Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
I 2018 ble borgerlig vigsel større enn kirkelig for første gang. Se statistikken her.
 Foto: SSB

I 2018 ble borgerlig vigsel større enn kirkelig for første gang. Se statistikken her. Foto: SSB

Borgerlig vigsel større enn kirkelig for første gang

For første gang må Den norske kirke nøye seg med andreplass på vigselsstatistikken.

Publisert:

Sist oppdatert: 03.05.2019 kl 15:07

I 2018 var det 433 flere par som valgte borgerlig vigsel enn kirkelig. Det er første gang i historien disse linjene har krysset hverandre.

Hovedårsaken til utviklingen er en kraftig nedgang for kirkelig vigsel de siste tjue årene. I toppåret 2000 valgte 14228 par å gifte seg i kirken. I 2018 har tallet sunket til 7630. Det vil si nesten en halvering, til tross for at befolkningen har økt med ca. 18 prosent i perioden.

Borgerlig vigsel har ikke hatt en tilsvarende økning, men har bare økt marginalt.

Ikke humanistisk vigsel

Borgerlig vigsel er giftemål i offentlig regi som tidligere ble gjort på tinghuset eller hos sorenskriveren, og som siden 2018 har vært et kommunalt ansvar.

Borgerlig vigsel er noe annet enn Human-Etisk Forbunds humanistiske vigselstilbud. Humanistisk vigsel inngår i tallet i SSBs statistikk for vigsler foretatt av «andre trossamfunn».

I februar rapporterte seremonirådgiver i Human-Etisk Forbund, Eivind Eggen, til Fri tanke at humanistisk vigsel gikk marginalt ned fra 2017 til 2018, men at det humanistiske vigselstilbudet økte sin andel av det totale antallet vigsler fordi det totale antallet vigsler gikk ned. På litt lengre sikt varierer Humanistisk vigsel mellom 650 og 750 vigsler i året, forteller Eggen.

Må slutte å kalle seg «folkekirke»

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, mener de nye tallene nok en gang understreker at Den norske kirke ikke lenger kan regnes som en «folkekirke».

– Den norske kirke er et kristent trossamfunn for de som er medlem der. Det er helt fint. Men når bare halvparten av nyfødte i Norge døpes i Den norske kirke, og flere velger borgerlig enn kirkelig vigsel, kan de ikke lenger gjøre krav på å representere «folket», sier han.