Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Ingunn Røiseland er elev ved Engleskolen og skal starte sin egen, men hun er også aktiv i antivaksinebevegelsen og tilknyttet konspirasjonsmiljøer. Foto: faksimile fra Østlandsposten

Engler i dårlig selskap

Med den nye «engleskolen» i Skien er prinsesse Märthas engler i ferd med å assosieres med den mer konspiratoriske nattsiden av alternativbevegelsen.

Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Publisert:

Sist oppdatert: 26.04.2011 kl 09:35

Ingunn Røiseland er elev ved prinsesse Märtha Louises engleskole, og til høsten starter hun sin egen i Skien. Da Røiseland stilte opp i nettmøte med Telemarks Avis 11. 01. 2011, var de fleste av spørsmålene og svarene temmelig representative for 2000-tallets nyåndelighet: Røiseland kunne for eksempel fortelle at alle mennesker «bærer i seg et potensiale for kommunuikasjon med alle energier i universet, -du kan kommunisere med alt, og få alle slags svar». Det fantes imidlertid unntak, brukeren HeidiM, som valgte å konfrontere Røiseland med en kontroversiell påstand hun hadde fremmet et år tidligere: «I TA 20. Oktober 2009 hevdet du følgende: ‘Vi vet at CIA har utviklet en RFID-chip som kan implanteres under huden eller en nanochip som kan distribueres gjennom, ja – vaksiner. I tillegg til å inneholde et GPS-system som gjør at myndighetene alltid vil vite hvor du er, inneholder også en slik chip muligheten for tankemanipulasjon.’ Er dette konspirasjonsteorier du har planer om å følge opp i skolen?» Røiselands svar var unnvikende: «Poenget med skolen er nettopp at folk skal kunne finne sitt eget ståsted og ikke kopiere mitt, -det er utrolig viktig.»1

Skribent på Nyhetsspeilet

Et nettsøk viser at Røiseland slett ikke er fremmed for ulike konspirasjonsteorier. Ved siden av å være elev ved prinsesse Märthas engleskole og profilert vaksinemotstander har Røiseland det siste halvannet år vært en aktiv skribent på nettstedet Nyhetsspeilet, selve «flaggskipet» i det norske «ekstremkonspirasjonsmiljøet» som har grodd frem i andre halvdel av 2000-tallet. Nyhetsspeilet kombinerer nyåndelige ideer om en kommende verdensoppvåkning – eller verdenskatastrofe – med en konspiratorisk verdensforståelse der ingen ting er tilfeldig og der verdensbegivenhetene i virkeligheten styres av hemmelige kabaler som manipulerer dem til sin fordel, i tillegg til en sterk skepsis til skolevitenskap og da spesielt skolemedisin.

Da Røiseland vinteren 2009-10 opptrådte som talsperson for aksjonen mot svineinfluensavaksine vinteren 2009-10, var det i selskap med nettverksforhandler Kjetil Andreas Dreyer og «frittstående forsker og forfatter» Hans Gaarder. Begge to er sentrale skribenter hos Nyhetsspeilet, sistnevnte også redaktør. Sammen kritiserte de vaksinen som unødvendig og farlig, samtidig som Dreyer anbefalte folk i stedet å beskytte seg ved å kjøpe og innta hans eget middel, «kollodialt sølv».

I tillegg til det konspiratoriske verdensbildet kjennetegnes mange av artiklene på Nyhetsspeilet av sterkt antisemittiske holdninger. Flere av skribentene – inkludert Hans Gaarder – har vist til det kjente antisemittiske skriftet Sions Vises protokoller som kilde. Skribenten Morten Kielland har flere ganger trukket nazistenes jødeutryddelser i tvil, og hevdet at dødsfallene i Auschwitz (som var langt færre enn mainstreamhistorikere forsøker å få oss til å tro) i virkeligheten skyldtes tyfusepidemier. Ifølge Kielland ligger ansvaret for at «løgnene» om gasskamre og krematorier har blitt spredt hos «sionister» med den jødiske bankierfamilien Rothschild i spissen.(1)

Illuminater og jøder

Konspirasjonsteoriene som har blitt fremmet i Røiselands artikler på Nyhetsspeilet inkluderer påstander om at staten angriper «dissidenter» med strålevåpen(2) og at finanskrisen er et resultat av politikken til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve. I artikkelen «Mot konkurs for Vesten» blir det hevdet at denne banken i sin tid ble grunnlagt av «en liten sammenslutning av mektige medlemmer av Illuminati»(3) .

Illuminati – eller Illuminatus – var opprinnelig navnet på et kortlivet og ikke særlig vellykket hemmelig selskap i Opplysningstidens Tyskland, dedikert til radikale samfunnsreformer. Det har siden 1950-tallet fått en sentral rolle for konspirasjonsteoretikere, ofte inspirert av amerikansk høyreekstrem litteratur. Tidligere artikler hos Nyhetsspeilet har gitt Illuminati skylden for såpass ulike fenomener som jordskjelvet i Japan og diverse kjendisdødsfall inkludert Michael Jackson og rapperen 2Pac(4).

I sin artikkel gir Røiseland Rothschild-familien en sentral rolle i Illuminati og i opprettelsen av Federal Reserve, og beskylder dem for å ha stått bak drapene på presidentene John F. Kennedy og Abraham Lincoln.

På telefon nekter Røiseland for å være antisemitt eller for å ha noen forbindelse til påstander som de som fremmes av Kielland og Gaarder:

– Nyhetsspeilet er en fri plattform, det er bare noen få som har en personlig tilknytning til redaksjonen. Jeg tror ikke det er slik at det automatisk blir etablert en forbindelse mellom meg og et forum jeg har levert to artikler til!

Artikkelen «Vårt grunnsyn» viser imidlertid at Nyhetsspeilet ikke er den fullstendig åpne plattformen Røiseland beskriver det som. Artikkelen trekker opp en forholdsvis klar redaksjonell linje med «Bevissthetsparadigmet», «ETV-emnet» (kontakt med utenomjordiske vesener) og «New World Order (NWO)-kabalen og dens konspirasjoner» som fokuspunkter. Sistnevnte er illustrert med et bilde av en gruppe representanter for Rothschild-familien med teksten «Jews not lords» og «Jewish media»(5).

Ifølge Terje Emberland, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), kan heller ikke Røiselands påstander om Rothschild og Illuminati løsrives fra en antisemittisk tradisjon:

– De knytter seg tett opp til antisemittiske konspirasjonsteorier og frimurerparanoia, det er ingen tvil om det. Det er snakk om «the usual suspects». Dersom dette kommer fra en person tilknyttet Engleskolen er det ikke bra i det hele tatt. Det viser hva slags mennesker som trekkes dit, hva slags landskap de befinner seg i og hvor innvevd dette er i alternativfeltet.

Uhyggelige kilder

Røiseland forteller til Fri tanke at det var hennes historiske studier som ledet henne til de oppfatningene hun i dag har om Illuminati og Rothschildene:

– Når du leser om Vietnamkrigen og USAs aktivitet i Latin-Amerika, og nøster deg frem til det som har vært basis for dette, kommer du til det mange kaller konspirasjoner. For meg er det viktig å gå til kildene, å basere meg på ting jeg har lest.

Samtalen blir avbrutt når Røiseland får besøk av en pasient. I stedet tilbyr hun å sende noen linker etter at jeg har spurt hvilke kilder hun her har basert seg på.

Kildene viser seg hovedsakelig å være bøker, bare en av dem umiddelbart tilgjengelig på nettet: The Great Red Dragon av amerikaneren L. B. Woolfolk, en bok Røiseland også i telefonen fremhevet som viktig. En kikk på The Great Red Dragon viser at budskapet ikke er ulikt det som finnes i Sions Vises Protokoller: jødene blir sagt å ha full kontroll over verdensøkonomien, de utbytter kristne og har som endelig mål å etablere verdensherredømme: «The time will probably come when, in the plenitude of its power, the Jew Money Power will set up a king, and declare him the promised Messiah .They will declare him the founder of a new Dynasty that is to rule the earth forever.» (6)

Onde aktører

Ifølge Terje Emberland har konspirasjonsteorier lenge vært på vei inn i alternativbevegelsen:

– Jeg skrev allerede på 1990-tallet at dette ville vi se mer av fremover. På 1980-tallet ventet alternativbevegelsen seg et snarlig gjennombrudd for sine ideer, som aldri kom – verden vendte det døve øret til. Hvis man er bærer av den absolutte sannheten blir man nødt til å finne en forklaring på hvorfor budskapet ikke fenger. Det må være onde aktører som bekjemper sannheten og hindrer den i å seire.

Det er heller ikke underlig at antisemittiske forestillinger følger med inn i deler av alternativmiljøet, mener Emberland:

– Det dreier seg om et sett grunnfortellinger om «the usual suspects», som settes sammen i nye kombinasjoner. Disse har ofte røtter i antisemittisk tradisjon, slik at denne blir med som nissen på lasset.

Nyhetsspeil-foredrag i alternativhuset

Samtidig med at Røiseland åpner engleskole holdt Nyhetsspeilet-redaktør Hans Gaarder denne mandagen sitt andre foredrag på Unityhuset i Oslo. Senteret er samlingssted for alternativbevegelsen og huser blant annet Holistisk forbund, Fritt helsevalg og Alternativt Nettverk, samt 70 alternativterapeuter av ulike slag. Unityhuset leier ifølge sin egen hjemmeside ut til «ulike arrangementer innen spiritualitet, selvutvikling og alternativ medisin». Temaet for Gaarders foredrag var HAARP, et forskningsprogram for å granske jordens magnetfelt som for konspirasjonsteoretikere er et hemmelig våpen som kan brukes til å utløse jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer. Det forrige foredraget handlet ikke overraskende om Illuminati.

På altnett og andre nyåndelige fora finner man stadig oftere diskusjoner om Illuminatis verdensherredømme, som til tider kombineres med sterke utfall mot frimurerne som at «det germanske mennesket dør nemlig i 3. graden, for så å fødes på ny i 4.-5. graden som en ’kunstig’ jøde» – mer eller mindre de samme holdningene som lå til grunn for Det tredje rikets forfølgelse av frimurere. Er dette i ferd med å bli akseptert innenfor alternativmiljøet?

– Uakseptabelt

Øyvind Solum, tidligere leder for Alternativt Nettverk, tar sterk avstand fra slike uttalelser:

– Alternativt nettverk har i alle år tatt avstand når slike holdninger dukker opp. Vi regner ikke antisemittisme som del av det positive mangfoldet vi vil fremme, og har nektet foredragsholdere og utstillere ved alternativmessen dersom de har vært assosiert med dette. Av samme grunn tar vi avstand fra Nyhetsspeilet, og regner det ikke som en seriøs kilde. Vi setter menneskerettigheter svært høyt, og artiklene deres om Holocaust representerer det motsatte av det vi står for. Det har hendt at det har dukket opp slike artikler på nettstedet vårt, men vi reagerer sterkt på antisemittisme og rasisme og utestenger de som fremmer det.

Einar Sørbye, leder ved Unityhuset, er imidlertid mindre skeptisk. På spørsmål om Gaarders holdninger og bakgrunn er forenlig med husets profil svarer han:

– Jeg er opptatt av at alle meninger skal få komme frem, at man skal kunne snakke om det. Også ubehagelige sannheter. Jeg synes alle må få tenke selv, få lov til å søke opp informasjon og slik lære og avlære ting.

Han er forsiktig med å svare på hvorvidt han selv deler Gaarders konspiratoriske syn, men mener at «det er ingen røyk uten ild, et eller annet er det».

Nyhetsspeilet: Ja til en åndelig dronning!

Forrige torsdag ble prinsesse Märtha hyllet på Nyhetsspeilet som «Norges åndelige dronning». Artikkelforfatter Jarle Johansen gikk inn for folkeavstemning om prinsessen som kommende monark og et åndelig bevisst alternativ til kronprins Haakon som mest av alt «mengder seg mest med den nasjonale og internasjonale politiske og økonomiske elite – mest opptatt av de materielle ting og det politisk korrekte, økonomisk som åndelig – humanisme»(7).

Referanser:

(1) Artikkelen «Noen spørsmål om Holocaust på Nyhetsspeilet»
(2) Artikkelen «Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?» på Nyhetsspeilet
(3) Artikkelen «Mot konkurs for vesten»
(4) Artikkelen «Illuminati drepte Michael Jackson»; og «Illuminatis innflytelse i underholdningsbransjen»
(5) Artikkelen «Paradigmer» på Nyhetsspeilet
(6) Woolfolk: The Great Red Dragon, s. 166 (tilgjengelig som pdf på bibliotecapleyades.net)
(7) Artikkelen «Prinsesse Martha – Norges åndelige dronning?»

(Fritanke.no ønsker ikke å lenke til konspirasjonsnettsteder.)

Les svar fra Ingunn Røiseland:

HEF og konspiranoia

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Tredjepartsaktører

Her finner du informasjon om våre samarbeidspartnere:

Vis mer

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Fri Tanke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...