Buen kulturhus i Mandal ble åpnet i 2012. Huset inneholder bibliotek, kunstgalleri, kinosaler, scener tilrettelagt for teater, dans, konserter og kulturskole. FOTO: Wikimedia commons @ CarstenR

Mandal HEF krever gratis leie av kulturhus

Mener det må gjøres unntak for tros- og livssynssamfunn.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2017 kl 16:02

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

– Det ville bøte litt på dette om kommunen kunne la oss leie Buen gratis til våre seremonier, skriver Mandal HEF i søknaden som nå har rukket å bli et år gammel.

Se saksframstillingen fra november, inkludert HEFs søknad.

Se bildet større

Mandal HEF mener det bør være et prinsipp at tros- og livssynssamfunn ikke trenger å betale leie når de holder humanistiske seremonier i offentlige lokaler. FOTO: Isabel Russo

Se bildet større

Jacob Erstad fra Mandal HEF hadde et leserinnlegg på trykk om saken i lokalavisa Lindesnes på lørdag.

Les innlegget.

Over 20.000 kroner koster det å leie storsalen i Buen kulturhus i Mandal, som brukes til Humanistisk konfirmasjon i byen. Leieprisen gjør at Mandal og omegn lokallag av Human-Etisk Forbund må bruke 400 kroner pr. konfirmant i leie av lokaler.

Tidligere fikk forbundet leie lokaler gratis av kommunen. Først brukte de bystyresalen. Da den ble for liten fikk de 300 kroner i kommunalt tilskudd pr. konfirmant for å leie lokaler av Mandal videregående skole. Da Buen kulturhus stod ferdig i 2012, flyttet forbundet inn dit. Men da var den kommunale støtten forsvunnet, og lokallaget ble nødt til å betale leie.

Mener kirken fikk fem millioner i gave

I mars i fjor skrev lokallaget et brev til Mandal kommune og ba om å få slippe leie når de bruker det kommunale kulturhuset.

Hovedargumentet er at Mandal kommune har overført verdier tilsvarende fem millioner kroner til kirken uten at de andre tros- og livssynssamfunnene i kommunene har fått tilsvarende. De fem millionene inkluderer en ny tomt på ca. 1000 kvm. til Kirkens hus.

I tillegg betaler ikke Den Norske Kirke noe for sine kurslokaler og seremonilokaler, skriver lokallaget.

Mandal HEF mener disse to forholdene viser at Den Norske Kirke og Human-Etisk Forbund ikke blir behandlet likt av kommunen, og at Mandal kommune nå har mulighet til å bøte på dette ved å la forbundet leie Buen kulturhus gratis.

Vil ikke gi særskilt støtte til Human-Etisk Forbund

I sakspapiret fra Mandal kommune, argumenterer rådmannen med at Human-Etisk Forbund betaler full leie i Kristiansand, samt at forbundet betaler en redusert leie i Buen kulturhus på linje med øvrige lag og foreninger.

– Rådmannen ønsker at Human-Etisk Forbund skal ha tilgang til Buen kulturhus på samme vilkår som andre lag og foreninger. Også i lys av den rådende økonomiske situasjonen anbefales det ikke å gi ytterligere, særskilt støtte til humanistisk konfirmasjonsseremoni, heter det i anbefalingen.

Saken ble utsatt

Under bystyrebehandlingen i november i fjor, foreslo Venstre at tros- og livssynssamfunn som gjennomfører seremonier med flere enn 20 personer, skal slippe å betale leie. Et slikt vedtak ville ha vært å innfri HEFs krav. Forslaget ble nedstemt og «utsatt til nyåret» etter forslag fra Arbeiderpartiet.

Koordinator for Humanistisk konfirmasjon i Mandal, Jacob Erstad, håper og tror forbundet vil få flertallet på sin side i saken.

– Jeg tror det vil gå i orden. Slik vi ser det, er saken klar. Kommunen har så langt behandlet oss som en vanlig organisasjon, men de er nødt til å ta inn over seg at vi er et tros- og livssynssamfunn. Hvis de gjør det, blir det vanskelig for dem å si nei, mener han.

– Hadde det ikke vært bedre å kreve at de 5 millionene Mandal kommune har overført til kirken bør kompenseres?

– Jo, vi har diskutert det også, men vi har valgt å gå for gratis leie isteden. Vi hadde gratis leie før, og så plutselig fikk vi høye leieutgifter. Men, hvis kommunen sier nei, så er dette såklart et alternativ, sier han.

Erstad legger til at dette er en prinsippsak.

– Hvis vi får gjennomslag, så håper vi det kan inspirere andre lokallag i Human-Etisk Forbund til å jobbe for det samme. Det bør være et prinsipp at tros- og livssynssamfunn skal få leie offentlige lokaler gratis, mener Erstad.

Enig i at dette er særbehandling av kirken

Det var Ingvild Thorsvik fra Venstre som i november foreslo at Human-Etisk Forbund bør få leie lokaler gratis.

– Jeg tror saken ble utsatt på grunn av vårt forslag. De andre trengte mer tid på å utrede konsekvensene. Det vi reagerte på i framstillingen, var at Human-Etisk Forbund ble sidestilt med lag og foreninger, og ikke ble sett på som en livssynsorganisasjon. Det er to helt forskjellige ting, sier hun.

Thorsvik er enig i at Mandal kommune forskjellsbehandler Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.

– Kommunen har overført eiendommer til kirken verdt ca. fem millioner uten å gi noe til de andre. Dette er forskjellsbehandling, sier hun.

Kommunen har overført en festetomt til kirken

Rådmann i Mandal kommune, Irene Lunde, bekrefter overfor Fritanke.no at kommunen har fattet et vedtak om å overføre en festetomt til Den norske kirke uten at de andre tros- og livssynssamfunn har fått tilsvarende. Det er hovedsaklig dette de fem millionene handler om.

– Transaksjonen har ikke blitt gjort formelt ennå, men det er fattet et vedtak om det. Jeg tror det skjedde rundt 2012. Human-Etisk Forbund har et poeng her, for jeg tror ikke det ble diskutert den gangen at en slik eiendomsoverføring kan føre til at man må utbetale tilsvarende til de andre tros- og livssynssamfunnene, sier hun.

Vi har ikke fått kontakt med Aps representant Even Tronstad Sagebakken som foreslo å utsette saken.

Siste nytt i Nyheter

Vår spåmann var for optimistisk på kirkens vegne

Oppslutningen om Den norske kirke går fortere nedover enn Fritanke.no trodde for 2,5 år siden, viser de foreløpige kirketallene for 2017.

– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

 
Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

Vatikanet i FN: – Frihet fra religion er ingen menneskerett

Fikk klart svar fra Elizabeth O’Casey i den internasjonale humanistunionen IHEU.

– Buzzfeed blåser opp anonymt sladder

Fysikkprofessoren mener Buzzfeed har hatt en klar agenda om å sverte ham og at de med vilje har oversett ting som taler til hans fordel.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse