Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Humanistisk Ungdom mener moderorganisasjonen HEF utkonkurrerer dem på pris.

Humanistisk Ungdom mener moderorganisasjonen HEF utkonkurrerer dem på pris.

Flere ungdommer i HEF enn i HU

HEF har fått over 2800 nye medlemmer under 26 år etter at HU ble stiftet. Bare 700 av disse er medlem i HU. - Gratismedlemskap i HEF er årsaken, mener HU-leder.

Publisert:

Sist oppdatert: 09.10.2009 kl 15:18

Humanistisk Ungdom (HU) er Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon. HU har en maksalder på 26 år og ble dannet i august 2007. Siden da har HU rekruttert rundt 700 medlemmer som har sagt seg villig til å betale den årlige medlemskontingenten på 50 kroner.

I samme tidsrom har "voksenorganisasjonen" Human-Etisk Forbund (HEF) rekruttert langt flere unge medlemmer. Tall fra HEFs medlemsregister viser at forbundet har fått over 2800 nye medlemmer under 26 år siden sommeren 2007. Alle de 700 HU-medlemmene er også medlem i Human-Etisk Forbund.

HU-leder Lars Petter Helgestad tror det kan være flere grunner til dette, men han er klar på hva som er den viktigste årsaken.

- Human-Etisk Forbund har kontingentfritak for alle under 26 år, mens hos oss koster det 50 kroner å bli medlem. Når unge folk som passivt vil støtte humanistbevegelsen får velge mellom å betale 50 kroner eller ikke å betale noe som helst, er det kanskje ikke så underlig at mange velger det siste, sier Helgestad.

Derfor mener han at Human-Etisk Forbund bør slutte med gratismedlemskap for de under 26 år, og heller kreve 50 kroner i kontingent.

- Vi foreslo dette for mer enn ett år siden, men det ble dessverre nedstemt i HEFs hovedstyre. Vi mener det bør koste 50 kroner uansett. Det vil si at hvis du er under 26 år og bare vil være med i Human-Etisk Forbund, må du betale 50 kroner. Men hvis du melder deg inn i HU, og betaler 50 kroner til oss, så kan du få gratismedlemsskap i HEF. Jeg tror dette ville ha vært en mer rettferdig ordning for de to organisasjonene. I dag blir i praksis HU utkonkurrert av HEF, sier Helgestad.

HU kan ikke ha gratismedlemsskap

Han presiserer at HU er en ungdomsorganisasjon og ikke et livssynssamfunn som HEF. Derfor kan ikke HU innføre gratis medlemsskap, slik Human-Etisk Forbund kan.

- Det er to helt ulike lover som regulerer oss. Det er bare registrerte tros- og livssynsorganisasjoner som kan få statsstøtte for gratismedlemmer. Hvis barne- og ungdomsorganisasjoner som oss skal få offentlig støtte, må det koste minst 50 kroner i året å være medlem, forteller han.

I tillegg opplever han at mange under 26 tror de blir medlemmer av HU automatisk hvis de melder seg inn i Human-Etisk Forbund.

- Vi har prøvd å bli flinkere til å informere om dette nå i høst, noe som har gitt oss en god del ekstra medlemmer, sier Helgestad.

- Kan det ikke også tenkes at HU rett og slett ikke har vært gode nok på rekrutteringsarbeid?

- Jo, det kan godt være at det også er en del av forklaringen. Vi kunne helt sikkert ha vært flinkere men har ikke mulighet til å kjøpe inn reklamebyråer slik HEF gjør. Samtidig er det viktig å huske at vi er en ny og ukjent organisasjon, og jeg tror mange vil være forsiktig med å melde seg inn i noe de ikke helt vet hva er. Derfor jobber vi også mye med generell og langsiktig profilering, sier han.

- Ikke sikker gratismedlemsskap virker

Så langt har Human-Etisk Forbund bevilget i overkant av 1 million kroner årlig til HU. Helgestad synes det kom positive signaler på HEFs landsmøte i år og håper på en rausere bevilgning i 2010. Han ber også om at HUs medlemsutvikling ikke vil bli brukt imot dem.

- Hvis det er slik at HEFs gratismedlemsskap for folk under 26 år er noe av årsaken til at ikke flere betaler 50 kroner og melder seg inn hos oss, så synes jeg HEF bør være forsiktig med å bruke vår medlemsutvikling som argument for ikke å øke bevilgningene. Dette setter oss i en helt låst situasjon, sier Helgestad.

Han legger til at informasjon fra HEFs medlemsregister ikke tyder på at andelen innmeldinger for folk under 26 år har økt etter at kontingensfritaket for denne aldersgruppa bli innført fra den 1.1.2006.

- Human-Etisk Forbund trenger derfor ikke være redd for å miste medlemmer hvis man innfører en årlig kontingent på 50 kroner for denne gruppa, mener Helgestad.

Etter fylte 27 år, koster det 350 kroner i året å være medlem i Human-Etisk Forbund.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mile: - To forskjellige organisasjoner

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes ikke det er noen god ide å avvikle gratismedlemsskapet i HEF for de under 26.

- Vi kan ikke ta det for gitt at alle HEF-medlemmer under 26 ønsker å være medlemmer av ungdomsorganisasjonen. Også for mange ungdommer er medlemsskap i Human-Etisk Forbund et valg av livssynstilhørighet, ikke et ønske om å delta i aktiviteter.

- Tror du Helgestad kan ha et poeng i at voksenorganisasjonen underbyr HU overfor denne aldersgruppa?

- Jeg vet ikke, og jeg har ikke så lyst til å spekulere i det. Men jeg synes det blir litt feil hvis HU skal legge et stort ansvar på Human-Etisk Forbund for deres egen medlemsrekruttering. Vi skal være med og finne gode samarbeidsformer, men vi er to ulike organisasjoner som ikke er helt sammenlignbare. Human-Etisk Forbund er en livssynsorganisasjon som er åpen for alle over 15 år. HU er en helt annen type organisasjon, og vi kan som sagt ikke forutsette at alle HEF-medlemmer under 26 hører hjemme der, sier Mile.

Hun understreker at Human-Etisk Forbund har behov for å sikre sin egen medlemsvekst, og at gratismedlemsskapet er et viktig virkemiddel spesielt for å rekruttere de 15.-åringene som hvert år går over fra å være tilhørige barn i HEFs medlemsregister til å bli livssynsmessig myndige, og dermed medlemsberettigede i HEF.
Tar gjerne en ny runde i styret
Nestleder i Human-Etisk Forbunds hovedstyre, Leonid Rødsten, synes det er gledelig at så mange unge mennesker ønsker å melde seg inn i forbundet.

- Det er viktig at vi hele tiden rekrutterer unge mennesker slik at vi unngår forgubbing, sier han.

Samtidig synes han det er skuffende at så få vil melde seg inn i HU. Han tror det kan ha noe med at ungdomsorganisasjonen fortsatt er veldig liten og at det ikke finnes lokallag så veldig mange steder.

- Hvis man er under 26 og melder seg inn et sted der HU ikke har lokallag, så er det kanskje mer naturlig å bare ville være medlem i HEF, tenker Rødsten.

- Tror du Helgestad kan ha rett i at HEF utkonkurrerer HU med gratismedlemsskapet for de under 26?

- Det er ingen tvil om at noe som er gratis utkonkurrerer noe som koster penger. Dette kan vi godt ta en ny runde på i styret for min del. Men det er viktig å huske at gratismedlemsskapet sannsynligvis har gitt Human-Etisk Forbund flere unge medlemmer enn hva man ellers ville ha fått, så jeg vil gjerne skryte av Oslo fylkeslag som fikk gjennom dette i 2005.

Rødsten legger til at HU er en ung organisasjon, og at dette kommer til å bedre seg etter hvert når organisasjonen blir større og får flere lokallag.

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook