Vi ender opp med kristen grunnlovsparagraf

Even Gran er journalist i Fritanke.no Publisert 21.3.207 På mandag vedtok Aps sentralstyre at de ønsker seg en ny verdiparagraf i Grunnloven som fok...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.03.2007 kl 15:30

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Even Gran er journalist i Fritanke.no

Publisert 21.3.207

På mandag vedtok Aps sentralstyre at de ønsker seg en ny verdiparagraf i Grunnloven som fokuserer på "menneskets iboende verdier" og er "samlende". Men hva med de mye omtalte "kristne og humanistiske verdiene"? Skal ikke de være med når klubba til slutt går ned for den nye statskirkeordningen. Joda, vær trygg. De kommer nok inn.

Det som gjør statskirkesaken spesiell er at de nødvendige grunnlovsendringene krever 2/3-flertall. Da har vi ikke noen flertallsregjering lenger, og regjeringen må søke støtte hos opposisjonen.

Hvis Ap blir stående fast på at §2 skal endres, slik sentralstyret gikk inn for på mandag, så kan de støtte seg på bredt flertall på Stortinget. Kun Sp er imot.

Vi kommer altså til å få en endring av Grunnlovens §2, hvis Ap står fast. Men hva skal komme isteden? Blir paragrafen erstattet av en ny paragraf som nevner det "kristne og humanistiske" verdigrunnlaget, eller blir paragrafen livssynsnøytral?

Aps sentralstyre gikk øyensynlig inn for sistnevnte på mandag. Njål Høstmælingen fra SMR uttalte til Fritanke.no i går at vedtaket utelukker at de "kristne og humanistiske verdiene" nevnes, forutsatt at Ap tar sitt eget vedtak på alvor.

Det er likevel tvilsomt om dette blir resultatet etter Stortinget har fått sagt sitt. Selv om vi forutsetter at Ap mener og står fast på at de ønsker seg en livssynsnøytral verdiparagraf, er det langt igjen til det blir noe 2/3-flertall for dette. Tvert imot er det faktisk et flertall, om enn ikke 2/3, som ønsker seg en verdiparagraf med "kristne og humanistiske-verdier".

I Gjønnes-utvalget gikk både Krf, Venstre, Høyre Frp og Ap inn for dette. Hvis nå Ap har meldt seg ut av klubben, kommer sannsynligvis Sp inn og danner et flertall sammen med de andre. Dette vil være det nest beste for dem etter å ha blitt nedstemt på sitt primærstandpunkt om status quo.

Med Høyre, Venstre, Krf, Sp og Frp på den ene siden, og Ap og SV på den andre, er er det ingen fraksjoner som har 2/3-flertall.

Det ser likevel mørkest ut for den livssynsnøytrale versjonen av verdiparagrafen. Selv om Ap/SV skulle tvinge regjeringspartner Sp til et kompromiss, og eventuelt få med seg Venstre, som er på gli bort fra sitt tidligere standpunkt om kristne formålsformuleringer, er ikke dette nok til å utgjøre et 2/3-flertall.

Spørsmålet om utformingen av Grunnlovens verdiparagraf er selvsagt kun er en komponent i det brede statskirkekompromisset som regjeringen vil prøve å samle partiene bak. Men heller ikke når man tar med hele dette bildet, blir det noe lettere å se at Stortinget kan lande på den livssynsnøytrale versjonen.

For å danne et 2/3-flertall må Høyre, Krf eller Frp få noe på andre fronter slik at de forlater sitt standpunkt om at nasjonen bør være tuftet på "kristne og humanistiske verdier". Hva dette skulle være, er det vanskelig å se for seg. I tillegg forutsetter dette som nevnt at Sp tvinges i kne, Ap står fast og Venstre snur. Det er med andre ord ingen overdrivelse å hevde at den livssynsnøytrale verdiparagrafen er død.

Sannsynligvis har Ap sett dette for lenge siden, og vet at de i denne runden kan foreslå en "livssynsnøytral verdiparagraf" for å tekkes tilhengerene av fullt skille, uten risiko for at noe slikt noen gang skal bli vedtatt.

Når alt kommer til alt vil forøvrig Ap legge seg på den "kristen-humanistiske"-linja de også. Dette er et standpunkt Ap har fremmet i mange andre sammenhenger tidligere, og det blir neppe vanskelig å få flertall for dette på Aps landsmøte i april.

Det vil bli argumentert for at dette er et grep Ap er nødt til å ta, for å sikre at det blir vedtatt en verdiparagraf i det hele tatt. Hvis ikke vil jo Ap blokkere et 2/3-flertallsvedtak om "kristen og humanistiske verdier" fra den andre fraksjonen, noe som bare ender opp med status quo. Og det er det jo bare Sp ønsker.

Slik den politiske sammensetningen på Stortinget er nå, vil vi altså få en verdiparagraf som nevner de "kristne og humanistiske verdiene" i en eller annen form. Mandagens vedtak i Aps sentralstyre fungerer derfor best som skuebrød for statskirkemotstandere internt i partiet, Human-Etisk Forbund og andre som foretrekker en livssynsnøytral formålsparagraf. Det er neppe alvorlig ment. Dessverre.

Siste nytt i Kommentar

Født sånn for å bli sånn. Om epigenetikk og geitekillinger

VITENSKAPSKOMMENTAR: Erik Tunstad ser nærmere på den ofte misforståtte epigenetikken – vitenskapen om hvordan arvestoffet kan uttrykkes på ulike måter.

Trøstesløse drømmer om evig liv forsurer tilværelsen

FILOSOFISKE REFLEKSJONER: Opp gjennom tidene har vi mennesker stort sett forholdt oss til døden ved å benekte den. Problemet med dagens sekulære benektelsesstrategier er at de ikke fungerer så godt i lengden.

Barbro Sveen til minne

Som Fri Tankes første redaktør skapte Barbro Sveen varig soliditet for medlemsbladet, skriver tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gunnar Lingås.

 
Mansons siste manipulasjon

Selv etter sin død skaper Charles Manson bølger og konflikter. Hva gjør at en mann som ble dømt som massemorder for nesten et halvt århundre siden fortsatt lever i popkulturen? Audhild Skoglund har noen teorier.

Folkelig og inkluderende, men lite troverdig

TV-ANMELDELSE: – Serien er tidvis morsom, men er laget av og for skeptiske ateister, skriver Haakon Gunleiksrud om den tredje sesongen av NRK-serien På tro og Are.

Bok: Identitetspolitikk og manglende selvransakelse

Mahmoud Farahmand ser nærmere på Bushra Ishaqs bok Hvem snakker for oss? Han er ikke begeistret.

ANNONSE
Annonse