Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Historiens største ateistkonferanse ble nylig holdt i Melbourn, Australia. 4000 deltakere kom blant annet for å høre Richard Dawkins, Daniel Dennett og Sam Harris.
 Foto: crouchy69/reuvenim

Historiens største ateistkonferanse ble nylig holdt i Melbourn, Australia. 4000 deltakere kom blant annet for å høre Richard Dawkins, Daniel Dennett og Sam Harris. Foto: crouchy69/reuvenim

Historiens største ateistkonferanse

4000 deltakere var nylig samlet til konferansen «A Celebration of Reason – Global Atheist Convention 2012» i Australia, som trolig er den største noensinne. IHEU-nestleder Roar Johnsen rapporterer. (20.4.2012)

Publisert:

4000 deltakere var i helgen samlet til konferansen «A Celebration of Reason – Global Atheist Convention 2012» i Australia. Det er trolig den største konferansen av ateister, humanister og andre fritenkere som er holdt noensinne.

Det var en imponerende rekke med talere som sto på programmet, dels fra Australia og dels fra USA og England. Trekkplasteret var nok Richard Dawkins, Daniel Dennet, Sam Harris og Ayaan Hirsi Ali, som under avslutningen hadde en samtale om aktuelle emner under tittelen «Three Horsemen Panel with Ayaan Hirsi Ali». Savnet var derfor stort av Christopher Hitchens, den fjerde av de opprinnelig «Four Horsemen of the anti-Apocalypse», som også skulle vært til stede, men som døde av kreft i vinter.

Se et lite glimt av panelet på Youtube

Humor hadde en sentral plass

Humor hadde en sentral plass i konferansen, og de to timene på åpningsdagen var i praksis et standup-show med Mikey Roberts, Ben Elton, Stella Young og Jim Jefferies. De er alle ateister, og sparte ikke på kruttet i å harselere med religion og religiøs praksis. Også under festmiddagen lørdag var underholdningen av samme type, med innslag av de australske entertainerne Simon Taylor, Shelly Segal, Tom Ballard og Catherine Deveny, samt «Mr. Deity» fra USA.

David Nicholls, leder av Atheist Foundation Australia, åpnet konferansen og kunne med stolthet konstatere at deltakelsen på den første konferansen i 2010, som var på ca 2500 deltakere, var slått med overveldende margin. Med 4000 deltakere er konferansen den største i historien, ikke bare i Australia, men i hele verden. Sett bort fra «Reason Rally» i Washington DC i USA uken før, som var en halv dags utendørsmobilisering med nesten 20000 personer.

Den australskfødte, men nå USA-baserte bioetikkprofessoren Peter Singer innledet under tittelen «Reason and Ethics». Han mente at fornuft i praksis holder på å ta over for religion som grunnlag for etikk, og at verden er fredeligere i vår tid enn i noen periode tidligere, folketallet tatt i betraktning.

Fokus på forholdet mellom stat og kirke

Leslie Cannold, forfatter, forsker og etiker, redegjorde for forholdet mellom stat og kirke i Australia. Selv om grunnloven i Australia på mange måter ligner på den i USA, har høyesterett tolket grunnloven på en annen måte, som gjør at det i praksis ikke er noe klart skille mellom religionen og statsadministrasjonen. Dette gir seg blant annet utslag i religionsundervisningen i skolen, som delvis er overlatt til frivillige fra ulike kirkesamfunn. Hun viste også til en viktig rettssak som snart får en endelig dom i høyesterett, og oppfordret til økonomiske bidrag til saksøkeren, som har hatt store utgifter til gjennomføring av saken. (se www.highcourtchallenge.com)

Dan Barker, leder Freedom From Religion Foundation i USA sammen med Annie Laurie Gaylor, kommenterte det kristne slagordet «Purpose Driven Life», og mente at vi i stedet har «Life Driven Purpose», altså at vi selv må gi livet mening. Barker snakket videre om betydningen av å synliggjøre alt det gode ateister gjør i samfunnet, for å vise at ateister ikke bare er i mot religion.

Et panel med Australske politikere diskuterte noen aktuelle saker, og om hvordan de kunne gjøre det enklere for ateister å lykkes i politikken i fremtiden. Selv om Australia har en statsminister som er ateist, er panelet skuffet over at mye av den prinsippielle holdningen mot religion forvinner i politiske hestehandler. I panelet deltok Dick Gross (forfatter og politiker), Colleen Hartland (Victorian Greens), Marion Maddox (teolog og forsker på forholdet mellom religion og politikk) og Fiona Patten (leder av Australian Sex Party). Mest interessant var nok at den religiøse Marion Maddox kritiserte ateistene for ikke å stå hardt på egne krav («you wishy-washy atheists»).

Professor Daniel Dennetts innlegg hadde fått tittelen «How To Tell If You’re An Atheist», og han gjorde det klart at svært mange passive kirkemedlemmer i praksis er ateister, men trenger hjelp til å innse dette. Han redegjorde også for «The Clergy Project», hvor de forsøker å hjelpe prester som er blitt ateister til å komme ut av sin vanskelige livssituasjon. Mange av dem har ikke lett for å få ny jobb utenfor kirken, og har ofte lite eller ingen oppsparte midler å hjelpe seg med. Prosjektet, som forøvrig Levi Fragell har vært med på å starte, har i dag har ca 200 prester som deltakere. Dennett mente at deltakelsen ville være betydelig høyere, kanskje 10.000, om de hadde hatt økonomiske midler til å kunne hjelpe til med omskolering for slike prester.

Ateister må ta tilbake ord og begreper

Anthony Grayling snakket om at ateister og andre ikke-troende må ta tilbake mange ord og begreper som de religiøse har tatt monopol på. Blant annet mente han at «spiritualitet» var noe alle mennesker kan oppleve i møte med naturen, med vakker kunst eller musikk, og at det slett ikke behøver være noe overnaturlig i dette begrepet. Han mente samfunnsdebatten den nærmeste tiden ville handle om tre hovedelementer: metafysiske fenomener, sekularisme og etikk. I forhold til etikken mente han at humanismen nok hadde kommet noe lenger enn ateismen med å utvikle gode resonnementer og holdninger.

Lawrence M. Krauss, professor i kosmologi og direktør for Origins project ved Arizona State University i USA, foredro om hvor langt forskerne nå har kommet i å utforske universets tyngde, og derved også dets skjebne (om det til slutt vil kollapse eller utvide seg evig). Han sa at forskernes utvikling av kvanteteorien nærmer seg et nivå hvor man også kan forklare universets opphav og fremtid med sikkerhet. Se også hans foredrag «A Universe from Nothing» på Youtube.

Juristen Geoffrey Robertson fra England redegjorde for noen viktige juridiske spørsmål som er til behandling i ulike rettsinstanser og internasjonale organer. Han mente at et viktig virkemiddel for å redusere kirkesamfunnenes innflytelse er å fjerne de ulike skattefritakene som de har. Han foreslo også å innføre begrepet «Atheophobia» (ateistfobi) på linje med homofobi. Dette kan med fordel brukes i situasjoner hvor det skjer angrep på ateister, som f.eks. i flere muslimske land.

Bekymret for islamsk overtakelse av den arabiske våren

Ayaan Hirsi Ali, eks-muslim og forfatter, snakket om opprørene i arabiske land under tittelen «A Secular Spring Or An Islamist Winter?» Hun er redd for at det blir muslimske partier som får kontroll i mange av de arabiske statene hvor det har vært opprør det siste året. Det er likevel positive trekk at det nå finnes relativt store sekulære partier – selv om de kommer i opposisjon – og at det blir stadig flere eksmuslimer i disse landene. Hun ba også om støtte til å gjenåpne saken der muslimske Fatima Abdallah døde i Florida i 2009, trolig som følge av et æresdrap, men hvor dødsårsaken ble fastsatt som ulykke.

Richard Dawkins ønsket også at ateistene må ta tilbake alle de ordene som de religiøse har gitt en spesiell betydning og tolkning opp gjennom historien. Han mener ikke-religiøse personer må bruke uttrykk som «Pro-Life», «Spirituality» og «Intelligent Design» i sine opprinnelige betydninger. Særlig ga han uttrykk for at intelligent design bør brukes om menneskelige oppfinnelser og produkter som har åpenbare kvaliteter. Han var også opptatt av at moralen i vårt århundre må bli preget av fornuft og rasjonalisme, og benyttet selvfølgelig anledningen til å harselere med noen av sine religiøse motstandere, blant annet enkelte konservative politikere i USA, som ble omtalt som «wingnuts».

Eugenie Scott er direktør for National Center for Science Education i USA, og en av de sentrale aktørene i kampen for undervisning i utviklingslære og mot innføring av «Intelligent Design» som alternativ i skolene. Hun redegjorde blant annet for forskjellen mellom kreasjonisme («Creation Science»), som i stor grad aksepterer utviklingslæren og sier at dette er Guds måte å realisere skaperverket på, og intelligent design, som mener utviklingslæren er feil og hevder hardnakket at jorden bare er 6.000 år gammel.

Studentgrupper

Tanya Smith presenterte kort Atheist Alliance International – der hun er leder – som samarbeider med en rekke lokale og nasjonale ateistorganisasjoner. De har vært med på å arrangere flere større internasjonale konferanser de siste årene. Jason Ball er leder av Freethought University Alliance, som støtter opp under studentgrupper på de forskjellige universitetene i Australia. Han fortalte litt om etableringen av sin egen gruppe, og om veksten i slike studentgrupper rundt om i landet.

Annie Laurie Gaylor er leder av Freedom From Religion Foundation i USA, sammen med Dan Barker. Denne organisasjonen har 16.000 medlemmer, og er dermed den største ateistorganisasjonen i USA. De jobber spesielt med å endre lover og lovfortolkning i en rekke stater, og er for tiden engasjert i over 50 rettssaker. Hun redegjorde for noen av disse sakene under tittelen «God Fixation Won’t Fix Any Nation».

Filosofen Sam Harris, grunnlegger av «Project Reason» i USA og forfatter av den aktuelle boken Free Will, fokuserte på ateisters møte med sorg og sorgreaksjoner. Han tok også deltakerne med på et eksempel på meditasjon – «Mindfullness Meditation» – som han mente kunne være nyttig også for ateister, og kanskje særlig i vanskelige situasjoner i livet. Du kan se Harris foredra om «The Illusion Of Free Will» på Youtube.

Kortfilm om ateist

Deretter var det premiere på en kortfilm med navnet «Parrot», laget av Emma McKenna og Craig Foster. Filmen forteller historien om en ung mann som står frem som ateist og bryter med sine religiøse foreldre når broren omkommer i en trafikkulykke. Filmen fikk meget god mottakelse, og etterpå fortalte de to regissørene om arbeidet med den, og om mulighetene for å få den vist ved ulike filmfestivaler i fremtiden.

Den siste innlederen var professor PZ Myers, som også er kjent for sin blog Pharyngula. Han snakket om at det er ideer som kan forandre verden, og at ideer ikke dør med enkeltpersoner men kan bare dø om de blir erstattet av andre og bedre ideer. Han mener at vitenskapen er en vesentlig bedre idé enn religion, og at dette går opp for stadig flere. Han advarte også mot at reaksjonære kristne kan være motstandere av miljø- og naturvern, siden de mener at dette er innledningen på den store katastrofen som skal gå forut for frelserens tilbakekomst på jorden.

Hyllest til Christopher Hitchens

Mot slutten av konferansen ble avdøde Christopher Hitchens hyllet gjennom en video med noen klipp fra hans medieopptredener, samt omtaler fra Richard Dawkins og Lawrence M. Krauss. Til slutt fikk vi panelsamtalen med Dawkins, Dennet, Harris og Ali som nevnt i innledningen på denne artikkelen.

I tillegg til selve konferansen ble det holdt en rekke andre arrangementer før og etterpå, både i Melbourne og andre steder. Dette omfattet debatter med religiøse ledere, boklanseringer, samtaler om ulike aktuelle temaer, samt en samling for studenter og ledere av studentorganisasjoner.

Se mer om konferansen på www.atheistconvention.org.au.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus