Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Erik Roen, aktivist i Skeiv Verden, forteller at homofile med innvandrerbakgrunn opplever trusler og trakassering fra sine egne etniske miljøer.

Erik Roen, aktivist i Skeiv Verden, forteller at homofile med innvandrerbakgrunn opplever trusler og trakassering fra sine egne etniske miljøer.

Skeiv Verden-aktivist truet til taushet

Åpent homofile innvandrere trakasseres og utsettes for alvorlige trusler fra "sine egne". Nå har en av aktivistene bak organisasjonen Skeiv Verden har gått i dekning etter grove drapstrusler mot seg og familiemedlemmer.

Publisert:

Sist oppdatert: 27.01.2011 kl 19:21

- Står man åpent frem som homofil muslim, sikh eller hindu, så kommer truslene, forteller Skeiv Verdens tidligere leder, Erik Roen. Personen som mottok de grove truslene ønsker ikke å stå frem med navn, og en aktiv samfunnsdebattant, med budskap om dialog fremfor konfrontasjon, er dermed effektivt kneblet av ytterliggående, reaksjonære muslimer.

Etter at svært konkrete drapstrusler ble rettet både mot personen selv og mot vedkommendes familie i hjemlandet, er styret i Skeiv Verden ikke lenger operativt.

Skeiv Verden representerer homofile, lesbiske og transpersoner med innvandrerbakgrunn. Organisasjonen har som mål å støtte sine medlemmer og å arbeide med holdninger til homofili gjennom kommunikasjon. Av rundt 200 medlemmer er omtrent halvparten muslimer.

- Vi vet at det er dannet to grupper i Norge, en pakistansk og en somalisk, som skal "ta seg av sine landsmenn". Med andre ord, true og banke opp homofile med samme etniske opprinnelse. Dette fikk vi høre om for omtrent et år siden, gjennom medlemmer som ikke er åpne om sin legning utad.

Håper på hjelp fra PST

Ifølge Roen oppsøker disse gruppene butikkeiere og forsøker å true disse fra å handle med homofile, og de deler ut lister der de homofile "outes" med navn og bilde. I løpet av de siste par årene skal flere moskeer ha hengt opp tilsvarende lister. Internasjonalt er det rådende teologiske syn i islam at homofile handlinger innebærer dødsstraff, og Islamsk Råd Norge har ennå ikke tatt offentlig avstand fra avstraffingen slik den praktiseres i land som Iran.

- Gruppen med homofile somaliere er aller mest utsatt for vold, vi kjenner til mange som er blitt banket opp, og flere av disse har havnet på sykehus. De færreste tør å anmelde overfallet, men et fåtall har gjort det, uten at politiet har prioritert sakene.

Roen forteller at de har kontaktet Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), i håp om at PST vil overvåke disse miljøene.

Økende homofobi i skolen

Dessuten er det en økende tendens til homofobi i skolen. Dette er minst like ille som antisemittismen, som nå skal settes fokus på for en holdningskampanje, forteller Roen. Skeiv Verden har skrevet til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i håp om at holdningskampanjen også kan inkludere kunnskap om homofili som legning.

- I likhet med antisemittisme, er homofobi dessverre mest utbredt på skoler med høy innvandringsbakgrunn. Vi ønsker ikke å sverte eller stemple noen, spesielt ikke minoritetsgrupper, men det er et faktum at muslimske miljøer er mer negativt innstilt til homofile enn etniske nordmenn som gruppe. I slike kulturer oppfattes homofili gjerne som et valg og noe som kan kureres, fremfor som en legning, avslutter Roen.

- Muhammed har bestemt at du skal drepes

Kalthan Alexander Lie var den første muslimske homofile til å stå åpent frem i Norge, og han er blant de ytterst få åpne medlemmene av Skeiv Verden. I sitt hjemland Irak mottok han flere alvorlige dødstrusler, blant annet fra sin egen far. Før han flyktet til Norge ble han utsatt for både tortur og fengselsstraff på grunn av sin legning.

- Det har alltid vært vanskelig å være homofil i muslimske innvandrermiljøer i Norge, men i løpet av de siste par årene har det blitt virkelig ille, forteller Lie, som kom til Norge i 1992, og sto frem som homofil i 2007.

- Nordmenn aner ikke hva som foregår inne i moskeene. Der foregår det alvorlig hjernevasking til hat mot homofile. Jeg har mottatt mange dødstrusler her i Norge også, også fra større islamske nettverk. Det står ting som at Muhammed har bestemt at jeg skal drepes.

"Heng dem"

Eirik Roen bekrefter at homofiendtligheten har økt i flere innvandrermiljøer, og mener at presset mot Islamsk Råd Norge (IRN) til å anerkjenne muslimske homofile kan være en av grunnene.

- For bare et par år siden uttalte IRN at det ikke fantes muslimske homofile. Derfra ble de presset fra skanse til skanse, til først å innrømme at det fantes en håndfull, og til slutt å måtte innse at det finnes ganske mange.

Roen presiserer at det kun er de homofile med innvandringsbakgrunn som utsettes for trusler og vold, og spesielt de yngste er utsatte.

- De går utelukkende etter de av samme religion eller etiske opphav som dem selv, og dette gjelder også i religiøse grupper som sikher og hinduer. I Uganda ble en av landets fremste homoaktivister, David Kato, drept i sitt hjem i går. Dette var etter at en større avis før jul publiserte en liste med kjente homofile med bilde, navn og adresse, under tittelen "Heng dem". I Uganda er det ytterliggående kristne som er den fremste trusselen.

- Folk er redde

Dobbelminoriteten og homoaktivisten Lie forteller at han er bekymret for sin tidligere kollega, og vedkommendes familie. Hendelsen har skremt medlemmer av Skeiv Verden, og Lie blir stadig oftere skjelt ut av sine egne, som mener han skader homofile muslimers sak ved å stå fram i offentligheten.

- Vi har ikke hatt møter på lenge, folk er veldig redde nå. Gjennom irakiske bekjente hører jeg at det ser ut som stadig flere blir hjernevasket i moskeene, om at homofile er Satans sønner og bør drepes, forteller Lie, som samtidig kritiserer Islamsk Råd Norge for ikke å ta klart avstand fra dødsstraff for homofile.