Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Line og Kathrine inngår Humanistisk partnerskap i mai.

Line og Kathrine inngår Humanistisk partnerskap i mai.

Endelig får HEF vie homofile

#Stor glede i Human-Etisk Forbund over at 2007 blir året da forbundet kan tilby partnerskapsinngåelse for homofile. Line Nilsen og Kathrine Løken plan...

Publisert:

Sist oppdatert: 02.01.2007 kl 15:24

Stor glede i Human-Etisk Forbund over at 2007 blir året da forbundet kan tilby partnerskapsinngåelse for homofile. Line Nilsen og Kathrine Løken planlegger partnerskapsregistrering i regi av forbundet i mai.

Tekst og foto: Kirsti Bergh
Publisert: 02.01.2007

- Dette har vi ventet på, og vi håper at alt er klart til vi skal inngå partnerskap i slutten av mai, stråler Line Nilsen (30) og Kathrine Løken (32).

De to planlegger partnerskaps-inngåelse tre dager til ende den siste helga i mai, og uansett hva som skjer, kommer de til å ha en Humanistisk partnerskapsseremoni.

- Det er veldig flott om vi kan få alt hos HEF, men det er uansett HEF-seremonien som for oss vil være vielsen, sier Kathrine.

De vil inngå Humanistisk partner-skap fordi de ønsker å ha en sterkere ramme omkring inngåelse.

- Vi ønsker oss en mer romantisk ramme enn det seremonien på tinghuset gir rom for, og samtidig er Humanistisk partnerskap i tråd med de verdiene vi har, forteller de to, som brukte dette som anledning til endelig å få meldt seg ut av statskirka.

Den store dagen skal foregå utendørs i Kongelunden på Oscarsborg med 90 gjester tilstede.

- Vi har lyst til å ha med noen av de tradisjonelle elementene, samtidig som vi gjør det på vår måte. Det skal både være høytidelig og personlig, sier Kathrine.

- Litt humor, så seriøst, og deretter masse moro etterpå, smiler Line.

Fra nyttår trådte endringer i forskriftene til partnerskapsloven i kraft, og de gir Human-Etisk Forbund rett til å registrere homofilt partnerskap.

- Dette betyr mye for livssynsfriheten i Norge. Mennesker som ønsker å leve i et forpliktende forhold har nå større valgmuligheter, sier Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Hun legger til at HEF fortsatt vil arbeide for at myndighetene vil innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov.

Også seremonisjef Yngvild Kvaale, som har arbeidet for dette siden søknaden ble levert første gang, er strålende glad.

- At vi nå endelig kan tilby både vigsel og partnerskap er et uttrykk for at menneskerettighetenes krav til likestilling står sterkt i Human-Etisk Forbunds tenkning og virksomhet. Vi ønsker av livssynsmessig overbevisning ikke å forskjellsbehandle noen i vår medlemsmasse, sier Kvaale.

Vigselsrett siden 2004
Det er snart ti år siden Human-Etisk Forbund første gang leverte sin søknad om å få retten til å foreta heterofile vigsler og registrere homofile partnerskap. Ved hvert regjeringsskifte siden har HEF vært i dialog med ansvarlig statsråd.

I 2004 fikk HEF vigselsrett på lik linje med trossamfunn i 2004, men det var et skår i gleden den gang at forbundet ikke også fikk registrere partnerskap. Den delen av søknaden som gjaldt registrering av partnerskap ble ikke en gang behandlet av departementet.

Da saken ble behandlet i Odelstinget gjorde daværende barne- og familie-minister, Laila Dåvøy, det klart at det ikke kom på tale å gjøre endringer i partnerskapsloven.

- Poenget i denne saken, som gjelder ekteskapsloven, er å likestille livssynssamfunn med registrerte trossamfunn, presiserte Dåvøy og understreket at trossamfunnene ikke hadde denne retten, og påpekte at det bare var Human-Etisk Forbund som har søkt om dette.

- Det er kanskje litt lite å gå til en stor lovendring på bakgrunn av én organisasjons ønske.

Men nå har det altså vist seg at det ikke har vært nødvendig med noen stor lovendring for at dette skulle bli mulig, men snarere en mindre forskriftsendring.

Human-Etisk Forbund har hele tiden tilbudt en partnerskapsseremoni, enten etter eller i forbindelse med den formelle inngåelsen hos offentlige myndigheter, men nå vil parene få "full pakke" hos forbundet.

116 humanistiske vigslere har gjennomgått kursing og godkjenning og har allerede gjennomført over 1000 vigsler siden vigselsretten ble tatt i bruk 31. desember 2004.

- Vi har hele tiden vært forberedt på å registrere partnerskap. For oss var likestillingen mellom de to inngåelsene så viktig at vi vurderte å vente med å ta i bruk vigselsretten til vi også fikk rett til å forestå partnerskapsinngåelser, forteller seremonisjef Yngvild Kvaale.

- Nå er partnerskapsinngåelse det høyeste homofile par kan oppnå, og HEF er det eneste tros- eller livssynssamfunnet som kan likestille homofile og heterofile par så langt det går i forhold til lovverket i dag. Og at vi kan det er vi veldig glade for, sier hun.

Nå skal Human-Etisk Forbunds hovedstyre behandle og godkjenne formularet som skal brukes i partnerskapsinngåelsene, og deretter må departementet ta stilling til det.

Kvaale forteller at forbundet legger opp til at formularet skal være så likt det formularet som allerede brukes i Humanistisk vigsel.