Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Deportasjon av asylsøkere med barn til et utrygt diktatur har engasjert HEF-medlemmer.

Deportasjon av asylsøkere med barn til et utrygt diktatur har engasjert HEF-medlemmer.

Human-Etisk Forbund og papirløse flyktninger:

Støtte til Rogaland HEFs asyl-engasjement

En gruppe barn, født og oppvokst i Norge, kan fra i morgen av tvangsutsendes til Etiopia. Saken har tydeliggjort et omdiskutert tema - skal HEF engasjere seg i asylpolitiske spørsmål? Ja, mener flere fylkesledere.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.03.2012 kl 12:34

I etterkant av Rogaland fylkeslag av Human-Etisk Forbunds oppfordring til økt engasjement rundt en mer human asylpolitikk, har Fritanke.no kontaktet de øvrige fylkeslagene og medlemmene av Hovedstyret i Human-Etisk Forbund (HEF).

HEF Rogalands utspill omhandlet spesifikt en gruppe etiopiske asylsøkere, som fra i morgen av risikerer tvangsutsendelse - et vedtak som berører flere barn, født og oppvokst i Norge. Både Amnesty og flere politikere har reagert på returavtalen Norge har inngått med diktaturet Etiopia, et land ingen andre europeiske land har tilsvarende returavtale med. Stortingsmeldingen «Barn på flukt” er på trappene, om asylpolitikk og papirløse barns rettigheter, og skal behandles før sommeren etter flere års utsettelse.

I 2010 sluttet HEF seg til aksjonen "Ingen mennesker er ulovlige", som fokuserer på papirløse asylsøkeres rettigheter, men forbundet har ikke fulgt opp.

Verken fylkeslagene Fritanke.no har vært i kontakt med eller Hovedstyre har rukket å ta opp saken formelt, og ikke alle har rukket å sette seg inn i utspillet, eller etiopiernes situasjon. Kommentarene som følger er dermed personlige betraktninger.

Mens enkelte av de tillitsvalgte støtter Rogalands uttalelse, og ønsker et tydeligere HEF i asylspørsmål, er andre skeptiske til at HEF skal bli ”alle gode sakers forbund”, og involvere seg i politiske anliggende utenom de livssynsrelaterte.

Line Mørch, leder i Aust-Agder fylkeslag:
– Tja - personlig har jeg ikke tenkt ferdig. Likevel er jeg med på tankegangen i Rogalands utspill. Det er en evig diskusjon om hva HEF bør engasjere seg i, men jeg mener det som omhandler menneskerettigheter, og en human behandling av alle mennesker – inkludert asylsøkere – er relevant for HEF. I dag skurrer det i en del praksis rundt asylprosessen, og det er spesielt ille når det går utover barn.

Svein Christiansen, leder i Nordland fylkeslag:
– Jeg synes umiddelbart at dette var et godt utspill. Det har vært en betenkelig utvikling innen norsk asylpolitikk, og flere spørsmål relatert til dagens praksis bør diskuteres, spesielt når barn er involvert. Så personlig støtter jeg forslaget, og mener HEF bør engasjere seg når vi registrerer umenneskelige holdninger. I morges hørte jeg en mor på radioen, som skulle tvangssendes til Etiopia og skilles fra barna sine.

Helga Alver, leder i Troms fylkesstyre:– Jeg er mot at HEF skal engasjere seg i asyldebatten, og synes forbundets fokus skal være på livssynsrelaterte spørsmål. Folk kan heller uttale seg og mene noe om dette i andre fora enn gjennom HEF, selv har jeg flere ulike roller i andre foreninger. Dersom HEF engasjerer seg i politiske saker som denne, blir det vanskeligere for en del medlemmer å assosiere seg med forbundet.

Erik Hofsten, leder i Telemark fylkesstyre:– Dette må vi diskuteres, men det er vanskelig fordi det grenser mot politikk. Personlig har jeg ingen motforestillinger mot at HEF engasjerer seg sterkere i asylpolitikken. Faren er, som vi har snakket om, å bli ”alle gode sakers forbund”. Asylpolitikk bør ikke være noe sentralt fokus for HEF, men vi må åpne for å være synlige i samfunnsdebatten på et såpass viktig område.

Helena Bisgaard, leder i Vestfold fylkesstyre:
– Jeg er enig i at dette er et viktig tema å diskutere, og at HEF gjerne kan mene noe om asylpolitikk. Ellers var jeg ikke helt forberedt på at dette skal tas opp på fylkeslagenes årsmøter.

Lucie Kathrine Sunde-Eidem, fylkesleder Sør-Trøndelag:
– Jeg støtter Rogalands utspill. Rommet mellom nåværende lov og det menneskelige og humanitære må utvides, særlig gjelder det barn som er vokst opp i Norge uten tilhørighet til hjemlandet. Barn som har levd mange år i Norge må få opphold av sterke menneskelige hensyn.

Robert Rustad, hovedstyremedlem:
– Det er kjempeflott at Rogaland fylkeslag bryr seg, vi har som humanister en klar forpliktelse til å reagere på saker som denne. Jeg har sendt en henvendelse til arbeidsutvalget, og ønsker at Hovedstyret skal ta opp denne saken, og det var allerede på trappene å diskutere papirløse barns situasjon. Jeg har ikke satt meg godt nok inn i saken til de etiopiske asylsøkerne til å uttale meg mer spesifikt, og har bare snakket kort med et par av de andre i Hovedstyret. Men at saken er viktig å diskutere, er helt klart.

Lillian Hjorth, hovedstyremedlem:
– En kjempeviktig sak å drøfte, og veldig positivt at Rogaland setter disse spørsmålene på dagsordenen. Enkelte sider av norsk asylpolitikk, spesielt den som omhandler barn, er veldig problematiske. Amnesty har nå anmodet norske myndigheter om å se nærmere på etiopiernes situasjon, og det høres fornuftig ut. Gjennom jobb på menneskerettighetsakademiet, og kursing på mottak, treffer jeg selv mange av disse barna. Det blir spennende å se stortingsmeldingen ”Barn på flukt”.

Åse Kleveland, styreleder:
– Saken skal diskuteres i Hovedstyret på fredag, og inntil da har ikke forbundet tatt stilling. Mitt personlige standpunkt er imidlertid ingen hemmelighet. På vegne av HEF har jeg tidligere vært aktivt engasjert til støtte for de papirløse barna. Mitt syn er at ingen etiopiske barn skal utvises før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om barn på flukt hvilket skal skje før sommeren. Noe annet er urimelig og umennesklig. Det er i strid med alt som FNs Menneskerettighetserklæring og Barnekonvensjon forplikter oss til.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.