Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det finnes to ikke-religiøse gravferdsalternativer; humanistisk og livssynsåpen. I tillegg er det selvsagt mulig å arrangere alt selv.
 Foto: Bjørn Molstad

Det finnes to ikke-religiøse gravferdsalternativer; humanistisk og livssynsåpen. I tillegg er det selvsagt mulig å arrangere alt selv. Foto: Bjørn Molstad

Tror lavere tall for Humanistisk gravferd skyldes Livssynsåpen gravferd

I 2017 gikk antallet gravferder i regi av Human-Etisk Forbund litt ned for andre år på rad.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.01.2018 kl 10:26

I 2017 ble det holdt 542 humanistiske gravferder. Dette er 36 færre enn fjoråret og 54 færre enn toppåret 2015.

Gravferdsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Vinjar Tufte, tror nedgangen dels kan skyldes at tilbudet om livssynsåpen gravferd blir stadig mer populært. Dette er et alternativ som tilbys av de fleste gravferdsbyråder, etter at det ble lansert av Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) i 2012.

– Det er rundt 15 prosent som velger denne gravferdsformen i året såvidt jeg vet. Først og fremst tror jeg dette går ut over det kirkelige tilbudet, men vi merker det også litt. Det er jo ikke unaturlig at det fordeler seg litt når det finnes to ikke-kirkelige gravferdstilbud der det tidligere bare fantes ett, sier han.

Ett tegn Tufte mener tyder på dette, er at andelen HEF-medlemmer blant de som får Humanistisk gravferd har økt fra 50 til rundt 60 prosent i 2017.

– Gravferdsbyråene har begynt å markedsføre Livssynsåpen gravferd tydeligere. Flere av ikke-medlemmene som tidligere valgte Humanistisk gravferd fordi det var det eneste ikke-kirkelige alternativet har en ny mulighet nå. Dermed har andelen ikke-medlemmer sunket og andelen medlemmer økt, tror han.

Anslår at rundt 30 prosent av HEF-medlemmene får kirkelig begravelse

Samtidig som mange ikke-medlemmer får Humanistisk gravferd, er det også mange som faktisk er medlemmer som ikke får Humanistisk gravferd. I 2017 var det rundt 40 prosent av HEF-medlemmene som døde i løpet av året som ikke fikk Humanistisk gravferd.

Tufte tror noen av disse får livssynsåpen gravferd, men tror de fleste blir gravlagt fra en kirke.

– Jeg vil anslå at rundt 30 prosent av HEFs døde betalende medlemmer gis en kirkelig gravferd av sine pårørende hvert år. Jeg håper pårørende i disse tilfellene har forsikret seg om at dette var ok for avdøde, sier han.

Antallet humanistiske gravferder har ligget rundt 500 og 600 de siste ni årene.

Antallet humanistiske gravferder har ligget rundt 500 og 600 de siste ni årene.

Mellom 500 og 600 gravferder siden 2009

Humanistisk gravferd har holdt seg relativt stabilt de siste årene, med mellom 500 og 600 humanistiske gravferder årlig.

Her er utviklingen for Humanistisk gravferd siden 2000:

 • 2000: 310 gravferder
 • 2001: 280 gravferder
 • 2002: 322 gravferder
 • 2003: 345 gravferder
 • 2004: 329 gravferder
 • 2005: 399 gravferder
 • 2005: 463 gravferder
 • 2006: 489 gravferder
 • 2007: 474 gravferder
 • 2009: 507 gravferder
 • 2010: 522 gravferder
 • 2011: 575 gravferder
 • 2012: Ca. 600 gravferder (litt usikkert dette året pga. teknisk omlegging)
 • 2013: 562 gravferder
 • 2014: 539 gravferder
 • 2015: 596 gravferder
 • 2016: 578 gravferder
 • 2017: 542 gravferder