Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kurset "Vandring gjennom Bibelen for barn" er utarbeidet av Det norske bibelselskap.

Kurset "Vandring gjennom Bibelen for barn" er utarbeidet av Det norske bibelselskap.

Prest holdt bibelkurs i RLE-timene

Kan en prest holde bibelkurs i skolen så lenge han sier at han "ikke forkynner", og så invitere alle til gudstjeneste på søndag? Det skjedde på en barneskole i Troms.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.12.2009 kl 08:58

Den andre og tredje uka i november holdt en av prestene i Lenvik menighet, Frank Stellmacher, et bibelkurs for 5. klasse ved Silsand/Småslettan barneskole i Troms, i skolens RLE-timer.

Kurset er utarbeidet av Det norske bibelselskap, og gir ifølge et skriv delt ut fra skolen en "spennende gjennomgang av fortellinger i Bibelen". Virkemidlene som brukes er "fortellende og delvis dramatiserende".

Det presiseres fra skolens side at bibelkurset ikke er forkynnende. Likevel åpnes det for fritak.

- Vi poengterer at presten skal undervise, ikke forkynne. Dersom det er noen av dere foreldrene/foresatte som ikke ønsker at deres barn skal være med på dette, må dere ta kontakt/gi beskjed til kontaktlærer, heter det i skrivet fra skolen.

Inviterte alle til kirken

I forkant av kurset, sendte Frank Stellmacher ut et brev adressert direkte til alle elevene i 5. klasse og inviterte dem til gudstjeneste søndagen midt i undervisningsperioden. "Kryss av søndag 15. november i kalenderen og kom til Finnsnes kirke", lød oppfordringen i brevet.

Videre lyder gudstjenesteinvitasjonen som følger:

"I gudstjenesten vil dere som er elever i 5. klasse få utdelt Bibelen som en gave fra Lenvik menighet. Bibelen kan du lese hjemme, men du har også bruk for den på skolen. Frank prest kommer til skolen neste uke og skal ha et kurs som heter Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB). Da kommer dere til å lære ganske mye som dere kanskje kan vise i gudstjenesten på søndag."

- Veldig provoserende

Dette har provosert Bjørn Stangnes som har en sønn i 5. klasse på Silsand barneskole.

- Selv om Lenvik menighet presiserer at opplegget på skolen ikke er på tvers av Opplæringsloven, så framstår det som nokså åpenbart at Lenvik menighet driver direkte rekrutteringsarbeid mot elever, på skolen og i skoletida. Dette synes jeg er veldig provoserende, sier han.

Stangnes mener inntrykket styrkes av at gudstjenesten kommer midt mellom de to undervisningsukene, og at det i skolens ukeplan uka etter gudstjenesten heter at RLE-undervisningen til Stellmacher er "etterarbeid".

Stangnes synes også det er underlig at skolen åpner for fritak fra undervisningen hvis man virkelig mener at den ikke er forkynnende.

- Dette framstår som et lite paradoks. Hvorfor skal elever få fritak dersom det ikke er forkynning? spør han.

Stangnes forteller at han som leder av samarbeidsutvalget ved skolen har tatt opp saken med rektor Monika Rønneberg, men at han ikke har gjort mer ut av saken enn det.

Deler ut bibler, men forkynner ikke

Prest Frank Stellmacher avviser overfor Fritanke.no at han har drevet forkynnelse i RLE-faget.

- Jeg er veldig bevisst på det. Det er forbudt å forkynne i RLE-faget. Det har jeg heller ikke gjort, og det har jeg heller ikke hatt noe ønske om å gjøre. Jeg sa ingenting om hva jeg selv tror på i kurset. De vanlige RLE-lærerne observerte undervisningen min, og jeg spurte dem etterpå om de syntes det var ok. Ingen hadde noe kritikk å komme med, sier han.

Stellmacher understreker at han har gått kurs i Tromsø for å bli godkjent av Det norske bibelselskap til å holde dette bibelkurset i skolen,

- I dette kurset ble det lagt sterk vekt på at undervisningen ikke måtte være forkynnende. Utdanningsdirektoratet har også godkjent kurset til bruk i skolen. Jeg forteller bare hva som står i Bibelen, og det står det i læreplanen at elevene skal lære. Så her har vi vårt på det tørre, sier Stellmacher.

- Ser du at bibelkurset, i kombinasjon med den gudstjenesten du inviterte til midt i kursperioden, samlet sett kan oppfattes som forkynnende?

- Det har jeg ikke tenkt så mye på, men jeg vil understreke at gudstjenesten var helt frivillig for elevene, og at alle fikk utdelt bibler uansett om de var med eller ikke.

- Så du delte altså ut bibler til alle elevene, også til de som ikke deltok på gudstjenesten?

- Ja, alle fikk bibler, så her ble ingen forskjellsbehandlet. Dette er jo undervisningsmateriale, så da må alle få, bekrefter Stellmacher.

- Har ikke noe med trosopplæringsreformen å gjøre

Han forteller videre at han har tatt kontakt med fire barneskoler i Lenvik kommune og tilbudt bibelkurset. Så langt har han vært på to av dem, Silsand og Trollvik. Resten får besøk til våren hvis de sier ja.

Presten sier at han er ansatt som kateket og ikke er ansatt på midler fra kirkens trosopplæringsreform.

- Nei, trosopplæringsreformen har ingenting med disse skolebesøkene å gjøre. Trosopplæring er forkynnelse, og forkynnelse er ikke et mål med dette bibelkurset, sier han.

- Skolen åpner for fritak fra bibelundervisningen din. Hvorfor åpnes det for fritak hvis undervisningen ikke er forkynnende?

- Det har jeg også stusset på. Det skal jeg ta opp med skolen. Det er jo ingen grunn til å få fritak fra undervisning som ikke er forkynnende, sier han.

Problematisk samrøre
Skolerådgiver i Human-Etisk Forbund, Hans Christian Nes, synes det er betenkelig at prester inviteres inn i skolen for å dele ut bibler.

- Alle religioner og livssyn skal presenteres på en kvalitativt likeverdig måte i skolen. Derfor bør skolen være forsiktig med å fungere som postbud for enkeltreligioner og la prester dele ut bibler. Skolen kan få det travelt hvis de skal dele ut hellige tekster fra alle religioner og trosretninger, noe de bør gjøre hvis det ikke skal gis et skjevt inntrykk, sier han.

Nes trekker en parallell til politikken.

- Hvordan hadde folk reagert hvis skolen inviterte folk på ytterste venstre fløy til å dele ut Det kommunistiske manifest? Det er kanskje satt på spissen, men prinsipielt blir det det samme, sier Nes.

Han understreker at så lenge skolen skal være uavhengig av både religiøse og politiske ideologier, må man være veldig forsiktig med å overlate undervisningen i RLE-faget til religiøse ledere fra ymse trossamfunn.

Nes synes det mest problematiske i denne konkrete saken, er at biblene gis som en personlig gave til hver enkelt elev.

- Dette gjør at rollefordelingen mellom skole og kirke blir høyst uklar, konkluderer skolerådgiveren.

Rektor ønsker ikke å kommentere

Fritanke.no har vært i kontakt med rektor ved Silsand/Småslettan barneskole, Monika Rønneberg. Når vi presenterer oss og sier hva det gjelder, avviser hun å kommentere saken.

Les mer: