Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Fylkesleder i Aust-Agder Senterparti, Kristen Bjormyr

Fylkesleder i Aust-Agder Senterparti, Kristen Bjormyr

Skepsis i Sp mot KRL-endring

#I 2004 slo Senterpartiet fast at K-en i KRL måtte beholdes. Nå sitter partiet i en regjering som vil fjerne kristendom fra fagnavnet. Det liker ikke ...

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2007 kl 20:07

I 2004 slo Senterpartiet fast at K-en i KRL måtte beholdes. Nå sitter partiet i en regjering som vil fjerne kristendom fra fagnavnet. Det liker ikke alle fylkeslederne i partiet like godt.

Tekst: Kirsti Bergh
Publisert: 7.12.2007

Det er ikke bare i KrF det er motstand mot regjeringens forslag til endring av KRL-faget. I 2004 fastslo Senterpartiet at K-en i KRL måtte beholdes. Mye tyder på at det fortsatt er mange i partiet som mener dette. Og de forventer å bli hørt når saken skal behandles av Stortinget.
- Min umiddelbare reaksjon er at dette er et forslag jeg vil gå sterkt i mot, sier fylkesleder i Aust-Agder Senterparti, Kristen Bjormyr, når han får teksten i forslaget rerferert. Ikke minst reagerer han på forslaget om å fjerne kristendom fra fagets navn.

- Det er mitt klare inntrykk at Senterpartiet vil kjempe mot denne endringen. Fordi Senterpartiet er et parti som normalt støtter opp om kristne grunnverdier, kirker, kirkebygg og trosliv generelt. Vi har vært blant forkjemperne for statskirka. Det er parodisk hvis vi skal ha statskirke og samtidig tone ned kristendommens rolle i skolen. Dette er en måte å undergrave hele statskirkesystemet på, så det er kanskje en strategi for de som vil kvitte seg med statskirka.

Vil gi uttrykk for frustrasjon
Senterpartiet sitter i regjeringen som kommer med forslaget, men Bjormyr har inntrykk av at motstanden mot en sånn endring er stor generelt i partiet også.

- Hva sier du om Senterpartiet i regjering stiller seg bak forslaget?

- Jeg kommer til å gi uttrykk for min frustrasjon over dette. Hvis Senterpartiet blir mindre opptatt av livssyn og stiller seg mer likegyldig til det, vil jeg stille spørsmål ved verdigrunnlaget til partiet. Partiets verdigrunnlag støtter tydelig opp om både kristendom og statskirkeordningen, hvor det å ta vare på kulturarven, kirkebyggene og sørge for at vi har en åpen, lavterskel folkekirke er viktige mål. Det vil på sikt svekkes hvis man svekker opplæringen ytterligere, sier Bjormyr.

Han mener det er blitt mye dårligere opplæring i kristendom siden innføringen av L97.

Ønsker heller skjerping av kristen formålsparagraf

Bjormyr betoner kristendommen som landets kulturgrunnlag.

- Kristendommen gjennomsyrer vårt språk og kultur, kanskje mer enn folk er klar over i dag. Vi skal ikke være redde for å ta vare på kulturen. Jo mindre den oppvoksende slekt lærer om dette og jo mer utvannet det blir, jo svakere grunnlag har vi for vår egen identitet. Det er det jeg oppfatter at ligger i dette forslaget, sier Bjormyr.

- Også mange muslimer jeg kjenner ser at religionen er en basis for moral og etikk, og det er ikke noe som tyder på at vi har for mye moral og etikk. Jeg tror det blir veldig galt hvis man toner det ned enda mer. Jeg kunne heller tenkt meg en skjerping av den kristne formålsparagrafen og at vi fikk tilbake faget slik det var før L97, sier Bjormyr.

- Tidligere var det nokså stor frihet for lærere med dette med bønn og salmesang, mens nå er det bortimot forbudt, så formålspargrafen er vesentlig svekket i forhold til det.

Mener forslaget svekker kristendommens posisjon

Også fylkesleder i Rogaland Senterparti - som var partiets største ved Stortingsvalget i 2005 - Bjarne Kvadsheim, deler noe av denne skepsisen. Kvadsheim, som arbeider i skoleverket og blant annet har undervist i KRL, opplever at forslaget svekker kristendommens posisjon.

- Jeg synes ikke det er rett å fjerne kristendommen fra fagnavnet. Det må være lov å ha det i navnet, understreker han.

Han mener at det gir feil signaler å ta bort henvisninger til kristendom.

- Det er snakk om felles kulturarv, lovverk og ideer. Kristendommen var grunnlaget for hele skolen. Skolen har klart å sørge for at KRL-faget har vært et greit kompromiss. Fagplanen har vært lagt opp deretter: vi har kuttet ut å synge for maten, å ha morgenbønn og de rent religiøse hendingene. Nå har vi kun litt opplæring fordi man skal kunne dette.

Etter Kvadsheims mening har KRL-faget vært et kompromiss skolen har klart å innrette seg etter og leve godt med, hvor man har gått fra et forkynnende fag til et opplevelsesfag. Samtidig som han har forståelse for de foreldre som føler at KRL-faget er noe som påtvinges dem.

- Jeg har ment - og slik har jeg også undervist i det - at KRL har vært et fag som fokuserer på vår felles kulturarv, etikk og moral, og universelle verdier, forankret i vår felles kristne livsarv. Det har vært et rikt og interessant fag, og selv har jeg alltid lagt vekt på å ha en åpen undervisning, uten forkynnelse, men med vekt på å formidle tanker og ideer og de universelle verdiene, samtidig som også den fellesarven vi har gjennom kristendommen har vært sentral.

- KRL-kompromisset best for minoritetsreligionene
- Det er noe med at vi strekker oss veldig langt for å imøtekomme alles interesser, enten det er minoritet eller majoritet. Minoriteten skal ikke pådyttes noe som helst, men det må være lov å si stopp; å si at dette er så verdifullt for flertallet at vi derfor likevel vil ha det slik. Til nå har det vært de som ønsker å ha et rent kristendomsfag som har strukket seg lengst. KRL er et kompromissfag hvor minoritetsreligioner i Norge kom sterkest ut.

Kvadsheim poengterer at han ikke går så langt som KrF, men at han ønsker å stille kritiske spørsmål ved forslaget.

- Hvis man i fagplanen som kommer skal fjerne det enda mer av det kristne innholdet, må en ta en diskusjon på om en skal dele faget, hvor de som ønsker det skal få fokusere mer på fellesarven. Tross alt lever vi i Norge. Vi har statskikra, vi har lovverk, ideer og tanker som bygger på kristne verdier.

Kvadsheim opplever seg å stå med begge beina i partiets sentrum, og er ganske sikker på at han har fylkesstyret med seg i sin skepsis. Nå regner han med at innspillene fra Rogaland blir hørt når forslaget etter hvert skal ut på høring og behandles i Stortinget.

Avventer diskusjon i partiet

Andre fylkesledere vil ikke uttale seg, siden saken ikke er behandlet i deres respektive fylkesstyrer. En av dem er Sigmund Oksefjell, leder i Vest-Agder Senterparti, som likevel medgir at han personlig er skeptisk til at alle referanser til kristendommen skal fjernes.

- Personlig er jeg tilhenger av å ha med litt mer om kristendommen, men jeg sier ikke at jeg ikke støtter forslaget. Nå skal vi ha en bred diskusjon om dette i fylkespartiet, og så skal vi gi vår vurdering.

Avvikere i Senterpartiet

Fylkesleder i Akershus, Cathrine S. Amundsen, har derimot en avventende, men ikke negativ holdning.

- Umiddelbart synes jeg ikke forslaget høres avskrekkende ut på noe som helst vis. Det er viktig at kristendommen ikke har en slik plass at noen føler det som diskriminering, og det synes jeg KrF sjelden har vært flinke til å ta hensyn til, sier hun.

Amundsen mener det er viktig å innse og ta hensyn til at dagens samfunn er mer sammensatt enn før - både kulturelt og trosmessig, og at kristendommen derfor ikke kan favoriseres som religion.

- Målet må være et fag flest mulig føler seg inkludert og tilfreds med. Men uansett elevenes personlige ståsted gjør vi dem en bjørnetjeneste hvis vi reduserer deres kunnskaper om den kristne kulturarven og den rolle kristendommen har spilt i Norge og i Vesten. Det er rett og slett en nødvendig ballast for å forstå situasjonen i verden i dag, sier Amundsen, som er historiker.

Statskirkemotstander Vidar Lund, er fylkesleder i Finnmark Senterparti og understreker at han er en avviker i Senterpartisammenheng.

- Sånn personlig synes jeg det er bra, men vi har jo ikke drøftet det i fylkeslaget, og der er det helt sikkert delte meninger om det.

Samtidig viser han til Hanne Nadrud og Henry Valens bok, Demokrati og ansvar, som kom i vår og som tok for seg hva partiene mener, hva velgerne mener, og hva partiene tror at velgerne mener.

- Den viser at når det gjelder spørsmål om kristendom, er politikerne i Senterpartiet mer konservative enn partiets velgere, og de trodde også at velgerne er mer konservative enn de faktisk var.

Mer om endringene i KRL-faget:
Bente Sandvig (HEF): - Et nytt lag kosmetikk
Kristendom ut av fagnavnet