Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kråkstad skole har funnet fram til en mellomløsning i den årvisse krangelen om julegudstjenester i skolen; gudstjenesten blir et privat arrangement, og skolen gir fri uten å føre fravær.

Kråkstad skole har funnet fram til en mellomløsning i den årvisse krangelen om julegudstjenester i skolen; gudstjenesten blir et privat arrangement, og skolen gir fri uten å føre fravær.

Foreldrene grep inn mot rektor

På Kråkstad skole i Ski bestemte rektor Marit Rismyhr at det ikke skulle være noen julegudstjeneste i år. Det ville ikke foreldrene finne seg i.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.11.2010 kl 14:29

- Dette oppspinnet som rektor her lager, krenker meg på mange måter. Skal ikke jeg som kristen få lov til å stå offentlig fram som kristen i en nasjon med kristendom som statsreligion? spør en av mange provoserte debattanter i Østlandets blad.

Reaksjonene kom da det ble kjent at rektor ved Kråkstad skole i Ski, Marit Rismyhr, i samarbeid med personalet på skolen, hadde blitt enig om at det ikke skulle arrangeres noen julegudstjeneste i skoletida i år. Rektor og personalet ville heller ha en samlende juleavslutning.

Det førte til et voldsomt rabalder, og skolens samarbeidsutvalg og foreldrearbeidsutvalg (FAU) ble kalt sammen. I går kveld var møteaktiviteten intens bak lukkede dører.

Resultatet ble offentliggjort i dag morges.

I en pressemelding om saken (se nederst) bekjentgjøres det at foreldre og kirken kan arrangere gudstjeneste i skolens undervisningstid onsdag. 8. des. kl. 12.00".

Skolen skal ikke ha noe med dette arrangementet å gjøre, men fører ikke fravær for de elevene som velger å delta. De som blir igjen på skolen, skal ha vanlig undervisning. Det er altså en helt vanlig skoledag, der noen får fri til å dra på julegudstjeneste.

Rektor: - Dette er et privat arrangement

Rektor på Kråkstad skole, Marit Rismyhr sier til Fritanke.no at elevene får fri uten at det føres fravær med hjemmel i en forskrift til Utdanningsloven som gir skolen mulighet til å gi fri uten fraværsføring ved religiøse høytider.

- Vi gir fri uten å føre fravær også i forbindelse med det muslimske Id. Da er det rimelig at kristne elever får fri til julegudstjeneste også, sier hun.

Rektoren poengterer at denne gudstjenesten helt og holdent er et privat arrangement som arrangeres av foreldrene og kirken.

- Skolen gir bare fri uten fravær. Ingen lærere skal være med. Skolen skal ha en felles juleavslutning senere for alle, sier hun.

- Du og de ansatte ville helst ikke ha noen julegudstjeneste i det hele tatt. Føler du at du har blitt satt litt på plass av foreldrene?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi har blitt enige om løsningen i fellesskap.

- Hvorfor kan ikke gudstjenesten heller holdes på fritiden, etter skoletid? Hvorfor må skolen blandes inn?

- Jeg har foreslått en slik løsning tidligere, men det har ikke vært interessant. Foreldrene påpeker at julegudstjenesten er en tradisjon, og da er det tydeligvis viktig at skolen er involvert, sier rektor Marit Rismyhr.

Hun understreker at beslutningen om å kutte julegudstjenesten er i tråd med et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet der det står at gudstjenester i skoletiden ikke bør gis karakter av semesteravslutning. I tillegg nevner Rismyhr kommunens egne strategidokumenter, som setter det som et mål at skolene i Ski skal være inkluderende og samlende.

Aksepterer løsningen

FAU-leder på Kråkstad skole, Reidun Gangdal, aksepterer løsningen de har fått til.

- Dette er en løsning vi har forhandlet oss fram til. FAU står bak beslutningen. Det er selvsagt ikke full enighet blant foreldrene i saken, men flertallet aksepterer at vi gjør det slik nå i 2010. Så får vi se hvordan det blir neste år, sier hun. Gangstad vil ikke si hvor hun selv står i saken.

- Har du noen tanker om hvorfor ikke gudstjenesten kunne ha blitt flyttet noen timer senere, slik at elevene ikke hadde trengt å be seg fri fra skolen?

- Det har ikke vært diskutert. Hele tiden har det vært et premiss at gudstjenesten skulle holdes i skoletiden, sier Gangdal.

Livssynsnøytral prestetale

Kommunalsjef i Ski kommune, Kjell-Arne Ekeberg, sier til Østlandets blad at han vil ta opp saken med ledergruppen for skoleverket i Ski.

I samme avis går det også fram at stort sett alle skolene i Ski arrangerer julegudstjenester. Unntaket er Siggerud ungdomsskole der alle går i felles fakkeltog til et utested. Der holder presten og skolens rektor en tale.

- Presten er ikke innom religiøse tema, poengterer Siggerud-rektor Walter van Heesch. Han understreker at dette er et livssynsnøytralt arrangement.

Kråkstad skole i Ski har vært slagmark for livssynspolitiske kamper før også

Pressemeldingen fra FAU og rektor på Kråkstad skole:
Skolen og FAU har hatt et konstruktivt samarbeid, og det ble besluttet i samarbeidsutvalget ved skolen mandag 22. november at: "Foreldre og kirken kan arrangere gudstjeneste i skolens undervisningstid onsdag. 8. des. kl. 12.00 (skolens forslag til tidspunkt), der elever som ønsker å delta bes seg fritatt fra ordinær undervisning.

Prosessen fram mot denne beslutningen for julen 2010 har involvert både FAU og skolens personale, der alle har hatt mulighet til å komme med sine synspunkter.

FAU møter respekt for at dette er en konfliktfylt sak, og at foreldrene skal være med for å få frem et best mulig vurderingsgrunnlag for skolen. Som både rektor og oppvekstsjefen sier, er dette en sak som engasjerer og som skal drøftes videre. FAU har fått forståelsen av at foreldrenes synspunkter skal tas med også i den videre drøfting.

Vi håper vi nå kan sette en sluttstrek for denne saken for julen 2010. Skolen ønsker fortsatt et konstruktivt og faglig samarbeid med kirken, og en positiv og åpen dialog med foreldrene.