Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
– En helhetsvurdering av hans prekener tilsier at han har en sunn evangelisk forankring, og derfor ikke går på tvers av hva Oase skal stå for, sier styreleder Gjermund Eikeli i Oase om Roy Goodwin.
 Foto: Sverre Christian Jarild

– En helhetsvurdering av hans prekener tilsier at han har en sunn evangelisk forankring, og derfor ikke går på tvers av hva Oase skal stå for, sier styreleder Gjermund Eikeli i Oase om Roy Goodwin. Foto: Sverre Christian Jarild

Oase stiller seg bak predikants forkynnelse:

– Godwin har ikke ment det sånn som det ble uttrykt og er blitt forstått

Ledelsen i Oase vedgår at predikanten på deres sommerstemne kan ha kommet med uheldige formuleringer i enkelte fraser. Men de stoler på at de som sies i et vitnesbyrd er sant.

Publisert:

Sist uke publiserte Fri tanke en podkast der pastor Erik Andreassen i frikirken Oslo misjonskirke Betlehem var kritisk til innholdet i en preken fra det kristne sommerstevnet Oase.

Andreassen fikk høre opptak av prekenen etter at han tok til Twitter med en rekke spørsmål til Fri tankes reportasje fra samme stevne. Han gikk fra å være kritisk til vår beskrivelse i reportasjen, til å være enig med oss.

Hør podkasten her: Pastoren tvilte på Fri tankes beskrivelser fra kristent sommerstevne. Så fikk han høre lydopptaket fra møtet.

I Fri tanke-reportasjen ble styreleder i Oase, Gjermund Eikli, konfrontert med innholdet i Godwins tale. Eikli tok den gang ikke avstand fra at krefthelbredelse kan finne sted. Men løfter om helbredelse eller proklamasjon om at dette skjedde eller hadde skjedd, tok han avstand fra, med forbehold – som han sa – om at det faktisk var det som var blitt hevdet under møtet. Han understreket at han ikke selv hadde vært til stede på møtet vi refererte fra.

Andreassen tok kontakt med Oase før han møtte Fri tanke til samtale. Han delte etter avtale en redigert versjon av vårt opptak fra møtet med Oaseledelsen, slik at også de kunne få høre hva han selv var kritisk til.

En helhetsvurdering

Fri tanke tok kontakt med Eikli for en kommentar til kritikken fra Andreassen samme dag som podkasten ble publisert. Den gang ville han vente med å svare til Oase hadde fått avholdt styremøte i helgen, hvor han sa dette skulle være et tema. Da vi fikk snakke med ham på slutten av i uken, sa han derimot at den omtalte prekenen ikke hadde vært et tema på styremøtet likevel.

– Det jeg kan si er at vi generelt stiller oss bak Roy Godwins forkynnelse. En helhetsvurdering av hans prekener tilsier at han har en sunn evangelisk forankring, og derfor ikke går på tvers av hva Oase skal stå for, sier Eikeli.

Eikli vedgår imidlertid at noen av uttalelsene i opptaket kan høres problematiske ut.

– Det er helt klart passasjer som ikke er noe vi kan stå inne for når en isolerer disse uttalelsene. I deler av det Andreassen reagerer på kjenner jeg ikke igjen Godwins teologi, særlig siden han er så tydelig på det motsatte i andre sammenhenger.

– Etter det jeg har hørt referert fra andre som har snakket med ham, er det slik at han heller ikke har ment det sånn som det ble uttrykt og er blitt forstått. Det er også noe ubarmhjertig over å analysere bare én preken på denne måten.

– Er det ikke litt enkelt å si at han bare ikke mente det som ble sagt?

– Jo, det ville det vært, hvis det var et mønster i forkynnelsen hans. Men her snakker vi om noen få ord og setninger i ei økt på 120 minutter.

– Hvordan forholder du deg til vitnesbyrdene som det ikke er mulig å ettergå sannheten i?

– Det er et spørsmål om fakta, og noe du må sjekke opp på egen hånd. Vi tar utgangspunkt i at et vitnesbyrd er troverdig. Vi må stole på det som blir sagt. Du kan heller ikke forlange at det som sies i en preken må dokumenteres der og da.

Et enkelt søk på nett for å faktasjekke påstandene i Godwins taler viser leder til en video om noen som møtte en engel. Øyenvitnet i videoen er Godwin og hendelsesforløpet han forteller om her er av en noe annen karakter enn den versjonen han presenterte i Fredrikstad. Her handler det forsvinnende lite om helbredelse, men desto mer om at han hadde englevakt og slapp å amputere beinet.

– Reagerte du selv på noe av det du hørte i opptaket?

– La oss si det sånn at jeg forstår at Andreassen reagerte på de nevnte formuleringene. Vi ser at det er ting som har blitt sagt her som vi vil ta tak i for å oppklare. Blant annet vurderer vi å lage en veileder for talere slik at noe av det som kan høres uheldig ut, vil unngås i fremtiden. Dette har vi snakket om uavhengig av denne talen.

Dialekt av herlighetsteologi

Med «uheldig» viser Eikli her til blant annet utsagn som kan tilskrives det som kalles herlighetsteologi. En retning innen karismatisk kristendom der det forkynnes at du kan få nærmest hva enn du ønsker, bare du sier det og tror det: «Name it, and claim it». Skyggeside er at om du ikke er rik og frisk og vellykket, er det deg eller troen din det er noe feil med.

– Vi i Oase har ikke mulighet til å sikre oss for hva talere vil si, eller hvordan de vil betjene, selv om det er vårt ansvar å ta det videre og vurdere det som tales. Det må være rom for at noe kan være fremmed eller uvanlig, eller også noe vi kan være uenig i.

– Det vi hører Godwin si i disse sekvensene kan fremstå som en dialekt av herlighetsteologi. Det kan tolkes som det var dette det var, men det må ikke tolkes sånn.

Eikli er tydelig på at verken Godwin eller Oase er representanter for disse retningene.

Problematisk uansett

Pastor Erik Andreassen sier til Fri tanke at han syns det er bra at Oase erkjenner at det var deler av forkynnelsen her som var uheldig.

– Så er vi kanskje uenige i hvor uheldig den er. Jeg er ikke den rette til å vurdere graden av herlighetsteologi, men for min del opplever jeg dette problematisk uansett hva det kalles. Når det gjelder vitnesbyrd som ikke kan etterprøves, tror jeg ikke jeg er alene om å ha hørt helbredelseshistorier eller andre historier om Guds inngripen det er vanskelig å tro er riktig gjengitt. Det er et problem, både i denne preken til Godwin og hos andre.

– Det er mye i kristen tro som ikke kan bevises, og da bør i alle fall det som kan bevises, være riktig. Og jeg har vanskelig for å tro at dette bare var glipp eller overdrivelser i en enkeltpreken. Det er mer en sjanger, som av ulike årsaker får fortsette, sier Andreassen.

#herlighetsteologiVis flere

#Erik AndreassenVis flere

#Gjermund EikliVis flere