Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Gul beryll gir hjelp å skille det vesentlige fra det uvesentlige, hevdes det på en av disse små lappene.
 Foto: Even Gran

Gul beryll gir hjelp å skille det vesentlige fra det uvesentlige, hevdes det på en av disse små lappene. Foto: Even Gran

Forbrukerombudet:

Alternativbransjen ikke på toppen av prioriteringslista

Oppgavene er mange og ressursene begrensede. Derfor kan alternativbransjen i år markedsføre seg i strid med lovverket uten å risikere noe særlig. Men kanskje blir det skjerping neste år?

Publisert:

Sist oppdatert: 20.10.2011 kl 22:36

Alternativbransjen har ikke lov til å påstå at metodene deres virker når de skal markedsføre seg. Hvis markedsføringen er utformet slik at den jevne forbruker kan bli sittende igjen med et inntrykk av at metodene er effektive mot konkrete sykdommer eller tilstander, så er det et brudd på Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Det er ingen tvil om at det syndes mye mot dette forbudet. I år kan imidlertid synderne gjøre dette uten å risikere særlig mye. Forbrukerombudet, som har ansvaret for å passe på at denne forskriften etterleves, har ikke markedsføring av alternativ behandling øverst på prioriteringslisten i år.

– Som alle må også vi prioritere. I år konsentrerer vi oss først og fremst om finansielle tjenester
IKT, bolig og markedsføring overfor ”unge voksne”, forteller Tonje Hovde Skjelbostad hos Forbrukerombudet. Hun har fagansvaret for tilsynet med markedsføring av alternativ medisin.

Har fått gode innspill i år

Nedprioriteringen av dette området trenger ikke vare evig. I høst legges nemlig planene for neste år, og da kan det godt være at dette området blir prioritert opp igjen, forteller hun.

– Vi har fått en del gode innspill i år, så det kan godt tenkes at vi vil ta tak i alternativ behandling igjen i 2012, sier Skjelbostad, som ikke vil spå noe om utfallet.

Hun understreker at et godt innspill eller klage må være noe mer enn bare en e-post med en lenke til noe man mener er i strid med forskriften. En god klage bør helst peke på en generell tendens og underbygge dette med eksempler, samt peke på hvordan dette er i strid med regelverket.

– Da kan vi ta tak i det, og følge det opp. Mange ganger blir dessverre enkeltklager som ikke dreier seg om alvorlige effektpåstander henlagt på grunn av kapasitetshensyn, sier hun.

14 klager i år

Når Forbrukerombudet tar tak i en sak, henvender de seg først til dem det gjelder og ber dem rette markedsføringen. Hvis de innklagede nekter og står på sitt, kan Forbrukerombudet eller Markedsrådet fatte et forbudsvedtak mot markedsføringen og vedta en tvangsmulkt. Det er en pengebot som må betales hvis markedsføringen ikke blir korrigert innen en tidsfrist.

Skjelbostad forteller at Forbrukerombudet har fått 14 klager innenfor dette området i år, og tatt affære i noen av dem. Klagene har både vært påståtte brudd på forskriften og mer generelle klager på alternativ behandling. Sistnevnte er det vanskelig for Forbrukerombudet å følge opp, forteller hun.

I de fleste tilfellene rettes markedsføringen opp når Forbrukerombudet tar kontakt, uten noen videre diskusjon. I år har Forbrukerombudet reagert blant annet mot ”KI-terapi skolen”, ”Smerteklinikken i Fredrikstad” og ”Andreassen terapi”, forteller Skjelbostad.

Ligger fortsatt problematiske påstander ute

Men noen ganger blir det behov for litt mer forhandlinger. Ett eksempel på dette er en sak Forbrukerombudet kjørte mot ”Institutt for Det Indre Tankespillet AS” i 2006. De ble dømt for flere effektpåstander i strid med forskriften, men nektet å akseptere pålegget. Til slutt ble de dømt til å betale 100.000 kroner i tvangsmulkt hvis de ikke endret informasjonen. Da ga de seg.

Når Fritanke.no klikker seg inn på nettsidene til ”Institutt for Det Indre Tankespillet AS” i dag (nå ”Mats Uldal tankefeltteknikker”), trenger vi ikke klikke lenge før vi finner ting som ser ut til å bryte med forskriften. Under overskriften ”Finnes det noe forskning på TFT” vises det til flere forskningsrapporter som tilsynelatende borger for at tankefeltterapi har effekt. Dette er ikke tillatt i bruke henvisning til forskningsrapporter for å gi et slikt inntrykk.

Viktig område

Tonje Skjelbostad understreker at hun selv er veldig opptatt av dette området. Hun håper Forbrukerombudet vil prioritere alternativ behandling høyere framover. Hun understreker også at nedprioriteringen dette feltet i år ikke betyr at Forbrukerombudet mener det er et uviktig område.

– Har du inntrykk av at det syndes mye mot denne forskriften?

– Vi har ikke gjort noen gjennomgang av markedsføringen på dette området i år, så det er vanskelig å konkludere med om det syndes mye. Vi har inntrykk av at svært mange alternative behandlere er flinke til å overholde forskriften. Vi får ofte forespørsler om hvordan markedsføring kan utformes for å være i samsvar med forskriften. Dette viser at det er vilje til å følge den. Så er det dessverre noen useriøse aktører også i denne bransjen, som i mindre grad evner å innrette seg.

– Kunne det være en ide å sette Forbrukerombudet i stand til å skrive ut bøter som må betales uansett, hvis markedsføringen er i strid med forskriften? Med dagens ordning risikerer man jo ikke noe særlig ved å markedsføre seg i strid med regelverket?

– Det er ikke en reell mulighet med dagens lovverk å gjøre dette. Vi er i hovedsak pålagt en forhandlingsmodell. Hvis vedtakene ikke følges opp innen en frist, har vi tvangsmulkt som sanksjon. Bøter kan bare skrives ut i svært spesielle tilfeller. Det er en sak for politikerne hvis man ønsker å skjerpe sanksjonsmulighetene, sier Skjelbostad.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus