rådgiver

Kommunestyremøtet i Horten vedtok at kommunestyresalen skal tilrettelegges for seremonier. Så nå kan du snart giftes eller gravlegges i kommunestyresalen i Vestfold-kommunen.

Publisert:

Sist oppdatert: 31.10.2014 kl 13:43

Vedtaket i Horten kom etter at Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svensrud i vår sendte en interpelasjon for å åpne rådhuset for likekjønnet vigsel etter modell fra Oslo. Etter forslag fra SVs representant, Even Gran , fikk partiene like før sommeren igjennom at administrasjonen skulle legge frem en sak med sikte på i etablere kommunestyresalen som livssynsnøytralt seremonirom.

Knapt flertall

Denne saken ble lagt frem mandag. Administrasjonens innstilling var å vente på at utredningen ble lagt frem. Da la Svensrud igjen frem forslaget. Dette fikk støtte fra Rødt, Senterpartiet og Venstre, som vant frem med 22 mot 19 stemmer. SVs representant er i permisjon. Høyre og Frp ville følge administrasjonens innstilling.

– Jeg er veldig fornøyd. Debatten var preget litt at alle disse partiene var veldig positive. Mens Høyre og Fremskrittspartiet var veldig opptatt av at vi skulle vente på denne utredningen om livssynsnøytrale rom. Noe jeg ikke syntes var nødvendig. Når vi ønsker et sånt tilbud i kommunen, synes jeg vi skal slå til og ha et slikt tilbud, sier Aasen-Svensrud.

Hennes inntrykk var at også de som stemte mot mente at dette var et godt vedtak, med fine intensjoner. Men de ville altså likevel gjerne vente på utredningen som var foreslått tidligere i år. Det var derfor slik at ordlyden var at de ikke stemte mot å åpne kommunestyresalen, men for at utredningen skulle være klar før den kunne åpnes.

– I vedtaket la vi inn at administrasjonen skulle se på en modell for pris og kostnad og så bake dette inn i budsjettet for 2015. Da må vi tenkte og tro at når budsjettet er vedtatt, og dette ligger inne, setter man i gang prosessen fra januar 2015.

Bare positive tilbakemeldinger

Aasen-Svensrud har fått bare positive tilbakemeldinger etter at det ble kjent at Horten åpner kommunstyresalen for vigsler, gravferd og andre seremonier for alle livssyn.

– Det har vært mange som har sendt meldinger på Facebook. Mange har også delt saken fra lokalavisa og likt denne. Så jeg opplever at dette er blitt godt mottatt i lokalsamfunnet.

Bakgrunnen for at det ble Rådhuset som ble valgt er ifølge Aasen-Svensrud kommunen per i dag ikke har andre gode alternativer. Økonomien ga ikke rom for å bygge nytt, og andre aktuelle hus, som kulturhuset og tinghuset, er enten for store eller har andre funksjoner.

– Søk midler!

Human-Etisk Forbunds seremonirådgiver Vinjar Tufte synes det er gledelig at man i Horten har vedtatt å tilrettelegge kommunestyresalen som et seremonilokale åpent for alle.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at de skulle vente på en utredning som innbefatter å åpne også andre lokaler i Horten, sier Tufte.

Han forutsetter at kommunestyresalen faktisk er egnet som seremonilokale, og ramser opp kravene han mener et livssynsnøytralt seremonilokale må oppfylle:

 • At det ikke er sjenerende innsyn
 • At det er egen inn- og utgang med brede dører uten vanskelig utetrapp
 • At det ikke ligger direkte i trafikken
 • At det har en rolig uteplass for samling rundt kistebil
 • At lokalet er lyst og at det er høyt under taket og høytidsstemt
 • At det er en pen fondvegg der det vil være lys på kisten (ved gravferd)
 • At det er inkluderende kunst
 • At det er løse stoler, og at kommunen vil bidra med flytting av stoler og lydanlegg
 • At det er vinduer for innlys og utsyn
 • At det er flatt gulv (ikke teatertribune eller black box)

Tufte anbefaler kommunen å se på Kulturdepartementets prosjektmidler for livssynsnøytrale seremonirom.

– Dersom rommet og forholdene rundt bør justeres eller tilpasses, kan kommunen søke på Kulturdepartementets prosjektmidler. To millioner er tilgjengelig for alle fylker i landet, og søknadsfristen er nå 1. desember, påpeker Tufte.

I 2012 ble det igangsatt en prøveordning i tre forsøksfylker, som siden er utvidet til fem (Oslo, Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms), som var ment å bidra til flere offentlig tilgjengelige livssynsnøytrale seremonilokaler. Potten var på 10 millioner i 2014, og kan søkes om til for eksempel å modernisere eller utsmykke seremonirom, men ikke til vedlikehold og drift.

Etter sommeren gjorde departementet 2 millioner av potten tilgjengelig for søknader i fylker utenom prøvefylkene. Aktuelle prosjekter kan ifølge departementets utlysning være:

* Tilrettelegging/utsmykning av eksisterende kapeller og krematorier slik at disse kan brukes som livssynsnøytrale seremonirom.

 • Tilrettelegging/utsmykning av eksisterende samfunnshus eller foreningslokaler slik at disse kan benyttes til livssynsnøytrale seremonirom.
 • Etablering av livssynsnøytrale seremonirom i nye lokaler.

Men etterspørselen etter midlene har vært for dårlige, og i Aftenposten etterlyser direktør for Oslos gravferdsetat, Stein Olav Hohle, søkere på midlene. For Oslo trenger flere livssynsnøytrale seremonilokaler.

- Vi har midler og håper virkelig noen med store og ikke minst egnede lokaler vil søke. Den største utfordringen i Oslo er utvilsomt plass. Situasjonen er faktisk slik at vi i enkelte gravferdsseremonier ikke har plass til å la alle pårørende sitte, de må stå langs veggene. Jeg syns det er litt uverdig når vi ikke kan tilby pårørende i en begravelse sitteplasser, sier Hohle.

Vinjar Tufte mener informasjonen om midlene har vært for dårlig.

– Disse prosjektmidlene er ikke bekjentgjort godt nok, med det resultat at departementets varslede evaluering i 2015 vil bli på manglende grunnlag. Det er svært mange kapeller, grendehus, kommunehus og idrettshaller som med enkle grep og rimelige midler kan justeres og tilrettelegges som seremonirom. Det står på bevissthet, interesse for saken og politisk mot og vilje blant politikerne til å reise saken, sier Tufte.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus