Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Leder i Humanistisk Ungdom, Dan-Raoul Husebø Miranda (t.h.), deltok på sitt første landsmøte i HEF. Han er fornøyd med at HEF vil konkretisere hvordan HEF skal stimulere ungdomsmedlemmer til å bli medlem i HU.

Leder i Humanistisk Ungdom, Dan-Raoul Husebø Miranda (t.h.), deltok på sitt første landsmøte i HEF. Han er fornøyd med at HEF vil konkretisere hvordan HEF skal stimulere ungdomsmedlemmer til å bli medlem i HU.

HEF vil legge bedre til rette for HU

HEFs landsmøte vedtok fortsatt å «underby» HU med kontingentfritak for medlemmer under 26 år. HUs leder Dan-Raoul Husebø Miranda er likevel fornøyd, for HEF vil arbeide for å stimulere unge medlemmer til også å bli HU-medlemmer.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.06.2010 kl 08:55

Helgas landsmøte gjorde ingenting med Human-Etisk Forbunds kontingentfritak for ungdom under 26 år - det vil si målgruppen for ungdomsorganisasjonen Humanistisk Ungdom. Moderorganisasjonens gratismedlemskap for ungdom har vært en kilde til misnøye hos Humanistisk Ungdoms tillitsvalgte, slik Fri tanke har skrevet tidligere.

For mens HEF har 7978 medlemmer under 26 år, har HU bare drøyt 800 tellende medlemmer. HEF har faktisk fått over dobbelt så mange nye medlemmer i denne kategorien siden stiftelsen av HU. Mens HEF får støtte som registrert livssynsorganisasjon og kan ha gratismedlemmer, må en ungdomsorganisasjon som HU kreve minimum kr 50 i årlig medlemskontingent for å få offentlig støtte.

I oktober i fjor sa daværende leder for HU, Lars-Petter Helgestad, til Fri tanke at HEF bør slutte med ordningen fordi den i praksis gjør at HEF "utkonkurrerer" HU.

- Human-Etisk Forbund har kontingentfritak for alle under 26 år, mens hos oss koster det 50 kroner å bli medlem. Når unge folk som passivt vil støtte humanistbevegelsen får velge mellom å betale 50 kroner eller ikke å betale noe som helst, er det kanskje ikke så underlig at mange velger det siste, sa Helgestad den gang.

Buskerud fylkeslag hadde fremmet forslag om å øke kontingenten for HEF-medlemmer under 26 år fra kr 0,- til kr 50,-, mens Hovedstyrets innstilling var negativ, med henvisning til de økonomiske konsekvenser det kunne ha for HEF. Debatten om realitetene i forslaget uteble i særlig grad, da delegat Tom Hedalen fra Buskerud trakk forslaget og fremmet et nytt forslag som ble enstemmig vedtatt:

    "Hovedstyret pålegges å fremlegge en sak til behandling under Landsmøte 2011 som konkretiserer hvordan HEF kan legge til rette for og stimulere til at flere av våre ungdomsmedlemmer også velger å bli medlem av Humanistisk Ungdom."

Leder i HU, Dan-Raoul Husebø Miranda, skulle gjerne sett en ordning hvor HEF ikke "underbyr" ungdomsorganisasjonen.

- Dette er en komplisert sak. Men jeg tror gjerne at man med en ordning som hadde ført til at nye medlemmer av Human-Etisk Forbund (HEF), som ikke samtidig er medlemmer av Humanistisk Ungdom (HU), betalte en kontingent på kr 50, ville utjevnet rekrutteringsforskjellen mellom HEF og HU.

Likevel er han ikke misfornøyd.

- Jeg tror utredning av hvordan HEF skal tilpasse seg å ha en ungdomsorganisasjon er bedre enn at vi hadde fått et forhastet vedtak om kontingent i år. I forbindelse med dette vedtaket er det naturlig å ta en gjennomgang til hvordan HEF kan enda bedre legge til rette for en ungdomsorganisasjon, og det tar høyde for den prosessen som foregår i Hovedstyret, hvor et utvalg nettopp skal gå gjennom hvordan HEF og HU kan samarbeide. Det var nok det mest ideelle vedtaket nå, mener Husebø Miranda.

- Men det er jo dumt at så mange saker sendes over til andsmøtet i 2011, som allerede i utgangspunktet er et stort landsmøte, med blant annet valg på nytt Hovedstyre.
De utstrakte henders landsmøte

Det var ellers ingen store eller kontroversielle saker på årets landsmøte, som var preget av god stemning og samarbeidsvilje. En rekke forslag fra fylkes- og lokallag ble enten trukket eller omformulert underveis i behandlingen, og både delegater og Hovedstyret strakk seg for å komme fram til vedtak alle kunne leve med. De fleste vedtakene ble derfor mer eller mindre enstemmige.

Men det var også et landsmøte nær utelukkende preget av organisasjonssaker, hvor spørsmål som kontingentstørrelse, landsmøteperioder og finansiering av intern kurs- og brevvirksomhet dominerte. Flere ga uttrykk for at de savnet debatt om hva forbundet skal være. Og kanskje er det fordi landsmøtene kommer for ofte? Fram til neste års landsmøte skal organisasjonen ha en grundig drøfting om landsmøteperiodene - hvert år, annet hvert år eller kanskje tredje hvert år som før 2005? - og antall delegater. Resultatet skal bli en eventuell revisjon av vedtektene om landsmøteperiodene.

Heller ikke spørsmålet om navneendring skapte kontrovers på landsmøte, da det allerede for flere måneder siden var klart at det nå er mindre stemning for navneendring enn det var da utvalget som skulle utrede spørsmålet ble satt ned i 2007. Ingen forsvarte navneendring fra talerstolen denne gang. Et enstemmig landsmøte vedtok derfor at Human-Etisk Forbund fortsatt skal hete Human-Etisk Forbund.

Som underholdningskarakteren "Dr. Solberg" sa det i et humorinnslag under landsmøte:

- Det er det samme hva vi heter, bare vi heter Human-Etisk Forbund.