Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund er veldig fornøyd med lokalet i Kultursalen i Alta, men håper at kommunen etter valget vil frita dem for dyr leie av lokalet som brukes både til konfirmasjon og navnefest.
 Foto: Øystein Røsland

Human-Etisk Forbund er veldig fornøyd med lokalet i Kultursalen i Alta, men håper at kommunen etter valget vil frita dem for dyr leie av lokalet som brukes både til konfirmasjon og navnefest. Foto: Øystein Røsland

Valgkampsak for Human-Etisk Forbund i Finnmark:

– Vi vil ha likeverdig behandling for seremonier i kommunene

I andre fylker er det ellers kampen mot skolegudstjenester og livssynsåpne seremonilokaler som engasjerer Human-Etisk Forbunds lokallag i valgkampen.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.08.2019 kl 10:02

Denne høsten er det som kjent kommune- og fylkestingsvalg. Vi har snakket med flere av Human-Etisk Forbunds lag rundt i landet om hva som er viktig for dem inn mot valget, og hva de gjør for å få gjennomslag for endringer i fremtiden.

Regionlagsleder Øystein Røsland i Finnmark trekker frem én sak som særlig viktig for dem, og som de jobber aktivt inn mot politikerne nå under valgkampen: Likeverdig behandling av alle religioner og livssyn. Det er noe han opplever at ikke skjer i fylket i dag.

– En likeverdig behandling ville bety at enhver kommune i Finnmark tilrettelegger for egnede lokaler for konfirmasjon, navnefest, gravferd og vigsel. Vi forventer ikke at fattige finnmarkskommuner skal bygge nye bygg, men at de tilrettelegger. Der er det fælt lang vei å gå, sier Røsland.

Dyrt seremonilokale

Han bruker Alta, der han selv bor, som eksempel på en slik manglende tilrettelegging. Men tilstanden er den samme blant annet i Sør-Varanger.

– Kirken får holde sin konfirmasjon i eget bygg, helt gratis. Mens vi må betale 18 000 kroner for å leie Kultursalen i Universitetet. Kulturhussalen er veldig fin, og tilbudet til konfirmantene er godt, men det koster oss altså leie, hver gang. Det samme gjelder ved navnefester.

– Vi er fornøyd med tilbudet, men vi burde fått de samme vilkårene som kirken. Kirken betaler altså null kroner. Vi mener ikke at de burde betale, men at vi også burde slippe å betale for å bruke kommunale bygg ved slike seremonier. Politikerne svarer «skumpf» og sier de skal tenke på det, men det skjer jo ikke noe. Saken blir rett og slett nedprioritert.

Unntaket i Finnmark i så måte er Hammerfest, der de har valgt en langt mer inkluderende holdning overfor alle religioner og livssyn, og tilbyr kulturhuset under samme vilkår som kirkene i kommunen har.

– Kommunestyret i Hammerfest har vedtatt at alle religioner og livssyn har gratis konfirmasjon (eller tilsvarende seremoni), gravferd, navnefest (eller tilsvarende seremoni) og vigsel. Det er et fantastisk vedtak, og er akkurat sånn vi ønsker oss at alle har det.

Ting tar tid

I tillegg har fylkeslaget også engasjert seg for at alle sykehus og helsesentre i fylket skal få det samme tilbudet med livssynsåpent seremonirom som det nyåpnede sykehuset i Øst-Finnmark kan tilby, samt at det skal tilrettelegges for gravplasser for alle, uavhengig av livssyn.

Engasjementet tar flere former, både i form av direktekontakt med politikere som stiller til valg og årlige dialogmøter uavhengig av valgkampen. Dette siste har Røsland særlig gode erfaringer med, selv om resultatene foreløpig har latt vente på seg.

– Det blir vist til tradisjoner og hvordan ting har blitt gjort tidligere. Men vi fortsetter å peke på at dette gjelder mange, både human-etikere, muslimer og andre som ikke er medlemmer i Den norske kirke. Det er viktig for kommunene å huske at de trenger å ta flere med på råd enn representanter for kirken.

– Har du tro på at dere skal få noe gjennomslag inn mot – og etter – valget?

– Nei, ikke umiddelbart. Rom ble ikke bygd på en dag. Det beste vi kan håpe på nå er, at det blir valgt inn noen som kan legge litt press på makta. Og så håper vi jo at verden går fremover, etter hvert, sier Røsland.

Livssynsåpne seremonirom

I Agder-fylkene, Vestfold og Buskerud har behovet for livssynsåpne seremonirom stått på agendaen både på fylkesnivå og i mange lokallag. Flere har sendt brev både til lokalmedier og til sine respektive kommuner, der de etterspør partienes planer for livssynsåpne seremonirom. I tillegg har de bedt om at partiene skal forplikte seg til å arbeide for å få dette på plass der det fortsatt er mangler.

Reidar Einarson i Tønsberg lokallag av Human-Etisk Forbund kan fortelle at i de har fått svar fra flere partier i Vestfold, men at det kun er Rødt som har skrevet inn en linje i sitt partiprogram om livssynsåpne seremonirom. En av utfordringene de ifølge Einarson møter, er at fylkes- og kommunesammenslåingene medfører delegering av ansvar til ulike partinivåer, og at saken i all omfordelingen ikke prioriteres.

– Livssynsåpne seremonilokaler er underdekket over hele landet. I Grimstad er det for eksempel et velegnet kapell, men det er lite, og for større seremonier finnes det ikke lokaler som tilfredsstiller kravene til utforming, sier regionlagsleder Line Mørch i Human-Etisk Forbund i Agder.

Mørch har bistått lokallaget her og andre steder i fylket, som i Tvedestrand, Vegårdshei og Åmli, med å sende tilpassede brev til kommunene for å legge press i forkant av valget. I samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ble det også holdt et dialogmøte med Arendal kommune under Arendalsuka for å få tematikken lenger frem i politikernes bevissthet. Dette møtet var også åpent for allmennheten.

– Vi benyttet dette møtet til også å snakke om krematorium. Her er det behov for å bedre det inter-kommunale samarbeidet. Det opplevde jeg at det var forståelse for, og vi mener det ble et godt møte, sier Mørch, som har håp om at det vil bli endringer, smått om senn.

Ellers er skolegudstjenester også en sak som er høyt oppe på agendaen for Human-Etisk Forbunds lokallag i Buskerud. Regionlagsleder Therese Gedde trekker særlig frem kommunene Eiker og Modum som store syndere når det kommer til håndtering av gudstjenester i skoletiden. Dette jobbes det aktivt med også på fylkesnivå, og laget har flere representanter som er aktive i politiske partier og bidrar til å fremme saken internt.

Videoaksjon under valget

Seremonirom er også aktuelt på Vestlandet. I Hordaland er det særlig utfordringene med lokalpolitikere som ønsker å bygge nye kirkebygg som engasjerer. Lokal- og regionlag møter dette på flere måter, forteller organisasjonsrådgiver Stine W. Strøm-Andersen i Region Vest.

HEF-medlemmer oppfordres til å møte opp – og mange gjør det også – på så mange som mulig av de nær utallige lokale debattene. Her konfronteres lokalpolitikerne med direkte spørsmål om hvordan de vil prioritere nybygg, for eksempel om de vil velge kirke eller flerbruksbygg.

I Bergen skal Human-Etisk Forbund i tillegg ha en egen valgkampaksjon der partisekretærene i alle partiene som stiller til valg i byen får tilsendt to spørsmål:

1. Vil dere bygge kirkebygg eller flerbruksbygg

2. Er de 13 diakonstillingene Kristelig Folkeparti ønsker seg noe dere vil prioritere å bruke penger på?

– Vi vil så besøke standene til partiene rundt i byen og filme svarene deres. Vi vil selvsagt si ifra på forhånd at vi kommer, slik at de kan få mulighet til å forberede – eller reservere – seg. Men vil de ikke svare, vil vi selvsagt lage en videosnutt av det også, sier Strøm-Andersen.