Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det er heldigvis ingen vitenskapelig grunn til å tro at mobilstråling og wifi-nett er skadelig for mennesker.
 Foto: Microstock

Det er heldigvis ingen vitenskapelig grunn til å tro at mobilstråling og wifi-nett er skadelig for mennesker. Foto: Microstock

Se hvem som får penger

Det finnes over 120 organisasjoner for sykdommer, lidelser og medisinske tilstander i Norge. Men ingen krav om vitenskapelig anerkjennelse.

Publisert:

Sist oppdatert: 30.06.2014 kl 10:38

Staten stiller en rekke formelle krav for å bli en godkjent og støtteberettiget «organisasjon for funksjonshemmede». Det må være et styre med en viss bredde og representasjon, organisasjonen må jobbe i tråd med det vedtatte formålet, formålet kan ikke være kommersielt, og en rekke andre krav.

Men ingen av kravene handler om at sykdommen eller tilstanden organisasjonen er etablert rundt, skal være vitenskapelig anerkjent.

Dette åpner for at Foreningen for el-overfølsomme er inne på lista og får offentlig støtte. Selv om symptomene de «el-overfølsomme» oppgir utvilsomt er plagsomme og går ut over livskvaliteten, har det har så langt, etter langvarig forskning, ikke vært mulig å dokumentere at «el-overfølsomhet» er en reell sykdom. I blindtester greier ikke de «el-overfølsomme» å avsløre om de utsettes for elektromagnetisk stråling eller ikke.

Slik vi kjenner fysikken i dag, er det også fysisk umulig at normal elektromagnetisk stråling fra wifi-nett eller mobiltelefoner skal kunne påvirke menneskelig biologi. Strålingen er så svak at den er såkalt ikke-ioniserende – den er for svak til å påvirke atomer og molekyler.

Likevel anerkjennes altså el-overfølsomhet som en funksjonshemming av staten. Foreningen for el-overfølsomme får offentlig støtte.

Kriteriene for å motta støtte står i kapittel tre i dette dokumentet.

Bufdir og ekspertutvalg bekrefter

Det er Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), som behandler søknadene om offentlig støtte fra pasientforeningene.

Seniorrådgiver i Bufdir, Henrik Nielsen, bekrefter overfor Fritanke.no at kravene til foreningene kun handler om organisasjonsmessige formaliteter, og ikke om vitenskapelig dokumentasjon.

Han forteller at innstillingene fra Bufdir legges frem for et ekspertutvalg som er et rådgivende organ for Bufdir når det gjelder tilskuddsberettigelse. Ekspertutvalget vurderer blant annet om organisasjonen kan sies å være for personer med nedsatt funksjonsevne. Men heller ikke de vurderer om sykdommen eller tilstanden er vitenskapelig anerkjent som reell.

Dette bekreftes av leder i ekspertutvalget, Toril Bergerud Buene.

– Når vi vurderer om søkerne kan sies å være foreninger for funksjonshemmede baserer vi oss på definisjonen av funksjonshemming som ligger i Stortingsmelding 40 (2002-2003). Men her står det ingenting om at tilstanden må være vitenskapelig dokumentert som reell, sier hun til Fritanke.no.

Skepsis: – Politiske grupper bør skilles ut

Leder i Foreningen Skepsis, Magnus Bernhardsen, synes det er trist at folk som opplever ulike symptomer velger å tro på diagnoser uten vitenskapelig grunnlag, slik som el-overfølsomhet.

Bernhardsen mener det bør innføres et skille mellom godkjente pasientorganisasjoner, og mer politiske grupper. Sistnevnte bør søke statsstøtte utenfor ordningene for pasientorganisasjoner, mener han.

– Det må være lov til å arbeide organisert for å få anerkjennelse for at en sykdom eksisterer. Men slik type politisk arbeid bør skilles fra ordningene for pasientorganisasjoner, sier Bernhardsen.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus