Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
FNs klimapanel slår fast at nedbygging av skogsareal har stor påvirkning på mengden klimagasser i atomsfæren. Bildet er fra illegal skogshogst i Laos.
 Foto: NTB-Scanpix/AFP

FNs klimapanel slår fast at nedbygging av skogsareal har stor påvirkning på mengden klimagasser i atomsfæren. Bildet er fra illegal skogshogst i Laos. Foto: NTB-Scanpix/AFP

FNs klimapanel: Kosthold og landbruk må endres

– Verdens matproduksjon må legges om, fastslår Ola Elvestuen (V) etter en ny FN-rapport om hvordan landbruket påvirker og rammes av klimaendringene.

Publisert:

– Verdens matproduksjon må legges om, fastslår Ola Elvestuen (V) etter en ny FN-rapport om hvordan landbruket påvirker og rammes av klimaendringene.

FNs klimapanel (IPCC) har utarbeidet en ny rapport om hvordan landbruk og annen arealbruk påvirker klimaet – og blir påvirket når klimaet endrer seg.

I rapporten vises det blant annet til de store utslippene av klimagassen metan fra husdyr. Samlet sett kommer 23 prosent av de menneskeskapte klimautslippene fra landbruk, skogbruk og annen bruk av verdens landarealer.

– Vi må legge om verdens matproduksjon slik at den ikke fører til like store utslipp som i dag. Vi må ta vare på naturen, stoppe naturødeleggelse og reetablere natur, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NTB.

– Må spise mindre kjøtt

Også det norske landbruket og norske forbrukere må forberede seg på endringer, ifølge Elvestuen.

– Vi i Norge må også kutte vårt forbruk, vi må spise mindre kjøtt og stanse matsvinnet som i dag er altfor høyt.

Han viser også til klimaavtalen som regjeringen inngikk med norske bondeorganisasjoner i vår. Her forpliktet organisasjonene seg til å kutte 5 millioner tonn klimagasser fram mot 2030.

Elvestuen understreker at utslipp også fra andre kilder må reduseres, og at vi må kutte bruken av alle fossile drivstoff så raskt som mulig.

– En perfekt storm

Samtidig som landbruket fører til store utslipp av klimautslipp, kan endringene i klimaet skape betydelige problemer for landbruket og matproduksjonen.

Faren for «mat-usikkerhet» vil være høy hvis den globale oppvarmingen passerer 1,5 grader, ifølge IPCC. Risikoen vil være svært høy hvis jorda blir 2 grader varmere.

Hovedårsaken er mer tørke og annet ekstremt vær etter hvert som jorda blir varmere.

– Dette er en perfekt storm, sier professor Dave Reay ved University of Edinburgh i en uttalelse.

– Begrensede landområder, en voksende befolkning i verden som alle er dekket av et kveldende teppe av klimakrise. Jorda har aldri framstått mindre, og dens naturlige økosystemer har aldri vært så direkte truet, sier Reay, som har deltatt i arbeidet med klimapanelets nye rapport.

Forskere og utsendinger fra nesten alle verdens land har denne uka vært samlet i Genève for å fullføre rapporten. Et sammendrag av funnene ble offentliggjort torsdag.

Kamp mot avskoging

Gjennomsnittstemperaturen på jorda er nå omtrent 1 grad høyere enn i førindustriell tid. Men hvis man utelukker havet og bare ser på landjorda, har oppvarmingen her allerede nådd 1,5 grader.

Et kosthold med mer plantekost og mindre kjøtt kan bidra til mindre utslipp fra kjøttproduksjon. IPCC anbefaler mer plantekost, men ikke å kutte ut kjøtt fullstendig.

Den nye rapporten omhandler ikke bare landbruk, men også andre typer bruk av verdens landarealer. Ett eksempel er hogst og planting av skog – som har stor påvirkning på mengden klimagasser i atomsfæren.

Lederen for Regnskogfondet, Øyvind Eggen, mener FN-rapporten bekrefter viktigheten av Norges innsats for bevaring av tropisk regnskog.

– Norges viktigste klimatiltak i årene som kommer, vil være å videreføre denne politikken – også når det er politisk motvind, sier Eggen, som er spesielt bekymret for økende avskoging i Brasil.

Han mener det norske landbruket må gjøre seg mindre avhengig av importert soya til dyr- og fiskefôr, og heller bygge opp egen næring for produksjon av alternative proteinkilder.

(©NTB)