Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Alt kan være skapt av en intelligent designer, tror Paul A. Nelson.

Alt kan være skapt av en intelligent designer, tror Paul A. Nelson.

Brutalt på Blindern

#Paul A. Nelson fikk kjørt seg i et Blindern-auditorium fullt av fagbiologer sist onsdag. Nelson tror ikke at jorda har utviklet seg i tråd med Darwin...

Publisert:

Sist oppdatert: 22.09.2006 kl 10:55

Paul A. Nelson fikk kjørt seg i et Blindern-auditorium fullt av fagbiologer sist onsdag. Nelson tror ikke at jorda har utviklet seg i tråd med Darwins utviklingslære, men heller er skapt av en "intelligent designer". Tankene hans ble ikke levnet stor ære av forsamlingen.

Tekst og foto: Even Gran
Publisert 22.9.2006

Paul A. Nelson er en ytterliggående kreasjonist. Han mener ikke bare at alt liv på jorda og universet ble skapt av en "intelligent designer", i strid med darwinismen. Nelson mener også at jorda bare er rundt 6-10.000 år gammel. Å si at dette er kontroversielt i vitenskapelige kretser vil være å ordlegge seg meget forsiktig. Påstandene blir jevnt over avvist som det rene sprøyt. Heller enn å argumentere mot ID-kreasjonistene, diskuterer vitenskapsfolk hvordan de skal forholde seg til dette. Skal man ignorere denne "rene dumskapen" eller bør man ta dem på alvor. Noen velger det første, andre det siste.

Professor i filosofi Nils Roll-Hansen og hans "Seminar for vitenskapsfilosofi" tilhører den siste kategorien. Det gjør mange andre i Norge også. Paul A. Nelson skal nemlig ha ganske mange stopp på sin pågående Norges-turne. Han holdt gjesteforelesning på Rikshospitalet onsdag kveld, og hadde gjesteforelesning på Menighetsfakultetet dagen etter. I helga og i neste uke skal Nelson besøke både Bergen og Trondheim. Her skal han holde foredrag for flere kristne menigheter, samt delta på debattmøter i videregående skoler og på åpne studentmøter. Les mer om dette her.

Onsdag 20.9. entret han imidlertid den løvehulen som kanskje var fylt med de mest blodtørstige villdyrene på turneen, nemlig auditorium 2 i Georg Sverdrups hus på Blindern. Auditoriet var fullt av biologer som hadde fått ferten av kreasjonist-blod. Og de ble ikke skuffet.

- Det er så innviklet at Gud MÅ ha gjort det

Nelson startet friskt opp med et 45 minutters foredrag der han presenterte hovedlinjene i sin tenkning. Et hovedmoment for de som mener at jorda er skapt av en "intelligent designer", er at det finnes ting i mennesket og i naturen som er "så komplekse at de ikke kan være et resultat av evolusjon." Slike ting har en "ikke-reduserbar kompleksitet" mener Paul A. Nelson og lener seg på ID-bevegelsens guru Michael Behe som først hevdet dette i 1996.

Et eksempel på en "ikke-reduserbar kompleksitet" er den bakterielle flagellen. Det er en mikroskopisk del av menneskelige celler, som på Nelsons illustrasjon ser ut omtrent som en motordel med skruer, muttere og tannhjul.

Kunstgrepet Nelson gjør, og som sikkert bergtar søkende hjerter verden over, er at han først viser et bilde av Stonehenge i England. "You would assume that this was built by someone?", spør Nelson på breialt amerikansk. Etter å ha fått de ønskede bekreftende nikkene, skifter powerpoint-presentasjonen over til bildet av den superkomplekse flagellen, og Nelson spør på samme måte: "But this? Why shouldn't we assume that this, much more complicated piece of machinery, was also designed by someone?" Sjakk matt!

- Dere har bare en annen gud - Darwin

Etter dette innledende hovedpoenget går han videre. Neste punkt på agendaen er et forsøk på å tillegge evolusjonsbiologene og darwinistene en religiøs agenda.

- Utviklingslæren er akkurat like mye religion for biologiene, som troen på Guds skaperkraft er det for de kristne, sier han, og bruker en god stund på å begrunne dette. Innlagt i resonnementet er ulike håndplukkede sitater fra Darwins "Origin of the species", som er ment å underbygge et argument om at "Darwin åpnet også for en guddommelig skaperkraft".

- Gud er ikke alltid perfekt

Så tar Nelson tak i et argument mot kreasjonismen om at mange løsninger i mennesket og naturen er dårlig designet. Et eksempel på dette er den menneskelige svelgemekanismen som gjør det mulig å kveles av å sette ting i halsen. Dette er "dårlig design" som en intelligent designer ville ha gjort bedre, noe som igjen tyder på at det ikke har vært noen intelligens inne i bildet. Biologiene George Williams, Stephen Jay Gould m.fl. har tidligere hevdet dette, forteller Nelson.

Men så kommer Nelson med sitt avvæpnende svar:

- En intelligent skaper kan også lage såkalt suboptimalt design, dvs. design som ikke er perfekt, men kun "godt nok", er Nelsons enkle svar på denne utfordringen.

På slutten av foredraget høster han litt sarkastisk smålatter i forsamlingen når han med stor kraft hevder at "den ensporede vitenskapelige tankegangen hindrer oss i å forstå virkeligheten", og drar Stonehenge vs. bakteriell flagell-eksempelet sitt nok en gang. Selv om den kraftfulle avslutningen sikkert høster halleluja-rop i andre forsamlinger, faller den ikke helt i god jord her.

Irrelevante tankeeksperimenter

Så var det debatten, da. Her var det ikke mye støtte å hente for kreasjonisten fra det sørlige California. Ikke minst møteleder Nils Roll-Hansen var overraskende skarp. Hver gang Nelson ble utfordret på noe av det han hadde sagt, dro han et "tankeeksperiment", som han gjerne brukte lang tid på og som det ikke alltid var like enkelt å skjønne hvor han ville med.

De fleste av "tankeeksperimentene" hans var historier om at det "ville være rimelig å tro at et radiosignal fra verdensrommet med tallet Pi ville stamme fra en eller annen form for intelligent liv" eller at "det er usannsynlig at to studenter leverer identiske eksamensbesvarelser uten å jukse, selv om det teoretisk sett er mulig at sammenfallet skyldes andre ting" og så videre, og så videre...

- Nei, nå må du slutte med disse tankeeksperimentene, avbryter Roll-Hansen skarpt. - Dette har ingenting med saken å gjøre!, smeller han til, før han gir ordet videre til neste kritiske spørsmålsstiller.

Litt ydmyk også

Men så viser Nelson en litt annen side også. Når noen spør om hva som skal til at han skal slutte å tro på intelligent design, så svarer han som følger:

- Hvis det viser seg at evolusjonslæren faktisk kan forklare eksistensen av den bakterielle flagellen eller noen av de andre tingene vi ID-folk mener har "ikke-reduserbar kompleksitet", er hypotesen vår alvorlig svekket, innrømmer Nelson.

Han innrømmer også at evolusjonslæren pr. i dag har langt større forklaringskraft enn hva ID har. Derfor synes han ikke tiden er moden for å undervise i ID på amerkanske skoler, slik mange andre ID-tilhengere i USA mener.

- ID er umodent. Det er ikke en gang en teori. Jeg vil si at det bare er noen vage ideer. Riktignok tror jeg de har potensial til noe stort, men de er uforløste ennå, sier han.

- Dette blir bare tull

- Hva er det som gjør at en naturlig konstruksjon har "ikke-reduserbar kompleksitet"? vil noen vite.

- Det ser vi fordi hvis jeg fjerner en av delene i den bakterielle flagellen, for eksempel, så vil den slutte å fungere. Dette viser at alle delene må være der for at den skal fungere. Derfor har den "ikke-reduserbar kompleksitet", sier Nelson.

- Nei, dette blir bare tull, avbryter Roll-Hansen, og flere mumler kommenterer om hvor tåpelig og ulogisk denne forklaringen virker.

Utover i debatten er det flere som påpeker at Nelson neppe kan ha forstått hva en vitenskapelig teori er, siden han hele tiden viser til "hull i evolusjonsteorien" som om slike hull skal kunne velte hele teorien.

- Noe av det viktigste med vitenskapelige teorier, er at de kan brukes til å forutsi hva vi vil finne i framtiden, og her har evolusjonsteorien vist seg overlegen, er det flere som sier.

Som svar på dette drar Nelson nok et meget løst relatert "tankeeksperiment" som fører til at enda flere begynner å vri seg i stolen. Nok en gang avbryter Roll-Hansen. "I have to interrupt you again. You have said this many times already".

"Nature is the art of God"

Så blir Nelson spurt om han kan være litt mer konkret og si om han faktisk tror det er kristendommens Gud som har skapt alt, og da svarer han:

- Tja, hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Det kan være Gud, Allah, Jahve eller "The flying spaghetti monster". Hva vet jeg? Jeg prøver bare å åpne for muligheten av at ting kan være skapt av en intelligent designer, sier Nelson og prøver å få det til å virke som om han egentlig ikke bryr seg.

Men da skjermspareren hans slo seg på i pausen, kunne vi alle se på storskjermen hvilken tekst som rullet over skjermen. Den levnet ingen tvil: "Nature is the art of God".