Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Bangladesh mai 2019: Klimaendringene synes på Kuakata-stranden, havet har steget, i Bangladesh, et av landene som er mest sårbare for effektene av endringene. Det er fare for at flere millioner vil måtte flykte på grunn av økt havnivå i løpet av de neste 40 årene.
 Foto: NTB-Scanpix

Bangladesh mai 2019: Klimaendringene synes på Kuakata-stranden, havet har steget, i Bangladesh, et av landene som er mest sårbare for effektene av endringene. Det er fare for at flere millioner vil måtte flykte på grunn av økt havnivå i løpet av de neste 40 årene. Foto: NTB-Scanpix

Forskere:

Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter

Havet kan i verste fall stige mer enn 2 meter de neste 80 årene, ifølge forskere. Det vil ramme store, tett befolkede områder og byer som New York og London.

Publisert:

Årsaken til havnivåstigningen er den globale oppvarmingen. Vannet utvider seg, og enorme mengder is smelter når temperaturen stiger.

Men det er svært vanskelig å vite nøyaktig hvor mye havet kommer til å stige. Tidligere har FNs klimapanel anslått at havoverflaten i verste fall vil løfte seg i underkant av 1 meter innen 2100 hvis klimautslippene fortsetter å øke.

En fersk studie tyder på at dette anslaget er altfor forsiktig, og at stigningen kan bli på over 2 meter.

5 graders oppvarming

Forskerne bak studien har undersøkt hva som kan skje hvis CO2-utslippene fortsetter å vokse og vi får en katastrofal global oppvarming på hele 5 grader.

Da vil havet sannsynligvis stige over en halv meter. Og det er en liten, men langt fra ubetydelig 5 prosents risiko for at økningen kan bli på over 2 meter.

I så fall vil store bebodde områder og jordbruksland bli oversvømt blant annet i Bangladesh og Egypt. Storbyer som London, New York og Singapore vil bli truet.

200 millioner mennesker kan bli tvunget til å finne seg nye steder å bo.

– For å sette dette i perspektiv, så førte den syriske flyktningkrisen til at rundt 1 million flyktninger kom til Europa, sier professor Jonathan Bamber ved University of Bristol til BBC.

Ustabilt i Antarktis?

Den nye studien er delvis basert på ekspertvurderinger og publisert i det amerikanske forskningstidsskriftet PNAS. Forskerne mener scenarioet med 2 meters havnivåstigning må tas i betraktning i langsiktig samfunnsplanlegging.

Ved «moderat» global oppvarming er det smelting av isen på Grønland som bidrar mest til havnivåstigningen.

Men hvis temperaturen stiger mer enn 2 grader, øker risikoen for omfattende smelting også i Antarktis. Bamber, som har ledet arbeidet med den nye studien, mener det er en viss risiko for at isen i Øst-Antarktis kan bli «svært ustabil».

Mange klimaprognoser går bare fram til 2100, men den globale oppvarmingen vil fortsette lenge etter det hvis klimautslippene fortsetter.

I 2200 kan oppvarmingen i verste fall ha løftet havet 7,5 meter, ifølge Bamber og hans kolleger.

#klimaforskereVis flere

#havstigningVis flere

#togradersmåletVis flere