Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Nei til atomvåpen og Aril Edvardsen

Anne Brinch Skaara skriver at det er en misforståelse at Nei til atomvåpen skal inngå i et formelt samarbeid med Aril Edvardsen og Troens bevis. Det...

Publisert:

Sist oppdatert: 25.06.2007 kl 14:02

Anne Brinch Skaara skriver at det er en misforståelse at Nei til atomvåpen skal inngå i et formelt samarbeid med Aril Edvardsen og Troens bevis.

Det er en misforståelse at NTA skal inngå i et formelt samarbeid med Aril Edvardsen og Troens bevis. Daglig leder i NTA, Ole Koppreitan gjør en fantastisk innsats i kampen mot atomvåpen, og reiser land og strand rundt for å samle støtte. NTA samarbeider med alle som støtter NTA's plattform og kampsaker, men det innebærer ikke at NTA inngår i et organisatorisk samarbeid med alle som støtter oss. Det kan sammenlignes med Human-Etisk Forbunds arbeid i STL, hvor HEF samarbeider om felles interesser med andre trossamfunn, deriblant Pinsebevegelsen, uten at HEF har samme verdisyn eller metoder som disse organisasjonene.

I artikkelen i Vårt Land 20.06. kan det virke som NTA vil bruke Edvardsens metoder for "å nå hjertene" til folk for å få flere medlemmer. Dette er meget misvisende, og viser hvordan media kan vri en sak. NTA er en sekulær organisasjon som bygger sitt arbeid på folkeopplysning, saklighetsnormer og dialog. NTA bedriver ikke følelsesladet halleluja-misjonering, men vi må ha med både følelser og fornuft i vårt arbeid, som HEF også erkjenner.

Jeg forstår at Levi Fragell ble provosert over artikkelen i Vårt Land, men jeg skulle ønske at han hadde tatt kontakt med NTA for å undersøke realiteten i saken før han går til det drastiske skritt å melde seg ut. Ikke bare melder han seg ut, men går til pressen med saken, som griper den begjærlig. Konflikter selger mer enn selve saken, og det er trist at Fri Tanke hiver seg på den samme mediebølgen.

I de siste årene har NTA forgjeves prøvd å få pressen interessert i den kritiske utviklingen innen atomvåpensituasjonen. FN's nedrustnings- og ikkespredningsarbeid har stagnert, og flere land moderniserer nå sine atomvåpen. USAs planer om et rakettskjold har forverret klimaet og vil sannsynligvis medføre et nytt våpenkappløp, og flere frykter en ny kald krig . For å illustrere alvoret i dagens situasjon har "Bulletin of the atomic Scientists", som i to mannsaldre har målt trusselnivået, nå stilt sitt "varselsur" på "fem på tolv".

Som en motvekt til denne skremmende utviklingen, foregår det nå en internasjonal kampanje for å få et forbud mot atomvåpen opp i FN. NTA har jobbet iherdig med den norske kampanjen, men pressen har som vanlig glimret med sitt fravær. Det er forstemmende at ikke pressen er seg sitt informasjonsansvar bevisst når det gjelder en så alvorlig og global sak, mens den kommer løpende med en gang det er tegn til en personifisert konflikt.

I vår kamp mot atomvåpen er det viktig å få med alle, og hvis Aril Edvardsen kan skape engasjement for saken, synes jeg det er positivt. NTA er en fredsorganisasjon og må i vårt arbeid for å skape fred og forsoning snakke med alle. Jeg har stor respekt for Levi's arbeid, og håper at han vil melde seg inn i NTA igjen når han nå har fått disse presiseringene, og i alle fall går jeg uti fra at vi står sammen i sak.

Anne Brinch Skaara, på vegne av styret i Nei til atomvåpen

Brev fra NTA til Levi Fragell:

Oslo 22. juni 2007
Til Levi Fragell

Takk for trofast innsats og støtte i svært mange år.
Vi har mottatt din utmeldelse og beklager dette. Vi føler at utmeldelsen har skjedd på bakgrunn av en misforståelse. NTA samarbeider med alle ( med unntak av nazistiske eller rasistiske organisasjoner) som er enige med vår plattform, men det betyr ikke at vi støtter Pinsebevegelsen i deres plattform og arbeidsmetoder. NTA's arbeid bygger på folkeopplysning, saklighetsnormer og dialog, og vi har ikke tenkt å benytte oss av Pinsebevegelsens misjoneringsmetoder for å skap mer blest om atomvåpensaken.

Samtidig vil jeg på bevegelsens vegne gjerne understreke at Nei til atomvåpens samvirke med Aril Edvardsen og Troens Bevis er et samvirke for felles sak; kampen foratomvåpennedrustning. Presis tilsvarende samvirke som vi har på fritt grunnlag med en rekke andre organisasjoner, institusjoner, og privatpersoner her i landet. Eksempelvis: LO-forbund, fagforeninger, partier, ungdomsorganisasjoner, Human Etisk Forbund, Mellomkirkelig råd, menighetsråd , bransje- og næringsorganisasjoner, samt en rekke fredsorganisasjoner m.fl.

Jeg understreker at samarbeidet ikke er formelt, men grunner seg på felles enighet om nødvendighet av fortsatt og fullstendig atomvåpennedrustning. Samarbeidet består i praksis av tiltak i organisasjonenes egen regi. Et mer formalisert samarbeid må eventuelt behandles av vårt styre.

Nei til atomvåpen ønsker at flest mulig skal slutte opp om vår felles målsetting og hilser derfor Aril Edvardsen og Troens bevis velkommen til dette store demokratiprosjekt.

Med beste hilsen for Nei til atomvåpen

Ole Kopreitan , sekretariatsleder

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.