Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Hva har disse to med hverandre å gjøre? Svaret er SO - Studieforbundet Solidaritet. (faksimile fra Energiverkstedet.com)

Hva har disse to med hverandre å gjøre? Svaret er SO - Studieforbundet Solidaritet. (faksimile fra Energiverkstedet.com)

Fra marxisme til "kraniosakral terapi"

På 70-tallet drev studieforbundet SO med studiesirkler i marxistisk samfunnsforståelse. I dag formidler de kostbare kurs i astrologi og "kraniosakral terapi". Hva skjedde?

Publisert:

Sist oppdatert: 16.02.2010 kl 14:55

Alle har vi en sjel - et nyskapende element i vårt sinn (...) Lytter vi innover i oss selv, er det sjelens impulser som signaliserer de spontane tankene og følelsene.

Sitatet er hentet fra nettsiden til "ArunA-akademiet ", som ifølge nettsidene til SVs studieforbund SO leverer "flotte kurs ". Det gjør også institusjoner som "Astrologiskolen Herkules ", "Iliana-akademiet " og "Sirius Institutt". Alle disse er medlemmer i Foreningen for livsveiledning og selvutvikling, som igjen er medlem i SO.

SO - Studieforbundet Solidaritet som er dagens navn, het tidligere Sosialistisk opplysningsforbund. Derav forkortelsen. SO ble etablert i 1975 og var tiltenkt en sentral rolle i å skolere medlemmene i det nydannede partiet SV i partiets ideologi og samfunnsforståelse. Det ble arrangert studie sirkler og kurs i feminisme, miljøvern, marxistisk samfunnsforståelse og kapitalismekritikk.

Knut Kjeldstadli, historieprofessor ved Universitetet i Oslo, var med på å starte SO.

- Vi hadde et helt klart politisk mål. Vi ville fremme sosialismen på SVs premisser. Men det måtte være kvalitet i bunnen - solid kunnskap. Vi måtte kunne våre saker og ikke bli tatt på faktafeil. Det var her SO kom inn. Vi hadde en ambisiøs profil i starten. Det var studiesirkler, bøker, plater, sommeruniversitet og festivaler. Mange kor hadde også basis i SO. Alt dette skjedde i en politisk konjunktur som gjorde det mulig. Folk brukte mye av tiden sin på dette, forteller Kjeldstadli.

Men så kom 80-tallet. Det var et dårlig tiår for SO, minnes Kjeldstadli.

- Etter hvert kom det inn en tanke om at skolering er litt autoritært. Det ble opplevd som litt gammeldags å tro på "den store sannheten". SV så heller ikke lenger på seg selv som et parti med en vesentlig annen samfunnsforståelse enn de andre partiene - en virkelighetsforståelse det var behov for å skolere folk i. Dermed ble SO mindre viktig for SV, og ble mer eller mindre overlatt til seg selv, forteller han.

En annen årsak til at SOs rolle i SV ble svekket, er at det generelle utdanningsnivået økte, mener Kjeldstadli.

- Studiesirklene er folkebevegelsens form. Studiesirklene traff dem som ikke hadde så mye skolegang. Men etter hvert som det generelle utdanningsnivået steg, sank også behovet for skolering av denne typen, sier han.

Navneendring i 1995

I løpet av 80-tallet, og i starten på 90- tallet, gikk aktiviteten i SO jevnt nedover. Det var svært lav aktivitet i studieforbundet da Bjørn Jansen tok over som daglig leder i 1995. Jansen var med på å danne SO på 70-tallet, men i løpet av 80- og første halvdel av 90- tallet hadde han ikke så mye med SO å gjøre.

- Da jeg tok over i 1995 var det så dårlig stilt at jeg ikke tror jeg ville ha søkt jobben hvis jeg hadde visst om tilstanden, sier Jansen.

I 1995 hadde nemlig SV fått pålegg fra staten om at partiets landsstyre ikke lenger kunne fungere som representantskap i SO, slik det hadde vært fram til da. Dermed måtte SO etablere egne styringsorganer. Dette åpnet for at flere enn SV og ungdomsorganisasjonen SU kunne være medlemmer

- SV og SU ble bare to av en rekke medlemsorganisasjoner. De var ikke lenger enerådende. Det kom inn flere samarbeidspartnere. Landsforeningen for lesbiske og homofile kom inn. Det gjorde også noe som het AKKS, Aktivt kvinnekultursenter, og flere innvandrerorganisasjoner, forteller han.

Det var også i denne overgangen at studieforbundet skiftet navn.

- Ja, det var faktisk noe av det siste som skjedde mens SVs landsstyre styrte SO. Det kom et forslag om at Sosialistisk opplysningsforbund burde erstattes med Studieforbundet Solidaritet, forteller Jansen.

Formålsparagrafen ble også endret. Før het det at man skulle drive "studie- og opplæringsarbeid som en del av kampen for et sosialistisk Norge ". Den nye formuleringen ble "å fremme likeverdighet og et solidarisk og antirasistisk samfunn".

- På mange måter var dette egentlig en dreining mot det SO hadde drevet med hele tiden, og det var stor enighet om endringen, forteller Jansen.

- Det er mulig noe av dette kan kalles alternativt

Og så kom alternativbransjen inn. Eller gjorde den det? Bjørn Jansen er ikke enig i at SO har gått i en "alternativ " retning etter at han kom inn, til tross for at SO i dag har medlemsorganisasjoner som Holistisk Forbund og "The Art of living-foundation" som bygger på læren til den indiske åndelige guruen Sri Sri Ravi Shankar.

- Det er mulig noe av dette kan kalles alternativt. Men vi er veldig strenge på at det skal være seriøst. Vi har ikke kurs i tarot-kort og slikt. Generelt vil jeg si at våre medlemsorganisasjoner i liten grad har noe med alternativbevegelsen eller new-age å gjøre. Det handler mye om selvutvikling innenfor pedagogikk-feltet og kurs i økologisk landbruk, for eksempel. Jeg kan ikke se noe galt i det, sier han.

Jansen understreker at SO ikke har forlatt den samfunnspolitiske skoleringen.

- Hvis du søker på nettet, vil du finne mange politiske skoleringsbøker gitt ut av oss ganske nylig. Rundt 2000 ga vi for eksempel ut bøkene Aktivisthåndboka og Du skal ta ledelsen og makta, i samarbeid med Sosialistisk Ungdom. Omtrent samtidig kom det også en veiledningsbok for nyvalgte SV-politikere kalt Folkevalgt samt en bok om kvinnefrigjøring og feminisme med tittelen Feminisjon, poengterer han.

Jansen har selv vært styreleder i Holistisk Forbund. Han avviser at dette er problematisk.

- Holistisk Forbund er et livssynssamfunn på linje med Human-Etisk Forbund. Forbundet er opptatt av menneskets åndelighet og vårt forhold til naturen. Det har ikke noe med religion å gjøre. Hvis du leter, vil du kanskje finne enkeltmedlemmer i Holistisk Forbund som har kontakter i alternativbransjen, men det har ingenting med SO å gjøre, sier han.

- Tull, tøys, vås, fjas og kvakksalveri

Det er ikke alle enige i. Christer Gulbrandsen er aktivt medlem i SV og har skrevet et langt blogginnlegg der han går kraftig til angrep på SOs profil.

Utgangspunktet for angrepet er de seks nettadressene som ifølge SO tilbyr "flotte kurs "; Aruna.no, Astrologi.no, Energi verkstedet.com, Iliana.no, Nlpcenteret.no og Sirius-senter.com.

Det Gulbrandsen finner her får ham til å konkludere med at Studieforbundet Solidaritet er en skam for SV.

- SV kan ikke være bekjent av å være i samme organisasjon som folk som driver med regelrett lureri og helseskadelig "behandling " av syke og friske mennesker. Jeg tror tiden er overmoden for at SV finner seg et annet studieforbund og lar SO seile sin egen sjø. Vi kan ikke holde på å gi en slags implisitt godkjennelse av tull, tøys, vås, fjas og kvakksalveri, skriver han.

I sin gjennomgang av de seks nettstedene finner han for eksempel ArunaAkademiet som tilbyr "dybdepsykologisk terapi " uten at noen av de involverte har psykologisk fagbakgrunn.

Yoga Energiverkstedet har videre "kraniosakral terapi " på menyen. Her kan du, etter et kurs til kr. 5 500 "palpere subtile biologiske bevegelser ", og jevnt over forvente deg en terapi som stort sett har "ubegrenset virkning ". Energiverkstedet byr ellers på kursene "OnenessBlessing " og "Sjelens nærvær " m.fl. De andre byr på tilsvarende kurs og løfter.

- Jeg betakker meg for at glade amatører skal drive en form for "terapi " som har "ubegrenset virkning ". Det er rimelig grovt at dette kan tilbys ukontrollert i landet vårt, konstaterer Gulbrandsen i bloggen.

Han medgir at det ikke er så mange andre i SV som bryr seg.

- Det er nok ikke så mange andre enn meg som hisser seg opp over dette. SO er jo ganske marginalt for partiet. Ikke har jeg noen sentral posisjon i partiet heller. Jeg er nestleder i Alna SV, men uttaler meg først og fremst som privatperson, sier Gulbrandsen.

Feiltolking av antielitistisk impuls

Gulbrandsen, som også er doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, tror SOs overgang fra 70-tallets studiesirkler til dagens "tull, tøys, vås, fjas og kvakksalveri " handler om at SO har blitt overlatt til seg selv, i kombinasjon med at studieforbundet tilhører en motkulturell bevegelse.

- Jeg vil ikke si at venstresida har hang mot det alternative, men jeg tror bevegelser som definerer seg på utsiden av det etablerte, kan risikere å feiltolke den antielitistiske impulsen til ikke å ta vitenskap på alvor. Vitenskapen blir liksom en del av "det etablerte " som man skal være imot. Da blir det lett å gå i alternativfella. Derfor tror jeg kanskje man i større grad vil finne slikt i partier som er tuftet på motkulturelle bevegelser, som for eksempel SV, KrF og FrP, enn i mainstream-partier som Ap og Høyre, sier han.

Historieprofessor Knut Kjeldstadli understreker at Bjørn Jansen har gjort en stor og viktig innsats i flere år gjennom å engasjere organisasjoner for nasjonale minoriteter og innvandrere i studiearbeid.

- Bare å fokusere på holisme og lignende blir en fortegning. Da SV trakk seg ut, forstår jeg at SO trengte nye samarbeidspartnere. Jeg vil være forsiktig med å kritisere det, sier han.

Bjørn Jansen synes ikke kritikken fra Christer Gulbrandsen er så mye å bry seg om.

- Jeg ser ikke på han som en seriøs meningsbærer. I mange av de organisasjonene han trekker fram i bloggen sin er det tjukt av SVere, for å si det slik. Alle disse organisasjonene er seriøse. Hvis noen hevder noe annet, vitner det om en eller annen form for fundamentalisme, eller eventuelt manglende kunnskap om hva disse organisasjonene driver med, sier Jansen.

SV bryter med SO

Det tok ikke lang tid før Christer Gulbrandsens bloggytrede ønske gikk i oppfyllelse. Samme dag som Gulbrandsen la ut det kritiske innlegget sitt, den 25. november i fjor, vedtok SVs landsstyre å melde seg ut av SO. Sakspapiret nevner ingen misnøye med SOs profil, men konstaterer at SV har et alt for lavt antall studietimer gjennom SO, og at dette kan bedre seg hvis SV og SU danner et nytt, eget studieforbund.

- Ved å opprette et eget studieforbund for SV, i samarbeid med SU, vil det bli enklere å inkorporere studiearbeidet i det faste arbeidet i partiet, heter det i sakspapiret.

Christer Gulbrandsen er fornøyd med vedtaket, men synes det er skuffende at SOs alternativprofil ikke blir nevnt.

- Jeg skulle gjerne sett at landsstyret hadde sagt noe om studieforbundets galimatias, men man kan ikke få alt heller, skriver han i bloggen sin den 30.11.

Bjørn Jansen er mindre fornøyd. I tillegg til at SV trekker seg ut, har det kommet nye statlige retningslinjer som innebærer at SO må produsere minst 40 000 studietimer i året for å bli godkjent som tilskuddsberettiget.

- Vi er ikke i nærheten av dette i dag, så dette kommer til å bli veldig vanskelig. Vi jobber med saken, men jeg kan ikke si noe om hvordan vi kommer til å løse det, sier Jansen.

Innlegget til Christer Gulbrandsen finner du her

Denne artikkelen står også på trykk i Fri tanke nr. 1-2010