Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Redaksjonssjef Petter Myhr synes religion er som sport eller kultur. Man skal ikke bare snakke om det. Man skal også vise det. Derfor ønsker han seg mer forkynnelse i NRK. Her ser vi nettsida til NRK-Andakten.

Redaksjonssjef Petter Myhr synes religion er som sport eller kultur. Man skal ikke bare snakke om det. Man skal også vise det. Derfor ønsker han seg mer forkynnelse i NRK. Her ser vi nettsida til NRK-Andakten.

Vil ikke kommentere konkret fordeling

#NRK vurderer å slippe til forkynnelse fra flere religioner og livssyn. Men redaksjonssjef Petter Myhr vil ikke svare på hvordan sendetiden skal forde...

Publisert:

Sist oppdatert: 12.11.2007 kl 15:48

NRK vurderer å slippe til forkynnelse fra flere religioner og livssyn. Men redaksjonssjef Petter Myhr vil ikke svare på hvordan sendetiden skal fordeles.

Tekst: Even Gran
Publisert: 12.11.2007

NRK har siden oppstarten sendt kristen forkynnelse som andakter og gudstjenester, både i radio og tv. Ingen andre religioner eller livssyn har sluppet til. Nå vurderer imidlertid statskanalen å myke dette opp.

Redaksjonssjef for forkynnende programmer på NRK, Petter Myhr, signaliserte overfor Kringkastings-rådet i forrige uke at også andre religioner og livssyn bør slippe til med forkynnelse på samme måte som statskirkekristendommen.

- Slik samfunnet er blitt, er det riktig å spørre seg om den kristne troen skal ha forrang foran andre livssyn, sa Petter Myhr til Vårt Land sist torsdag.

En redaksjonell vurdering

Myhr kom imidlertid ikke inn på hvordan tiden eventuelt skal fordeles mellom de ulike religionene og livssynene. Overfor Fritanke.no slår han fast at dette er en redaksjonell vurdering.

- Det er ikke slik at Den norske kirke eller noen andre har krav på sendetid. Det er vi i NRK som sitter med redaktøransvaret, og vi disponerer sendetiden redaksjonelt etter hva vi mener er interessant for publikum, sier Myhr.

- Men dere har vel noen kriterier dere vil tildele sendetiden etter?

- Utgangspunktet er den nye setningen i NRK-plakaten som sier at NRK skal "gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av religioner og livssyn i det norske samfunnet". Ut over dette kan jeg ikke kommentere hvordan vi vil fordele tiden. Det er verken vurdert eller bestemt ennå.

- Vil livssynenes størrelse spille noen rolle for hvor mye tid de får?

- Jeg kan ikke gå inn på slike betraktninger. Men jeg vil legge til at det spørs litt hva man mener med "forkynnelse". Mange ganger er det ikke så stor forskjell på å intervjue noen eller å be noen forkynne.

- Betyr dette at hele omleggingen kan kokes ned til å få inn flere intervjuobjekter fra andre religioner og livssyn, og ellers fortsette som før?

- Nei, det var ikke det jeg mente. Planen er å la ulike religioner og livssyn forkynne fritt ut fra sitt ståsted på en likeverdig måte.

- Er Morgenandakten og gudstjenesten på søndag fredet?

- Jeg kan ikke kommentere det heller. Men vi har en utfordring med andakten. Den går på P1 som er en stor radiokanal som når ut til svært mange.

- Kan det derfor bli aktuelt å flytte andakten til P2, for eksempel?

- Jeg vil ikke bli sitert på at det er aktuelt å gjøre noe slikt. Vi må ta dette internt.

- Ville det ikke være enklere å kutte all forkynning?

- Jo, men da mister vi også noe. Jeg tror forkynnelse i NRK er viktig. Det blir det samme som med sport og kultur. Vi snakker ikke bare om det, vi viser det også. Forkynnelse er heller ikke bare interessant for de troende. Det er viktig for de ikke-troende også. Når man hører andre forkynne, får man et innblikk i hvordan andre tenker. Det kan bidra til å bygge ned fordommer.

- Forkynnelse er positivt

Petter Myhr legger til at alle de store allmenkringkasterne det er naturlig for NRK å sammenligne seg med, har forkynnende programmer. Dette gjelder både SVT, Danmarks Radio og BBC.

- Både Sverige, Danmark og Storbritannia har et større religiøst mangfold enn Norge, men ingen av disse har fjernet forkynnelsen. Hvorfor ikke? Jeg tror det er fordi de mener at dette er viktig, sier Myhr.

- Synes du aviser og andre medier også bør åpne for forkynnelse?

- Ja, det synes jeg er en strålende ide. Mange gjør jo det allerede. Lokalaviser og slikt.

- Hvis flere skal slippe til, samtidig som dagens kristne forkynnelse i NRK skal videreføres, vil det totalt sett bli mer religions- og livssynsstoff i NRK. Er det uproblematisk?

- Jeg vil ikke nødvendigvis skrive under på analysen din. Men det er klart at det er en kamp om sendeminutter og ressurser i NRK. Men hva en slik eventuell kamp vil resultere i når det gjelder andelen religion og livssyn i forhold til andre ting, vil jeg ikke spå noe om.

Myhr understreker at han kun presenterer sine egne synspunkter når han kommenterer spørsmålene fra Fritanke.no. Det er Krinkastingsdivisjonen som bestiller de programmene som skal lages, presiserer han. Slik Fritanke.no forstår det, fikk Myhr støtte for sitt syn fra et flertall i Kringkastingsrådet da han la fram saken der i forrige uke.

Kristenleder frykter mindre kristendom
De nye signalene fra NRK fikk blandet mottakelse da de ble kjent i forrige uke. Kirkerådsleder Nils-Tore Andersen stilte seg undrende til at NRK nå later til å ville svekke kristendommens stilling.

- Det er merkverdig at NRK gjør dette. De har allerede endret sitt programtilbud radikalt. Blant annet har de avviklet programmet "På kirkebakken", som inneholdt kristent stoff. At de nå vil la andre slippe til med andakter, er en del av den samme utviklingen, sa Andersen til Vårt Land på torsdag.

HEFs pressesjef, Jens Brun-Pedersen, er fornøyd med signalene fra NRK, men hadde helst sett at man avviklet alle forkynnende programmer. Han så ikke for seg at HEF skulle komme i NRK og holde noen "humanistisk andakt".

- Jeg synes det norske folk skal slippe å bli belemret med slikt fra vår side, og fra alle de andre tros- og livssynssamfunnene også. Men hvis vi skulle ha deltatt, måtte det ha blitt noen eksistensielle refleksjoner i en eller annen form, sa Brun-Pedersen da Fritanke.no tok opp saken i oktober.