Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Christian Grorud liker ikke måten han ble behandlet på under HEFs landsmøte sist helg.

Christian Grorud liker ikke måten han ble behandlet på under HEFs landsmøte sist helg.

Grorud: - Overrasket og skuffet

Christian Grorud sier han ble overrasket og skuffet da delegater fra Oslo fylkeslag tok kontakt med ham før HEFs landsmøte sist helg for å få ham til ...

Publisert:

Sist oppdatert: 15.06.2007 kl 07:19

Christian Grorud sier han ble overrasket og skuffet da delegater fra Oslo fylkeslag tok kontakt med ham før HEFs landsmøte sist helg for å få ham til å trekke sitt kandidatur. - Jeg synes det er direkte udemokratisk å prøve og fjerne valgmuligheter i forkant, sier han.

Tekst: Even Gran
Publisert: 15.6.2007

- Det er leit at enkeltdelegater prøver å ekskludere landsmøtet fra en valgmulighet, særlig fordi Human-Etisk Forbunds egen valgkomite sto bak kandidaturet, sier Christian Grorud. Han ønsker ikke å nevne navn, men sier det gjelder tillitsvalgte fra hans eget fylkeslag, Oslo.

- Dette virker ikke motiverende for min deltagelse i fylkeslagets arbeid, understreker han.

Bedt om å vike for Kleveland

Grorud var innstilt som styreleder til HEFs landsmøte av valgkomiteen, som i lang tid hadde jobbet med å finne kandidater til et nytt styre. Da landsmøtet nærmet seg var det imidlertid stadig flere som ytret skepsis til Groruds kandidatur. Han har aldri vært aktiv i forbundet og var heller ikke medlem før han ble aktuell som styreleder. Nestleder i det sittende styret, Leonid Rødsten, ble foreslått som kandidat, og i tillegg jobbet Oslo fylkeslag med å finne andre kandidater. Fritanke.no skrev om dette den 5. juni.

Det var da Oslo fylkeslag fikk bekreftet at Åse Kleveland sa ja til å stille som styreleder at bråket startet. Kleveland har i lang tid vært en person som HEF har ønsket seg i et sentralt verv, men så langt har hun ikke ønsket dette. Etter klarsignalet fra Kleveland begynte Oslo fylkeslag å jobbe for å fremme hennes kandidatur. I denne prosessen tok de blant annet kontakt med Christian Grorud og ba ham om å trekke seg.

Det er dette siste som Grorud finner uakseptabelt.

- Jeg synes man må ha tillit til at et landsmøte selv kan velge den kandidaten de vil ha. Jeg synes det er direkte udemokratisk å prøve og fjerne valgmulighetene i forkant, slår han fast.

- Det ble hevdet en del ting som fremsto som ren manipulasjon for meg. For eksempel påstod de at ingen fylkeslag ville gi meg støtte. Om dette var sant, ville det jo gå greit å håndtere saken gjennom valgkomiteens arbeid. Jeg oppfordret derfor Oslo fylkeslag til å ta saken opp med valgkomiteen, slik at den kunne vurdere Klevelands kandidatur på linje med andre kandidater før endelig innstilling ble avgitt til landsmøtet, sier han.

- Dette ville ha vært en langt ryddigere prosess. Men isteden valgte Oslo fylkeslag trusler og maktkamp bak kulissene. Slike metoder bør vi være flinkere til unngå i Human-Etisk Forbund enn andre steder, sier han.

- Det var dristig å foreslå meg

Grorud synes valgkomiteen har håndtert mandatet sitt på en grei måte.

- En valgkomité bør ikke gi etter for press fra enkeltdelgater, og den bør bidra til åpenhet, men jeg mener de gjorde rett i å sette Åse Kleveland på topp da det ble åpenbart at hun var den mest samlende lederkandidaten. .

- Er du enig med de som kritiserer valgkomiteen for å ha hatt for dårlig kontakt med organisasjonen i denne saken?

- Det har åpenbart vært for dårlig kommunikasjon mellom valgkomiteen og resten av organisasjonen, men skyld kan jeg ikke fordele.

- Føler du at valgkomiteen har gitt deg falske forhåpninger om utsiktene til å bli styreleder?

- Nei, på ingen måte. Det er ikke tvil om at valgkomiteen gjorde et dristig valg ved å foreslå en styreleder helt utenfra. Jeg følte meg slett ikke sikker på at jeg ville bli valgt, men tolket det som et tegn på tillit til valgkomiteen at kun ett fylkeslag tok kontakt for å bli kjent med meg etter at innstillingen forelå.

- Hva er ditt syn på skepsisen mange har ytret om at du ikke var medlem før du ble aktuell som styreleder?

- Hvis det skal være et krav at man må ha vært medlem av forbundet en viss tid for å få tillitsverv, så burde dette vedtektsfestes. Hvis dette var et vikarierende argument, gir det en opplevelse av HEF som en ekskluderende organisasjon. Dette sier jeg fordi jeg mener at en verdiorganisasjon som HEF burde praktisere de samme verdiene som de forfekter i teorien.

- Kan man vente å få se mer av Christian Grorud i HEF? Vil du stille til styret igjen på neste landsmøte, for eksempel?

- Det har jeg ingen tanker om, men livssyn, etikk og verdier er ingen døgnflueinteresse for meg, og gravferdstalerkurs har jeg meldt meg på, så får vi se, sier Grorud.

Støtter Groruds versjon

Valgkomiteens Siri Gunn Simonsen slutter seg til kritikken fra Grorud i siste nummer av Fri tanke på papir.

- Vi har opplevd å bli sjikanert, presset og truet til å endre vår innstilling, sier hun til Fri tankes papirutgave.

Oslo fylkeslag: - Har bare prøvd å hjelpe

Runar Molstad fra Oslo fylkeslag er en av de som spilte en rolle i å skaffe Åse Kleveland som styrelederkandidat. Han stiller seg uforstående til uttalelsene fra Grorud.

- Det eneste jeg har prøvd, er å hjelpe valgkomiteen til å foreslå et styre som har en sjanse til å bli valgt. Egentlig ville jeg helst at innstillingen skulle komme fra dem, sier han.

Molstad understreker at han oppfordret valgkomiteen til å nominere Grorud på en vanlig styremedlemplass.

- Det er bare som vanlig styremedlem han ville ha hatt en sjanse, og jeg vil understreke at jeg personlig gjerne hadde sett ham som styremedlem. Jeg har et godt inntrykk av Grorud. Men som styreleder eller nestleder ville han ha vært sjanseløs, både med og uten Åse Kleveland. Det er trist at valgkomiteen nektet å innse dette åpenbare faktumet, og heller valgte å stå på sitt, slår Molstad fast.

Han avviser at det har blitt lagt noe utilbørlig press på valgkomiteen eller Grorud. Han mener det Oslo har gjort er en helt legal lobbyvirksomhet for sin kandidat.

- Vi har ikke truet noen. Vi har bare informert om hva som ville bli konsekvensene av de valgene de var i ferd med å gjøre. Oslo-delegasjonen mener at vi hadde god kontakt med de øvrige delegatene og at vi analyserte holdningene hos delegatene godt. Resultatet fra landsmøtet viste at vi fikk rett. Slikt har ingenting med "trusler" å gjøre. Det er bare nøkterne forsøk på å forklare for valgkomiteen hva som trolig ville skje med deres kandidat. Min intensjon har hele tiden vært at alle parter skal komme ut av dette med æren i behold, sier han.

Molstad stiller seg uforstående til Groruds kritikk om at de gikk direkte til ham og ba han trekke seg, istedenfor å gå til valgkomiteen først.

- Vi snakket selvsagt med valgkomiteen før vi tok kontakt med Grorud. Men da de ikke ville ta vårt innspill alvorlig og informere Grorud om den nye kandidaten, tok vi kontakt med Grorud direkte. Hensikten var hele tiden å gi råd om hva han burde gjøre for å øke sine sjanser for å bli valgt inn i styret, sier Molstad.

- Forstår du at valgkomiteen føler at du og de andre i Oslo fylkeslag har overprøvd dem?

- Nei, vi har på ingen måte overprøvd valgkomiteen. Det er ikke valgkomiteen som bestemmer hvem som skal velges. Det er det landsmøtet som gjør. Resultatet ville jo ha blitt det samme uansett, men valgkomiteen hadde kanskje kommet litt bedre ut av det hvis de hadde hørt på våre råd, sier han.